Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-40 2013-02-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas 13 punktas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL Alytaus miesto savivaldybės TERITORIJOJE GYVENANčių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimo su vaikais tobulinimo kursŲ vykdymo tvarkos aprašo

tvirtinimo

 

 2013 m. vasario 28 d.   Nr. T-40  

Alytus

 

 

 

Neteko galios 2017 10 26 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-345 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr. T-40 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimo su vaikais tobulinimo kursų vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Į pradžią