Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 31518
Rasta dokumentų: 39 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS, KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2020–2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS, KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2020–2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
3. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 8-ASIS POSĖDIS
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-396 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
5. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
7. INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO IR SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS
8. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
9. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 45-ASIS POSĖDIS
10. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 42-ASIS POSĖDIS
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO
12. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 42-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
13. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 41-ASIS POSĖDIS
14. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
15. SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
16. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
17. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
18. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
19. DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
20. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 41-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
21. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
22. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
23. SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
24. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 32-ASIS POSĖDIS
25. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 32-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
26. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
27. SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO
29. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-239 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-100 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-100 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS“ PAKEITIMO
32. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-96 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS“ PAKEITIMO
34. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS“ PAKEITIMO
36. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-29 SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS“ PAKEITIMO
38. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS
39. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 7-OSIOS TARYBOS 13-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS