Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-176 2013-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2013 m. birželio 27 d. Nr. T-176 

Alytus

 

Neteko galios 2019 06 27 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-215 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr.T-176 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

 

Į pradžią