Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-369 2016-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. DV-981 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PROJEKTO PARENGIMO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. DV-981 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PROJEKTO PARENGIMO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 25 d. Nr.  DV-369

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  

                      p a k e i č i u  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. DV-981 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų projekto parengimo grupės sudarymo ir jos veiklos“ 2.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

                      „2.2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui:

                      2.2.1. nuo 2016 m. balandžio 25 d. iki 2016 m. balandžio 29 d. įskaitytinai organizuoti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų projekto viešąjį svarstymą, derinant su savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis;

                      2.2.2. 2016 m. gegužės mėn. teikti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą ir jo priedus tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybai.“

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią