Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-981 2015-12-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PROJEKTO PARENGIMO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 35.5 papunkčiu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015-11-12 raštą Nr. SR-5274 „Dėl mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano 2016–2020 m. rengimo“:

                     1. S u d a r a u  Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų projekto parengimo grupę:

                     grupės vadovė – Česlova Mocevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

                     grupės vadovo pavaduotoja – Silvija Peštenienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

                     grupės nariai:

                     Audronė Balčiūnienė, Alytaus miesto savivaldybės mokytojų tarybos pirmininkė, Alytaus Piliakalnio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

                     Vergilija Galbuogienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

                     Dalia Milkevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

                     Marytė Narmontienė, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Alytaus miesto tarybos pirmininkė, Alytaus  Vidzgirio pagrindinės mokyklos vyresnioji geografijos mokytoja ir kūno kultūros mokytoja metodininkė;

                     Renata Romanovienė, Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos pirmininkė, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

                     Rasuolė Sereikienė, Alytaus miesto savivaldybės mokinių tėvų tarybos pirmininkė, notarė;

                     Vilija Sušinskienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus miesto skyriaus pirmininkė, Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktorė;

                     Romualdas Zdanavičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

                     Beatričė Žiurinskaitė, Alytaus miesto savivaldybės mokinių tarybos pirmininkė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos IIIa klasės mokinė.

                     2. N u r o d a u:

                     2.1. šiai grupei iki 2016 m. kovo 1 d. įskaitytinai parengti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų projektą ir pateikti jį savivaldybės administracijos direktoriui;

                     2.2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui:

                     2.2.1. nuo 2016 m. balandžio 25 d. iki 2016 m. balandžio 29 d. įskaitytinai organizuoti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų projekto viešąjį svarstymą, derinant su savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis;

                     2.2.2. 2016 m. gegužės mėn. teikti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą ir jo priedus tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybai.

                     2016 m. balandžio 14 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-331 redakcija

                            2016 m. balandžio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-369 redakcija

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią