Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-100 2015-03-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

 

2015 m. kovo 26 d.   Nr. T-100

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 25.7 papunkčiu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. V-2548 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. T-306 patvirtintą Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą ir į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. T-95 patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2015–2016 m. m. skaičių lentelę (pridedama).

2. Nustatyti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms naujų mokinių priėmimo mokytis 2015–2016 m. m. laiką nuo 2015 m. gegužės 4 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.“

                      2015 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-239 redakcija

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-100

                                                                                      (Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2015 m. rugpjūčio 27 d.

                                                                                      sprendimo Nr. T-239

                                                                                      redakcija)

 

2015 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-239 redakcija

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS 2015–2016 M. M. SKAIČIŲ LENTELĖ

 

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir jų vykdomų bendrojo ugdymo programų pavadinimai

Klasių komplektų (grupių) skaičius

Mokinių skaičiaus

vidurkis

1.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

1.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

2           

19

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

1.2.

1 klasių komplektai

2

23

1.3.

2 klasių komplektai

2

24

1.4.

3 klasių komplektai

2

25

1.5.

4 klasių komplektai

2

20

2.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

2.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

2

17

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

2.2.

1 specialiųjų klasių komplektai

1

7

2.3.

2 specialiųjų klasių komplektai

1

6

2.4.

3-4 jungtinių specialiųjų klasių komplektai

1

8

2.5.

1–2 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

7

2.6.

3 lavinamųjų klasių komplektai

1

7

2.7.

4 lavinamųjų klasių komplektai

1

7

3.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

3.1.

1 klasių komplektai

3

24

3.2.

2 klasių komplektai

3

26

3.3.

3 klasių komplektai

3

26

3.4.

4 klasių komplektai

3

21

4.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

4.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

20

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

4.2.

1 klasių komplektai

3

24

4.3.

2 klasių komplektai

3

23

4.4.

3 klasių komplektai

3

24

4.5.

4 klasių komplektai

3

23

5.

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

5.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

2

13

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

5.2.

1 klasių komplektai

2

22

5.3.

2 klasių komplektai

1

23

5.4.

3 klasių komplektai

2

20

5.5.

4 klasių komplektai

2

25

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

5.6.

5 klasių komplektai

4

22

5.7.

6 klasių komplektai

4

26

5.8.

7 klasių komplektai

4

23

5.9.

8 klasių komplektai

4

27

5.10.

5 specialiųjų klasių komplektai

1

6

5.11.

6 specialiųjų klasių komplektai

1

6

5.12.

7 specialiųjų klasių komplektai

1

8

5.13.

8 specialiųjų klasių komplektai

1

6

5.14.

5–6 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

8

5.15.

7–8 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

8

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

5.16.

9 klasių komplektai

1

30

5.17.

9 specialiųjų klasių komplektai

1

10

5.18.

10 specialiųjų klasių komplektai

1

10

6.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

6.1.

1 klasių komplektai

1

14

6.2.

2 klasių komplektai

1

17

6.3.

3 klasių komplektai

2

14

6.4.

4 klasių komplektai

1

24

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

6.5.

5 klasių komplektai

1

16

6.6.

6 klasių komplektai

1

18

6.7.

7 klasių komplektai

1

21

6.8.

8 klasių komplektai

1

27

7.

Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

7.1.

1 klasių komplektai

2

20

7.2.

2 klasių komplektai

2

19

7.3.

3 klasių komplektai

2

22

7.4.

4 klasių komplektai

2

17

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

7.5.

5 klasių komplektai

2

30

7.6.

6 klasių komplektai

2

26

7.7.

7 klasių komplektai

2

22

7.8.

8 klasių komplektai

2

29

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

7.9.

9 klasių komplektai

1

30

7.10.

10 klasių komplektai

2

28

8.

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

8.1.

1 klasių komplektai

4

21

8.2.

2 klasių komplektai

4

22

8.3.

3 klasių komplektai

4

20

8.4.

4 klasių komplektai

3

24

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

8.5.

5 klasių komplektai

3

27

8.6.

6 klasių komplektai

4

27

8.7.

7 klasių komplektai

3

29

8.8.

8 klasių komplektai

4

24

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

8.9.

9 klasių komplektai

1

30

8.10.

10 klasių komplektai

2

27

9.

Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

9.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

12

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

9.2.

1 klasių komplektai

1

23

9.3.

2 klasių komplektai

1

24

9.4.

3 klasių komplektai

1

19

9.5.

4 klasių komplektai

1

25

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

9.6.

5 klasių komplektai

2

30

9.7.

6 klasių komplektai

2

27

9.8.

7 klasių komplektai

2

21

9.9.

8 klasių komplektai

2

26

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

9.10.

9 klasių komplektai

1

30

9.11.

10 klasių komplektai

2

18

10.

Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

10.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

16

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

10.2.

1 klasių komplektai

2

22

10.3.

2 klasių komplektai

2

20

10.4.

3 klasių komplektai

2

20

10.5.

4 klasių komplektai

2

14

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

10.6.

5 klasių komplektai

5

26

10.7.

6 klasių komplektai

4

25

10.8.

7 klasių komplektai

4

27

10.9.

8 klasių komplektai

4

26

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

10.10.

9 klasių komplektai

1

25

10.11.

10 klasių komplektai

1

29

11.

Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

11.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

13

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

11.2.

1 klasių komplektai

2

24

11.3.

2 klasių komplektai

2

23

11.4.

3 klasių komplektai

3

18

11.5.

4 klasių komplektai

2

26

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

11.6.

5 klasių komplektai

3

22

11.7.

6 klasių komplektai

2

32

11.8.

7 klasių komplektai

2

28

11.9.

8 klasių komplektai

3

24

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

11.10.

9 klasių komplektai

1

20

11.11.

10 klasių komplektai

1

26

12.

Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

12.1.

1 klasių komplektai

2

15

12.2.

2 klasių komplektai

2

18

12.3.

3 klasių komplektai

2

16

12.4.

4 klasių komplektai

2

20

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

12.5.

5 klasių komplektai

2

19

12.6.

6 klasių komplektai

2

24

12.7.

7 klasių komplektai

2

23

12.8.

8 klasių komplektai

2

24

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

12.9.

9 klasių komplektai

1

25

12.10.

10 klasių komplektai

1

22

13.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

13.1.

8 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

8

13.2.

5-6 jungtinių suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

11

13.3.

7 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

13.4.

8 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

13.5.

9 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

8

13.6.

10 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

8

13.7.

1 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

2

17

14.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

14.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

6

25

14.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

7

29

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

14.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

7

27

14.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

7

26

15.

Alytaus Putinų gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

15.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

4

27

15.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

3

30

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

15.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

6

26

15.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

6

26

16.

Alytaus Jotvingių gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

16.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

6

28

16.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

6

29

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

16.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

8

27

16.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

6

28

17.

Alytaus šv. Benedikto gimnazija

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

17.1.

1 klasių komplektai

2

24

17.2.

2 klasių komplektai

2

22

17.3.

3 klasių komplektai

2

25

17.4.

4 klasių komplektai

2

26

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

17.5.

5 klasių komplektai

2

30

17.6.

6 klasių komplektai

3

25

17.7.

7 klasių komplektai

3

29

17.8.

8 klasių komplektai

3

24

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

17.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

2

27

17.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

2

32

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

17.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

2

26

17.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

3

24

2015 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-239 redakcija – remiantis 2015 m. rugsėjo 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-280 redakcija

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią