Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-59 2012-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS 

 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ  IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

 

 2012 m. kovo 29 d.   Nr. T-59

Alytus

 

Nauja redakcija:

2012 m. rugpjūčio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-198 redakcija

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-29 nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 25.7 papunkčiu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-25 įsakymu Nr. ISAK-1019 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-20 įsakymo Nr. V-1369 redakcija) patvirtintą ir  2011-12-28 įsakymu Nr. V-2548 pakeistą Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punkto pirmąją pastraipą, į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. T-306 patvirtintą ir 2012-02-09 sprendimu Nr. T-23 pakeistą Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2012–2013 m. m. skaičių lentelę (pridedama).“

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

                                                                                     

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-59

 (Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. rugpjūčio 30 d.

sprendimo Nr. T-198 redakcija)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS 2012–2013 M. M. SKAIČIŲ LENTELĖ

 

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir jų vykdomų bendrojo ugdymo programų pavadinimai

Klasių komplektų (grupių) skaičius

Mokinių skaičiaus

vidurkis

1.

Alytaus „Drevinuko“ darželis-mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

1.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

2

16

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

1.2.

1 klasių komplektai

2

16

1.3.

2 klasių komplektai

2

26

1.4.

3 klasių komplektai

2

23

1.5.

4 klasių komplektai

2

24

2.

Alytaus „Vilties“ darželis-mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

2.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

20

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

2.2.

2 specialiųjų klasių komplektai

1

6

2.3.

3 specialiųjų klasių komplektai

1

7

2.3.

4 specialiųjų klasių komplektai

1

9

2.3.

1 lavinamųjų klasių komplektai

1

5

2.4.

2 lavinamųjų klasių komplektai

1

7

2.5.

3–4 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

8

3.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

3.1.

1 klasių komplektai

3

22

3.2.

2 klasių komplektai

3

22

3.3.

3 klasių komplektai

3

24

3.4.

4 klasių komplektai

3

26

4.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

4.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

19

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

4.2.

1 klasių komplektai

3

25

4.3.

2 klasių komplektai

3

20

4.4.

3 klasių komplektai

3

20

4.5.

4 klasių komplektai

3

23

5.

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

5.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

19

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

5.2.

1 klasių komplektai

2

24

5.3.

2 klasių komplektai

2

17

5.4.

3 klasių komplektai

2

25

5.5.

4 klasių komplektai

2

24

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

5.6.

5 klasių komplektai

4

26

5.7.

6 klasių komplektai

4

26

5.8.

7 klasių komplektai

4

30

5.9.

8 klasių komplektai

5

24

5.10.

5 specialiųjų klasių komplektai

1

6

5.11.

6 specialiųjų klasių komplektai

1

11

5.12.

7 specialiųjų klasių komplektai

1

12

5.13.

5–6 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

5

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

5.14.

9 klasių komplektai

2

19

5.15.

10 klasių komplektai

2

25

5.16.

9 specialiųjų klasių komplektai

1

9

5.17.

10 specialiųjų klasių komplektai

1

7

5.18.

9–10 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

6

6.

Alytaus Piliakalnio pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

6.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

10

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

6.2.

1 klasių komplektai

2

15

6.3.

2 klasių komplektai

2

13

6.4.

3 klasių komplektai

2

15

6.5.

4 klasių komplektai

2

13

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

6.6.

5 klasių komplektai

2

16

6.7.

6 klasių komplektai

2

15

6.8.

7 klasių komplektai

2

14

6.9.

8 klasių komplektai

2

17

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

6.10.

9 klasių komplektai

1

22

6.11.

10 klasių komplektai

1

18

7.

Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

7.1.

1 klasių komplektai

2

17

7.2.

2 klasių komplektai

3

16

7.3.

3 klasių komplektai

3

19

7.4.

4 klasių komplektai

2

22

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

7.5.

5 klasių komplektai

3

22

7.6.

6 klasių komplektai

3

23

7.7.

7 klasių komplektai

3

26

7.8.

8 klasių komplektai

3

25

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

7.9.

9 klasių komplektai

2

22

7.10.

10 klasių komplektai

3

24

8.

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

8.1.

1 klasių komplektai

3

23

8.2.

2 klasių komplektai

4

22

8.3.

3 klasių komplektai

4

24

8.4.

4 klasių komplektai

4

21

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

8.5.

5 klasių komplektai

4

25

8.6.

6 klasių komplektai

3

29

8.7.

7 klasių komplektai

4

29

8.8.

8 klasių komplektai

4

29

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

8.9.

9 klasių komplektai

2

23

8.10.

10 klasių komplektai

3

21

9.

Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

9.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

12

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

9.2.

1 klasių komplektai

1

24

9.3.

2 klasių komplektai

2

21

9.4.

3 klasių komplektai

2

21

9.5.

4 klasių komplektai

1

13

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

9.6.

5 klasių komplektai

2

26

9.7.

6 klasių komplektai

3

26

9.8.

7 klasių komplektai

4

23

9.9.

8 klasių komplektai

2

30

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

9.10.

9 klasių komplektai

2

23

9.11.

10 klasių komplektai

2

21

10.

Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

10.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

10

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

10.2.

1 klasių komplektai

2

15

10.3.

2 klasių komplektai

2

20

10.4.

3 klasių komplektai

2

20

10.5.

4 klasių komplektai

2

22

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

10.6.

5 klasių komplektai

4

25

10.7.

6 klasių komplektai

4

29

10.8.

7 klasių komplektai

4

28

10.9.

8 klasių komplektai

5

29

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

10.10.

9 klasių komplektai

2

23

10.11.

10 klasių komplektai

3

21

11.

Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

11.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

10

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

11.2.

1 klasių komplektai

2

24

11.3.

2 klasių komplektai

3

20

11.4.

3 klasių komplektai

3

20

11.5.

4 klasių komplektai

2

24

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

11.6.

5 klasių komplektai

3

25

11.7.

6 klasių komplektai

3

23

11.8.

7 klasių komplektai

4

26

11.9.

8 klasių komplektai

3

29

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

11.10.

9 klasių komplektai

1

28

11.11.

10 klasių komplektai

2

28

12.

Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

12.1.

1 klasių komplektai

2

19

12.2.

2 klasių komplektai

2

18

12.3.

3 klasių komplektai

2

24

12.4.

4 klasių komplektai

2

24

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

12.5.

5 klasių komplektai

2

29

12.6.

6 klasių komplektai

2

29

12.7.

7 klasių komplektai

3

23

12.8.

8 klasių komplektai

3

20

12.9.

8 specialiųjų klasių komplektai

1

5

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

12.10.

9 klasių komplektai

2

20

12.11.

10 klasių komplektai

2

24

13.

Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

13.1.

7–8 jungtinių jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

9

13.2.

5 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

13

13.3.

6 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

15

13.4.

7 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

25

13.5.

8 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

25

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

13.6.

9 jaunimo ugdymo klasių komplektai

2

8

13.7.

10 jaunimo ugdymo klasių komplektai

2

11

13.8.

1 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

1

10

13.9.

2 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

1

13

13.10.

1 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

2

22

13.11.

2 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

30

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

13.12.

3 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

2

22

13.13.

4 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

2

25

13.14.

3 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

2

20

13.15.

4 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

25

14.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

14.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

6

25

14.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

4

31

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

14.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

9

29

14.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

9

29

15.

Alytaus Putinų gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

15.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

4

28

15.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

3

29

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

15.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

7

28

15.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

7

25

16.

Alytaus Jotvingių gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

16.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

6

26

16.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

4

30

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

16.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

7

26

16.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

8

27

17.

VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazija

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

17.1.

1 klasių komplektai

2

24

17.2.

2 klasių komplektai

2

26

17.3.

3 klasių komplektai

2

26

17.4.

4 klasių komplektai

2

26

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

17.5.

5 klasių komplektai

3

26

17.6.

6 klasių komplektai

2

32

17.7.

7 klasių komplektai

2

32

17.8.

8 klasių komplektai

2

32

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

17.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

3

28

17.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

3

27

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

17.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

3

23

17.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

3

24

 

________________________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią