Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 24497 Rodyti po:
51. DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS IŠDAVIMO, MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ, MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS, IR (AR) KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA AŠIES (AŠIŲ) APKROVA IR (AR) TRANSPORTO PRIEMONĖS (JŲ JUNGINIO) LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ, TARIFŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
52. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
53. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO, NAUDOJIMO IR ELGESIO TAISYKLIŲ“ IR 2018-02-22 SPRENDIMO NR. T-34 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
54. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-05-29 SPRENDIMO NR. T-108 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
55. DĖL NUOMININKŲ ATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO
56. DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO IR NUOMOS BE KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
57. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
58. DĖL LEIDIMO SUBNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS LELIJŲ G. 44, ALYTUJE
59. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-23 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
60. DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
61. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, JO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
62. DĖL UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
63. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-85 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
64. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
65. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-277 „DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
66. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO
67. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
68. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-02-28 SPRENDIMO NR. T-62 ,,DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
69. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
70. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „DIAGNOSTIKA, GYDYMAS IR REABILITACIJA. TARPVALSTYBINIS SAUGUMAS COVID-19 EROJE“
71. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO
72. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
73. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
74. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIU
75. DĖL DOMANTONIŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
76. DĖL DOMANTONIŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO (PRIEDAS)
77. DĖL PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
78. DĖL PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
79. DĖL 2020 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ PAKEITIMO
80. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL MATERIALINIŲ IR FINANSINIŲ RESURSŲ SKYRIMO FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS ĮGYVENDINANČIOMIS ĮSTAIGOMS“ PROJEKTO NORMATYVŲ ANALIZĖS DARBO GRUPĖS SUDARYMO
81. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMOMS FINANSUOTI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO ANALIZĖS DARBO GRUPĖS SUDARYMO
82. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
83. DĖL ALYTAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO DARBO KARANTINO LAIKOTARPIU
84. DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ SUTEIKTI MOKESTINES LENGVATAS DĖL SUSIKLOSČIUSIOS VALSTYBINIO LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS IR/AR KARANTINO VISOJE LIETUVOS RESPUBLIKOJE NAGRINĖJIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
85. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-07-09 ĮSAKYMO NR. DV-448 „DĖL PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
86. DĖL EISMO RIBOJIMO
87. DĖL ŽEMĖS SKLYPO RADŽIŪNŲ G. 19A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
88. DĖL ŽEMĖS SKLYPO RADŽIŪNŲ G. 19A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
89. DĖL GENIŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
90. DĖL GENIŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
91. FRAKCIJŲ ATSTOVŲ, KOMITETŲ PIRMININKŲ IR TARYBOS NARIŲ, NEPRIKLAUSANČIŲ JOKIAI FRAKCIJAI, PASITARIMO ROTOKOLAS
92. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO
93. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 14-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
94. DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL MATERIALINIŲ IR FINANSINIŲ RESURSŲ SKYRIMO FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS ĮGYVENDINANČIOMIS ĮSTAIGOMS“ PROJEKTO NORMATYVŲ ANALIZĖS DARBO GRUPĘ
95. DĖL DELEGAVIMO Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMOMS FINANSUOTI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO ANALIZĖS DARBO GRUPĘ
96. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 14-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
97. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR.T-40 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
98. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-30 SPRENDIMO NR.T-128 „DĖL ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO IR ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
99. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR.T-77 „DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĘ MOKYKLĄ PRIJUNGIANT JĄ PRIE ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
100. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-30 SPRENDIMO NR.T-129 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR PAVADINIMO PAKEITIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis