Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-187 2014-03-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2014 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS MIESTO REPREZENTACIJOS PER SPORTĄ 126 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS MIESTO REPREZENTACIJOS PER SPORTĄ 126 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO   

 

2014 m. kovo 26 d.  Nr. DV-187 

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2014 m. biudžeto tvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-10 įsakymu Nr. DV-19 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos projektų pateikimo, atrankos ir atsiskaitymo taisykles ir 2013-01-23 įsakymu Nr. DV-38 patvirtintos Kūno kultūros ir sporto programos projektų atrankos komisijos 2014-03-19 posėdžio protokolą Nr. KPPt-37 (31,10),

t v i r t i n u 2014 m. kūno kultūros ir sporto programos miesto reprezentacijos per sportą 126 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirstą (pridedama).

 

                     

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas          

______________

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2014 m. kovo 26  d.       

įsakymu Nr. DV-187

 

2014 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS MIESTO REPREZENTACIJOS

PER SPORTĄ 126 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas ir rekvizitai

Projekto pavadinimas

Skirta, Lt

1.

Sporto klubas „Interwalk“

(prezidentas Kastytis Pavilonis),

kodas 300063886,

adresas Vilniaus g. 5-16, 6212 Alytus

A. s. LT17 7300 0100 9435 1733 AB „Swedbank“ 

40-asis jubiliejinis tarptautinis sportinio ėjimo festivalis „Alytus 2014“

50000

2.

Druskininkų sporto centras

(direktorius Julius Matulevičius),

kodas 301845630,

adresas Vytauto g. 27-2/M. K. Čiurlionio g. 97-2, 66162 Druskininkai

A. s. LT09 7300 0100 4141 0261  AB „Swedbank“ 

Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybos

20000

3.

Alytaus rankinio klubas „Varsa“

(pirmininkas Jonas Jonuška),

kodas 193213762,

adresas A. Matučio g. 14, 62142 Alytus,

A. s. LT89 7044 0600 0475 7316 AB SEB bankas

Rankinio sporto klubo populiarinimas Alytaus bendruomenėje

150000

4.

Alytaus šokių studija „Alemana“

(pirmininkas Kęstutis Bernatavičius),

kodas 93343340,

adresas Kernavės g. 8-1, 63301 Alytus,

A. s. LT89 7300 0100 0221 4613 AB „Swedbank“

Tarptautinės sportinių šokių reitingo varžybos „Alytus Open 2014“

100000

5.

Alytaus apskrities moterų futbolo klubas

(prezidentas Robertas Klimavičius),

kodas 300562871,

adresas Jaunimo g. 60-15, 63306 Alytus,

A. s. LT02 7044 0600 0552 2757  AB SEB bankas

Moterų futbolo plėtra ir vystymas

20000

6.

VšĮ „Alytaus futbolas“

(direktorius Tadas Drąsutavičius),

kodas 302571723,

adresas Naujoji g. 3, 62119 Alytus,

A. s. LT19 7300 0101 3394 9051 AB „Swedbank“

Futbolo klubas Alytaus „Dainava“

100 000

7.

Futbolo mokykla „Auska“

(pirmininkas Žydrūnas Lukošius),

kodas  303166902,

adresas S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, 62137 Alytus

A. s. LT16 7300 0101 3708 5115 AB „Swedbank“

Dalyvauti šalies ir tarptautinėse varžybose

10000

8.

Viešoji įstaiga „Dzūkijos sportas“

(direktorė Laima Pačėsienė)

kodas 302685004,

adresas Kranto g. 33, 62147 Alytus

A. s. LT76 7300 0101 3314 4186 AB „Swedbank“

Dalyvauti LKL, DNB LKF varžybose, reprezentuoti miestą

350 000

2014 m. spalio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-681 redakcija

 

––––––––––––––


 

 

Į pradžią