Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-220 2012-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MINIMALAUS MOKINIŲ SKAIČIAUS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPĖSE

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 SPRENDIMAS  

DĖL MINIMALAUS MOKINIŲ SKAIČIAUS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPĖSE

 

 2012 m. rugsėjo 27 d. Nr. T-220

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 5 ir 8 punktu, Švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853, 2011, Nr. 38-1804) 7, 8, 9 ir 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      1. Nustatyti minimalų mokinių skaičių Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupėse:

                      1. 1. iki 1 metų amžiaus vaikų grupėse – 4;

                      1. 2. nuo 1 metų iki 1,5 metų amžiaus vaikų grupėse – 7;

                      1. 3. nuo 1,5 metų iki 3 metų amžiaus vaikų grupėse – 10;

                      1. 4. nuo 3 metų iki 6 metų amžiaus vaikų grupėse – 15;

                      1. 5. pailgintos darbo dienos grupėse – 15.

                      2. Nustatyti minimalų mokinių skaičių Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių specialiųjų ugdymosi poreikių  grupėse:

                     2. 1. turinčių vidutinių, žymių ir labai žymių intelekto sutrikimų – 4;

                     2. 2. aklųjų – 4;

                     2. 3. silpnaregių – 8;

                     2. 4. sutrikusios klausos – 4;

                     2. 5. turinčių judesio ir padėties sutrikimų – 6;

                     2. 6. turinčių kompleksinių raidos sutrikimų – 4;

                     2. 7. turinčių kompleksinių raidos sutrikimų (ir judesio, ir padėties) – 2;

                     2. 8. turinčių žymių kalbos ar kitų komunikacijos sutrikimų – 8.

 

 Savivaldybės meras                                                                                                     Jurgis Krasnickas

______________

 

Į pradžią