Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-131 2009-05-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas 1 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MOKESČIO UŽ POPAMOKINĘ MOKINIŲ PRIEŽIŪRĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖSE

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL MOKESČIO UŽ POPAMOKINĘ MOKINIŲ PRIEŽIŪRĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖSE

 

 2009 m. gegužės 28 d. Nr. T-131

Alytus

 

 

 

Neteko galios 2018 09 27 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-286 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T-131 „Dėl mokesčio už popamokinę mokinių priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Į pradžią