Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-177 2017-04-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-177

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 25.7 papunkčiu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 patvirtinto Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. T-306 patvirtinto Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                     Nustatyti:

                     1. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2017–2018 m. m. pagal priedą.

                      2. Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas laiką nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki birželio 1 d., esant laisvų vietų toliau priimti visus mokslo metus.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2017 m. balandžio 27 d.

                                                                                      sprendimo Nr. T-177

                                                                                      priedas

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-279 redakcija

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIS PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS 2017–2018 M. M.

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir jų vykdomų bendrojo ugdymo programų pavadinimai

Klasių komplektų (grupių) skaičius

Mokinių skaičiaus

vidurkis

1.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

1.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

2

20

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

1.2.

1 klasių komplektai

2

24

1.3.

2 klasių komplektai

2

24

1.4.

3 klasių komplektai

2

22

1.5.

4 klasių komplektai

2

25

2.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

2.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

2

20

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

2.2.

1 specialiųjų klasių komplektai

1

7

2.3.

2 specialiųjų klasių komplektai

1

8

2.4.

3–4 jungtinė specialiųjų klasių komplektai

1

11

2.5.

1 lavinamųjų klasių komplektai

1

6

2.6.

2–3–4 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

7

3.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

3.1.

1 klasių komplektai

3

24

3.2.

2 klasių komplektai

3

25

3.3.

3 klasių komplektai

3

25

3.4.

4 klasių komplektai

3

26

4.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

4.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

20

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

4.2.

1 klasių komplektai

3

24

4.3.

2 klasių komplektai

3

26

4.4.

3 klasių komplektai

3

24

4.5.

4 klasių komplektai

3

21

5.

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

5.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

20

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

5.2.

1 klasių komplektai

2

22

5.3.

2 klasių komplektai

2

25

5.4.

3 klasių komplektai

2

23

5.5.

4 klasių komplektai

1

24

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

5.6.

5 klasių komplektai

4

24

5.7.

6 klasių komplektai

4

28

5.8.

7 klasių komplektai

3

26

5.9.

8 klasių komplektai

4

24

5.10.

5 specialiųjų klasių komplektai

1

10

5.11.

6–7a jungtinių specialiųjų klasių komplektai

1

7

5.12.

7b specialiųjų klasių komplektai

1

6

5.13.

8 specialiųjų klasių komplektai

1

5

5.14.

5a lavinamųjų klasių komplektai

1

7

5.15.

5b–6 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

9

5.16.

7–8 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

7

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

5.17.

10 klasių komplektai

1

19

5.18.

9 specialiųjų klasių komplektai

1

9

5.19.

10 specialiųjų klasių komplektai

1

5

5.20.

9–10 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

6

6.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

6.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

10

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

6.2.

1 klasių komplektai

1

18

6.3.

2 klasių komplektai

1

20

6.4.

3 klasių komplektai

1

15

6.5.

4 klasių komplektai

1

17

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

6.6.

5 klasių komplektai

1

22

6.7.

6 klasių komplektai

1

22

6.8.

7 klasių komplektai

1

17

6.9.

8 klasių komplektai

1

19

7.

Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

7.1.

1 klasių komplektai

2

18

7.2.

2 klasių komplektai

2

24

7.3.

3 klasių komplektai

2

20

7.4.

4 klasių komplektai

2

22

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

7.5.

5 klasių komplektai

2

22

7.6.

6 klasių komplektai

2

23

7.7.

7 klasių komplektai

2

24

7.8.

8 klasių komplektai

2

27

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

7.9.

9 klasių komplektai

-

-

7.10.

10 klasių komplektai

-

-

8.

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

8.1.

1 klasių komplektai

4

24

8.2.

2 klasių komplektai

4

25

8.3.

3 klasių komplektai

4

22

8.4.

4 klasių komplektai

4

23

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

8.5.

5 klasių komplektai

4

23

8.6.

6 klasių komplektai

3

28

8.7.

7 klasių komplektai

3

29

8.8.

8 klasių komplektai

4

27

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

8.9.

9 klasių komplektai

1

25

8.10.

10 klasių komplektai

1

25

9.

Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

9.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

8

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

9.2.

1 klasių komplektai

1

24

9.3.

2 klasių komplektai

1

26

9.4.

3 klasių komplektai

1

16

9.5.

4 klasių komplektai

1

23

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

9.6.

5 klasių komplektai

1

22

9.7.

6 klasių komplektai

1

26

9.8.

7 klasių komplektai

2

27

9.9.

8 klasių komplektai

2

26

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

9.10.

9 klasių komplektai

1

22

9.11.

10 klasių komplektai

1

16

10.

Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

10.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

14

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

10.2.

1 klasių komplektai

2

20

10.3.

2 klasių komplektai

2

24

10.4.

3 klasių komplektai

2

21

10.5.

4 klasių komplektai

2

19

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

10.6.

5 klasių komplektai

4

30

10.7.

6 klasių komplektai

4

23

10.8.

7 klasių komplektai

5

25

10.9.

8 klasių komplektai

4

26

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

10.10.

10 klasių komplektai

1

27

11.

Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

11.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

7

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

11.2.

1 klasių komplektai

2

23

11.3.

2 klasių komplektai

2

26

11.4.

3 klasių komplektai

2

23

11.5.

4 klasių komplektai

2

21

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

11.6.

5 klasių komplektai

2

25

11.7.

6 klasių komplektai

2

30

11.8.

7 klasių komplektai

3

20

11.9.

8 klasių komplektai

3

22

12.

Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

12.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

9

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

12.2.

1 klasių komplektai

2

24

12.3.

2 klasių komplektai

2

20

12.4.

3 klasių komplektai

2

15

12.5.

4 klasių komplektai

2

20

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

12.6.

5 klasių komplektai

1

27

12.7.

6 klasių komplektai

2

20

12.8.

7 klasių komplektai

2

16

12.9.

8 klasių komplektai

2

22

13.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

13.1.

6-7 jungtinių jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

8

13.2.

8 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

8

13.3.

5–6  jungtinių suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

19

13.4.

7 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

14

13.5.

8 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

17

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

13.6.

9 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

8

13.7.

10 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

8

13.8.

 

13.9.

1 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

2 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

2

 

2

18

 

16

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

13.10.

3 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

1

41

13.11.

4 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

1

42

13.12.

3 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

24

13.13.

4 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

2

15

 

14.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

14.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

5

28

14.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

6

30

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

14.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

6

28

14.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

7

31

15.

Alytaus Putinų gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

15.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

4

25

15.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

5

28

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

15.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

5

26

15.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

6

24

16.

Alytaus Jotvingių gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

16.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

6

28

16.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

4

28

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

16.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

7

26

16.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

7

28

17.

Alytaus šv. Benedikto gimnazija

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

17.1.

1 klasių komplektai

2

24

17.2.

2 klasių komplektai

2

22

17.3.

3 klasių komplektai

2

26

17.4.

4 klasių komplektai

2

22

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

17.5.

5 klasių komplektai

4

26

17.6.

6 klasių komplektai

3

26

17.7.

7 klasių komplektai

3

22

17.8.

8 klasių komplektai

3

23

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

17.9.

1 gimnazijos klasių komplektai

3

30

17.10.

2 gimnazijos klasių komplektai

2

28

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

17.11.

3 gimnazijos klasių komplektai

2

28

17.12.

4 gimnazijos klasių komplektai

2

27

2017 m. spalio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-346 redakcija

________________________

 

Į pradžią