Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-299 2014-11-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS MIESTO PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS MIESTO PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO

 

 2014 m. lapkričio 27 d.   Nr. T-299

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti naujos redakcijos Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginį planą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios nuo 2015 m. sausio 1 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario  27 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano tvirtinimo“ 1 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-299 - DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS MIESTO PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią