Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 47284
Rasta dokumentų: 7 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-33 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS FINANSAVIMO SUTARTIES FORMOS TVIRTINIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ 2018 M. EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI VASARIO – GEGUŽĖS MĖN. VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ DYDŽIO NUSTATYMO IR 2018 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (21.01.02.06), FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS (1301), PASKIRSTOS TVIRTINIMO
4. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PARENGTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. AKREDITUOTŲ LAISVŲJŲ MOKYTOJŲ PATEIKTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ IR AKREDITUOTŲ KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PATEIKTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ 2017 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI SPALIO – GRUODŽIO MĖN. VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ DYDŽIO NUSTATYMO IR 2017 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, FINANSUOJAMOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
7. DĖL PROJEKTŲ, LAIMĖJUSIŲ ATRANKOS KONKURSUS, FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO