Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 24497 Rodyti po:
101. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR.T-76 „DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR PAVADINIMO PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
102. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽIRGŲ G. 2A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
103. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽIRGŲ G. 2A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
104. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO
105. DĖL BUTŲ PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO
106. JUNGTINIO KOMITETŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS
107. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „DIAGNOSTIKA, GYDYMAS IR REABILITACIJA. TARPVALSTYBINIS SAUGUMAS COVID-19 EROJE“
108. DĖL NUOMININKŲ ATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO
109. DĖL UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
110. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PABALIŲ G. 12, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
111. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
112. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
113. JUNGTINIO KOMITETŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS
114. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
115. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ 2020 M. ASIGNAVIMŲ PLANO KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO
116. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO
117. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
118. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
119. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
120. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
121. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
122. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
123. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
124. DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO
125. DĖL 2020 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
126. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-13 ĮSAKYMO NR. DV-413 ,,DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANTIEMS DARBUOTOJAMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
127. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-11 ĮSAKYMO NR. DV-398 „DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBUOTOJAMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
128. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-05 ĮSAKYMO NR. DV-376 ,,DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ VAISTINIŲ DARBUOTOJAMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
129. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-05 ĮSAKYMO NR. DV-377 ,,DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJAMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
130. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-04-22 ĮSAKYMO NR. DV-345 ,,DĖL LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTE SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS PREVENCINIU TIKLSU PAĖMIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
131. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-07-30 ĮSAKYMO NR. DV-606 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS SEKRETORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
132. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
133. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
134. EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
135. EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (PRIEDAS)
136. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
137. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-12 ĮSAKYMO NR. DV-732 „DĖL ĮGALIOJIMO ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJUI V. VALŪNUI, VYRIAUSIESIEMS SPECIALISTAMS R. ZDANAVIČIUI IR J. MASIONIENEI“ PAKEITIMO
138. SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
139. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
140. UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
141. UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (PRIEDAS)
142. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKAI
143. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-08 ĮSAKYMO NR. DV-389 „DĖL 2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (21.01.02.06), FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS (1301), PASKIRSTOS TVIRTINIMO IR MAKSIMALAUS VAIKŲ SKAIČIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖJE NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
144. DĖL 2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (21.01.02.06), FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS (1301), PASKIRSTOS TVIRTINIMO IR MAKSIMALAUS VAIKŲ SKAIČIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖJE NUSTATYMO
145. DĖL DELEGAVIMO
146. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI
147. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS KOORDINATORIAUS SKYRIMO
148. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-04-07 ĮSAKYMO NR. DV-461 „DĖL ĮGALIOJIMO ATLIKTI ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI TEISĘ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, TIKRINIMO VEIKSMUS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
149. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-03-08 ĮSAKYMO NR. DV-296 „DĖL ALYTAUS MIESTO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
150. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis