Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-252 2017-02-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI SAVIVALDYBĖS TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI SAVIVALDYBĖS TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2017 m. vasario 28 d. Nr.  DV-252

Alytus

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-17 įsakymu Nr. DV-691 „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Alytaus miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių“ patvirtintų Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Alytaus miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių 8 punktu:

1. S u d a r a u Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose organizavimo ir vykdymo komisiją:

aukciono vedėja – Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja;

sekretorė – Rita Adomavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė;

buhalterė – Dalia Miglinienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

2017 m. birželio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-776 redakcija

2019 m. kovo 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-241 redakcija

2020 m. liepos 7 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-626 redakcija

 

2. P a v e d u Neringai Norušei, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausiajai specialistei, pavaduoti šio įsakymo 1 punktu sudarytos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose organizavimo ir vykdymo komisijos aukciono vedėją Rasą Abramavičiūtę, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėją, jos atostogų, ligos, komandiruočių metu.

2017 m. birželio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-776 redakcija

2019 m. kovo 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-241 redakcija

2020 m. kovo 6 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-190 redakcija

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią