Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-287 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-05-28 SPRENDIMO NR. T-131 „DĖL MOKESČIO UŽ POPAMOKINĘ MOKINIŲ PRIEŽIŪRĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖSE“ 1 PUNKTO PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-05-28 SPRENDIMO    NR. T-131DĖL MOKESČIO UŽ POPAMOKINĘ MOKINIŲ PRIEŽIŪRĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖSE“ 1 PUNKTO PAKEITIMO 

 

 2014 m. spalio 30 d.  Nr.T-287

Alytus

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     Neteko galios 2018 09 27 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-286 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo    Nr. T-131 „Dėl mokesčio už popamokinę mokinių priežiūrą alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią