Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-96 2014-03-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ  IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

 

 2014 m. kovo 27 d.   Nr. T-96

Alytus

 

2014 m. rugpjūčio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-192 redakcija

2014 m. rugsėjo 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-236 redakcija

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-29 nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 25.7 papunkčiu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. T-95 patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijus, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

                      Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2014–2015 m. m. skaičių lentelę (pridedama).“

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-96

                                                                                      (Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2014 m. rugpjūčio 28 d.

                                                                                      sprendimo Nr. T-192

                                                                                      redakcija)

 

2014 m. rugpjūčio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-192 redakcija

2014 m. rugsėjo 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-236 redakcija

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS 2014–2015 M. M. SKAIČIŲ LENTELĖ

 

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir jų vykdomų bendrojo ugdymo programų pavadinimai

Klasių komplektų (grupių) skaičius

Mokinių skaičiaus

vidurkis

1.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

1.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

2

19

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

1.2.

1 klasių komplektai

2

24

1.3.

2 klasių komplektai

2

26

1.4.

3 klasių komplektai

2

20

1.5.

4 klasių komplektai

2

25

2.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

2.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

21

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

2.2.

1 specialiųjų klasių komplektai

1

5

2.3.

2-3 jungtinių specialiųjų klasių komplektai

1

8

2.4.

4 specialiųjų klasių komplektai

1

8

2.5.

1-2 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

5

2.6.

3 lavinamųjų klasių komplektai

1

7

2.7.

4 lavinamųjų klasių komplektai

1

10

3.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

3.1.

1 klasių komplektai

3

26

3.2.

2 klasių komplektai

3

25

3.3.

3 klasių komplektai

3

21

3.4.

4 klasių komplektai

3

22

4.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

4.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

14

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

4.2.

1 klasių komplektai

3

21

4.3.

2 klasių komplektai

3

25

4.4.

3 klasių komplektai

3

23

4.5.

4 klasių komplektai

3

19

5.

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

5.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

10

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

5.2.

1 klasių komplektai

1

22

5.3.

2 klasių komplektai

2

20

5.4.

3 klasių komplektai

2

24

5.5.

4 klasių komplektai

2

16

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

5.6.

5 klasių komplektai

4

26

5.7.

6 klasių komplektai

4

24

5.8.

7 klasių komplektai

4

25

5.9.

8 klasių komplektai

4

25

5.10.

5-6 jungtinių specialiųjų klasių komplektai

1

9

5.11.

7 specialiųjų klasių komplektai

1

6

5.12.

8 specialiųjų klasių komplektai

1

9

5.13.

5–6 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

5

5.14.

 7 lavinamųjų klasių komplektai

1

7

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

5.15.

9 klasių komplektai

1

20

5.16.

10 klasių komplektai

1

21

5.17.

9 specialiųjų klasių komplektai

1

11

6.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

6.1.

1 klasių komplektai

1

18

6.2.

2 klasių komplektai

2

15

6.3.

3 klasių komplektai

1

27

6.4.

4 klasių komplektai

1

23

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

6.5.

5 klasių komplektai

1

22

6.6.

6 klasių komplektai

1

21

6.7.

7 klasių komplektai

1

28

6.8.

8 klasių komplektai

2

17

7.

Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

7.1.

1 klasių komplektai

2

19

7.2.

2 klasių komplektai

2

22

7.3.

3 klasių komplektai

2

17

7.4.

4 klasių komplektai

2

24

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

7.5.

5 klasių komplektai

2

26

7.6.

6 klasių komplektai

2

22

7.7.

7 klasių komplektai

2

30

7.8.

8 klasių komplektai

3

22

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

7.9.

9 klasių komplektai

2

29

7.10.

10 klasių komplektai

2

27

8.

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

8.1.

1 klasių komplektai

4

22

8.2.

2 klasių komplektai

4

20

8.3.

3 klasių komplektai

3

25

8.4.

4 klasių komplektai

4

20

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

8.5.

5 klasių komplektai

4

27

8.6.

6 klasių komplektai

3

29

8.7.

7 klasių komplektai

4

25

8.8.

8 klasių komplektai

3

28

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

8.9.

9 klasių komplektai

2

28

8.10.

10 klasių komplektai

2

27

9.

Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

9.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

6

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

9.2.

1 klasių komplektai

1

25

9.3.

2 klasių komplektai

1

18

9.4.

3 klasių komplektai

1

25

9.5.

4 klasių komplektai

2

21

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

9.6.

5 klasių komplektai

2

27

9.7.

6 klasių komplektai

2

22

9.8.

7 klasių komplektai

2

25

9.9.

8 klasių komplektai

3

26

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

9.10.

9 klasių komplektai

1

32

9.11.

10 klasių komplektai

2

18

10.

Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

10.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

11

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

10.2.

1 klasių komplektai

2

20

10.3.

2 klasių komplektai

2

19

10.4.

3 klasių komplektai

2

14

10.5.

4 klasių komplektai

2

21

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

10.6.

5 klasių komplektai

4

25

10.7.

6 klasių komplektai

4

27

10.8.

7 klasių komplektai

4

26

10.9.

8 klasių komplektai

4

30

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

10.10.

9 klasių komplektai

1

28

10.11.

10 klasių komplektai

1

24

11.

Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

11.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

11

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

11.2.

1 klasių komplektai

2

24

11.3.

2 klasių komplektai

3

19

11.4.

3 klasių komplektai

2

26

11.5.

4 klasių komplektai

3

19

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

11.6.

5 klasių komplektai

2

32

11.7.

6 klasių komplektai

2

28

11.8.

7 klasių komplektai

3

24

11.9.

8 klasių komplektai

3

24                                    

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

11.10.

9 klasių komplektai

1

32

11.11.

10 klasių komplektai

1

19

12.

Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

12.1.

1 klasių komplektai

2

19

12.2.

2 klasių komplektai

2

14

12.3.

3 klasių komplektai

2

20

12.4.

4 klasių komplektai

2

18

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

12.5.

5 klasių komplektai

2

23

12.6.

6 klasių komplektai

2

23

12.7.

7 klasių komplektai

2

24

12.8.

8 klasių komplektai

2

29

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

12.9.

9 klasių komplektai

1

23

12.10.

10 klasių komplektai

1

19

12.11.

10 specialiųjų klasių komplektai

1

5

13.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

13.1.

7-8 jungtinių jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

4

13.2.

5-6 jungtinių suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

18

13.3.

7 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

13.4.

8 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

13.5.

9 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

10

13.6.

10 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

8

13.7.

2 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

1

21

13.8.

1 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

13.9.

2 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

13.10.

3 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

1

27

13.11.

4 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

2

31

13.12.

3 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

13.13.

4 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

14.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

14.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

7

29

14.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

5

31

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

14.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

7

26

14.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

9

29

15.

Alytaus Putinų gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

15.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

3

29

15.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

3

29

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

15.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

6

27

15.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

7

25

16.

Alytaus Jotvingių gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

16.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

6

28

16.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

7

29

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

16.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

6

27

16.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

6

28

17.

Alytaus šv. Benedikto gimnazija

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

17.1.

1 klasių komplektai

2

21

17.2.

2 klasių komplektai

2

25

17.3.

3 klasių komplektai

2

26

17.4.

4 klasių komplektai

2

26

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

17.5.

5 klasių komplektai

3

25

17.6.

6 klasių komplektai

3

29

17.7.

7 klasių komplektai

3

25

17.8.

8 klasių komplektai

2

31

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

17.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

2

31

17.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

2

31

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

17.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

3

23

17.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

3

23

 

______________________

 

 

Į pradžią