Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-76 2016-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO

 

2016 m. kovo 30 d. Nr. T-76

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 25.7 papunkčiu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-2548 patvirtinto Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. T-306 patvirtinto Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                     Nustatyti:

                     1. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2016–2017 m. m. skaičių lentelę pagal priedą

                      2. mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas laiką nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d., esant laisvų vietų toliau priimti visus mokslo metus.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

             Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                   2016 m. kovo 30 d.

                                                                                                   sprendimo Nr. T-76

                                                                                                   priedas

 

2016 m. birželio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-205 redakcija

                                                                                     

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS 2016–2017 M. M. SKAIČIŲ LENTELĖ

 

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir jų vykdomų bendrojo ugdymo programų pavadinimai

Klasių komplektų (grupių) skaičius

Mokinių skaičiaus

vidurkis

1.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

1.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

2

19

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

1.2.

1 klasių komplektai

2

23

1.3.

2 klasių komplektai

2

23

1.4.

3 klasių komplektai

2

25

1.5.

4 klasių komplektai

2

24

2.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

2.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

20

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

2.2.

1 specialiųjų klasių komplektai

1

9

2.3.

2 specialiųjų klasių komplektai

1

5

2.4.

3 specialiųjų klasių komplektai

1

6

2.5.

4 specialiųjų klasių komplektai

1

7

2.6.

1–2 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

9

2.7.

4 lavinamųjų klasių komplektai

1

10

3.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

3.1.

1 klasių komplektai

3

24

3.2.

2 klasių komplektai

3

25

3.3.

3 klasių komplektai

3

25

3.4.

4 klasių komplektai

3

26

4.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

4.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

20

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

4.2.

1 klasių komplektai

3

24

4.3.

2 klasių komplektai

3

24

4.4.

3 klasių komplektai

3

21

4.5.

4 klasių komplektai

3

24

5.

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

5.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

20

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

5.2.

1 klasių komplektai

2

24

5.3.

2 klasių komplektai

2

24

5.4.

3 klasių komplektai

1

21

5.5.

4 klasių komplektai

2

22

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

5.6.

5 klasių komplektai

4

28

5.7.

6 klasių komplektai

3

28

5.8.

7 klasių komplektai

4

25

5.9

8 klasių komplektai

4

24

5.10.

5 specialiųjų klasių komplektai

1

7

5.11.

6 specialiųjų klasių komplektai

1

6

5.12.

7 specialiųjų klasių komplektai

1

5

5.13.

8 specialiųjų klasių komplektai

1

9

5.14.

5–6 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

6

5.15.

7–8 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

7

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

5.16.

9 klasių komplektai

1

28

5.17

10 klasių komplektai

0

0

5.18.

9 specialiųjų klasių komplektai

1

5

5.19.

10 specialiųjų klasių komplektai

1

10

5.20.

9 lavinamųjų klasių komplektai

1

5

6.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

6.1.

1 klasių komplektai

1

21

6.2.

2 klasių komplektai

1

13

6.3.

3 klasių komplektai

1

19

6.4.

4 klasių komplektai

2

14

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

6.5.

5 klasių komplektai

1

22

6.6.

6 klasių komplektai

1

18

6.7.

7 klasių komplektai

1

20

6.8.

8 klasių komplektai

1

20

7.

Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

7.1.

1 klasių komplektai

2

24

7.2.

2 klasių komplektai

2

19

7.3.

3 klasių komplektai

2

22

7.4.

4 klasių komplektai

2

22

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

7.5.

5 klasių komplektai

2

22

7.6.

6 klasių komplektai

2

24

7.7.

7 klasių komplektai

2

26

7.8.

8 klasių komplektai

2

22

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

7.9.

9 klasių komplektai

1

21

7.10.

10 klasių komplektai

1

32

8.

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

8.1.

1 klasių komplektai

4

24

8.2.

2 klasių komplektai

4

22

8.3.

3 klasių komplektai

4

23

8.4.

4 klasių komplektai

4

20

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

8.5.

5 klasių komplektai

3

28

8.6.

6 klasių komplektai

3

29

8.7.

7 klasių komplektai

4

26

8.8.

8 klasių komplektai

3

28

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

8.9.

9 klasių komplektai

1

26

8.10.

10 klasių komplektai

1

23

9.

Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

9.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

13

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

9.2.

1 klasių komplektai

1

24

9.3.

2 klasių komplektai

1

16

9.4.

3 klasių komplektai

1

22

9.5.

4 klasių komplektai

1

18

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

9.6.

5 klasių komplektai

1

29

9.7.

6 klasių komplektai

2

29

9.8.

7 klasių komplektai

2

27

9.9.

8 klasių komplektai

2

21

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

9.10.

9 klasių komplektai

1

24

9.11.

10 klasių komplektai

1

23

10.

Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

10.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

20

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

10.2.

1 klasių komplektai

2

24

10.3.

2 klasių komplektai

2

21

10.4.

3 klasių komplektai

2

21

10.5.

4 klasių komplektai

2

20

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

10.6.

5 klasių komplektai

4

25

10.7.

6 klasių komplektai

5

25

10.8.

7 klasių komplektai

4

26

10.9.

8 klasių komplektai

4

26

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

10.10.

9 klasių komplektai

1

27

10.11.

10 klasių komplektai

1

25

11.

Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

11.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

18

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

11.2.

1 klasių komplektai

2

24

11.3.

2 klasių komplektai

2

24

11.4.

3 klasių komplektai

2

22

11.5.

4 klasių komplektai

3

17

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

11.6.

5 klasių komplektai

2

28

11.7.

6 klasių komplektai

3

21

11.8.

7 klasių komplektai

2

31

11.9.

8 klasių komplektai

2

28

12.

Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

12.1.

1 klasių komplektai

2

19

12.2.

2 klasių komplektai

2

14

12.3.

3 klasių komplektai

2

18

12.4.

4 klasių komplektai

2

14

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

12.5.

5 klasių komplektai

2

20

12.6.

6 klasių komplektai

2

16

12.7.

7 klasių komplektai

2

23

12.8.

8 klasių komplektai

2

21

13.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

13.1.

6 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

5

13.2.

8 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

5

13.3.

5–6 jungtinis suaugusiųjų klasių komplektas

Alytaus pataisos namuose

1

16

13.4.

7 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

13.5.

8 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

13.6.

9 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

12

13.7.

10 jaunimo ugdymo klasių komplektų

1

11

13.8.

1 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektas

Alytaus pataisos namuose

2

18

13.9.

2 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

2

20

13.10.

2 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

1

20

Akredituota vidurinio ugdymo programa

13.11.

3 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

1

27

13.12.

4 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

1

36

13.13.

3 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

13.14.

4 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

2

19

 

14.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

14.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

6

29

14.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

6

30

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

14.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

7

30

14.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

7

27

15.

Alytaus Putinų gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

15.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

5

25

15.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

4

30

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

15.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

6

24

15.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

6

25

16.

Alytaus Jotvingių gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

16.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

4

28

16.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

6

27

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

16.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

7

28

16.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

8

27

17.

Alytaus šv. Benedikto gimnazija

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

17.1.

1 klasių komplektai

2

21

17.2.

2 klasių komplektai

2

26

17.3.

3 klasių komplektai

2

22

17.4.

4 klasių komplektai

2

26

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

17.5.

5 klasių komplektai

3

25

17.6.

6 klasių komplektai

2

32

17.7.

7 klasių komplektai

3

24

17.8.

8 klasių komplektai

3

31

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

17.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

3

22

17.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

2

28

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

17.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

2

28

17.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

2

28

2016 m. rugpjūčio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-247 redakcija

2016 m. rugsėjo 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-275 redakcija

2016 m. spalio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-301 redakcija

2016 m. gruodžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-361 redakcija

 

 

Į pradžią