Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-32 2017-08-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 32-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 32-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2017 m. birželio 29 d. Nr.  TPR-32

Alytus

 

Posėdis įvyko 2017 m. birželio 29 d. 9.00 val..

Posėdžio pirmininkas savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.

Posėdžio sekretorius Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 23.

Nedalyvavo: Virginijus Jarušas, Nerijus Jauneika, Danutė Remeikienė, Nerijus Cesiulis, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė (nuo 9.50 val.), Tomas Pačėsas (nuo 10.30val.).

 

Vytautas Grigaravičius. Labas rytas, pradėsime 8-osios tarybos 32-ąjį posėdį. Prašyčiau tarybos narius užsiregistruoti. Iš viso taryboje yra 27 nariai, užsiregistravo 23 tarybos nariai.

Dėl pateisinamos priežasties posėdyje nedalyvauja tarybos nariai Virginijus Jarušas, Nerijus Jauneika, Danutė Remeikienė ir Nerijus Cesiulis.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 32 klausimai, taip pat yra parengtas sprendimo projektas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 32-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“, kuriuo siūloma papildyti posėdžio darbotvarkę klausimu „Dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas“. Prašau Tarybos ir mero sekretoriato vadovę Dalią Jezukevičienę pristatyti sprendimo projektą.

SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 32-ojo posėdžio darbotvarkės papildymas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 32-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo (pridedama)“.

Vytautas Grigaravičius. Kokių dar turite pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Jurgis Krasnickas pareiškė norą prieš klausimų svarstymą perskaityti du pareiškimus socialdemokratų frakcijos vardu.

Aurelijus Jaruševičius Alytaus piliečių frakcijos vardu pasiūlė posėdžio darbotvarkės 22 klausimą „Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus miesto paslaugų centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo“ ir 23 klausimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo“ svarstyti posėdžio pradžioje.

Nijolė Makštutienė išreiškė prieštaravimą A. Jaruševičiaus pasiūlymui, nes siūlomais atidėti klausimais yra užsirašę pasisakyti keletas suinteresuotų žmonių, kurie atvyks vėliau, todėl perkėlus klausimus į posėdžio pradžią, užsirašiusieji neteks galimybės pasisakyti.

Jurgis Krasnickas socialdemokratų frakcijos vardu pritarė N. Makštutienės nuomonei.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl tarybos nario Aurelijaus Jaruševičiaus pasiūlymo posėdžio darbotvarkės 22 ir 23 klausimus svarstyti posėdžio pradžioje.

Balsuota. Už – 14, prieš – 7, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - susilaikė

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Posėdžio darbotvarkės 22 ir 23 klausimai perkeliami į posėdžio pradžią. Prašau balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės su pakeitimais.

Balsuota. Už – 21, prieš – 1, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 32-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus miesto paslaugų centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo.

3. Dėl Kęstučio Žuromsko atleidimo iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų.

4. Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje nustatymo.

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo“ pripažinimo netekusiu galios.

7. Dėl Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“, dalies koregavimo tvirtinimo.

8. Dėl Alytaus miesto darnaus judumo plano parengimo komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo.

9. Dėl pritarimo lengvojo automobilio veiklos nuomai, atitinkančiai lizingo požymius.

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

11. Dėl negyvenamųjų patalpų Pulko g. 1, Alytuje, panaudos.

12. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijai.

13. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos viešojo konkurso būdu.

14. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo.

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo.

16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2022 metų švietimo strategijos plano patvirtinimo.

18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

19. Dėl Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo T-32 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-32 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

26. Dėl pritarimo projektams.

27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-154 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-38 patvirtintų Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tobulinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo.

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo.

29. Dėl Užimtumo didinimo 2017 m. programos patvirtinimo.

30. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017– 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo.

31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T-41 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

33. Dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas.

Vytautas Grigaravičius. Suteikiu žodį norintiems pasisakyti.

Jurgis Krasnickas perskaitė socialdemokratų frakcijos pareiškimą dėl biudžetinės įstaigos Alytaus miesto paslaugų centro steigimo ir pareiškimą dėl Alytaus miesto vėliavos (pareiškimų kopijos pridedamos).

1. SVARSTYTA. Biudžetinės įstaigos Alytaus miesto paslaugų centro steigimas ir nuostatų patvirtinimas.

Pranešėjas administracijos direktorius Vytautas Jastremskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nijolė Makštutienė (2 klausimai), Andrius Jučas (2 klausimai), Vytas Jazepčikas, Laima Vincė Kirkliauskienė, Povilas Labukas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė pasiūlė teikiamuose tvirtinti įstaigos nuostatuose suvienodinti sąvokas „savivaldybės įstaigos“ ir „savivaldybės biudžetinės įstaigos“.

Kalbėjo: Nijolė Makštutienė atkreipė dėmesį, kad svarstant švietimo sistemos klausimus visada buvo akcentuojama, kad pirmiausiai reikėtų patvirtinti Švietimo tinklo pertvarkos planą ir Švietimo strategijos įgyvendinimo planą, todėl šis klausimas taip pat turėtų būti svarstomas tik patvirtinus minėtus dokumentus.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 14, prieš – 7, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - prieš

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus miesto paslaugų centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

2. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymas.

Pranešėjas administracijos direktorius Vytautas Jastremskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 15, prieš – 3, susilaikė – 3, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - susilaikė

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo“ (pridedama).

3. SVARSTYTA. Kęstučio Žuromsko atleidimas iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 1, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - prieš

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Kęstučio Žuromsko atleidimo iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų“ (pridedama).

4. SVARSTYTA. 2018 metų žemės mokesčio tarifų Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje nustatymas.

Pranešėjas Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas  Mindaugas Vaikšnoras.

Tarybos nariai Sigitas Leonavičius, Valius Micevičius, Jurgis Krasnickas, Laima Vincė Kirkliauskienė, Arvydas Švirmickas, Valė Gibienė, Jurgita Eidukevičienė ir Rasa Daugininkaitė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl tarybos narių Sigito Leonavičiaus, Valiaus Micevičiaus, Jurgio Krasnicko, Laimos Vincės Kirkliauskienės, Arvydo Švirmicko, Valės Gibienės, Jurgitos Eidukevičienės ir Rasos Daugininkaitės nusišalinimo.

Balsuota. Už – 1, prieš – 21, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - prieš

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - prieš

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Marius Grišmanauskas - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Tomas Pačėsas - prieš

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - prieš

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Grigaravičius - prieš

Vytautas Grigaravičius. Nusišalinimui nepritarta. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje nustatymo“ (pridedama).

5. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vida Mačernienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Arvydas Švirmickas - susilaikė

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjai Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vida Mačernienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“, dalies koregavimo tvirtinimas.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - susilaikė

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“, dalies koregavimo tvirtinimo“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Alytaus miesto darnaus judumo plano parengimo komiteto sudarymas ir jo nuostatų patvirtinimas.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto darnaus judumo plano parengimo komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

9. SVARSTYTA. Pritarimas lengvojo automobilio veiklos nuomai, atitinkančiai lizingo požymius.

Pranešėja Vidaus ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas, Daiva Kručkauskienė pristatė sprendimo projektą ir paaiškino, kad buvo gauta Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabų, į kurias buvo atsižvelgta ir teikiamas pataisytas sprendimo projektas.

Tarybos narys Aurelijus Jaruševičius nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 17, prieš – 0, susilaikė – 4, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - susilaikė

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - susilaikė

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo lengvojo automobilio veiklos nuomai, atitinkančiai lizingo požymius“ (pridedama).

10. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjai Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas, Lina  Nalivaikienė ir  Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas pakomentavo sprendimo projektą ir projekto alternatyvą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius, Andrius Jučas, Henrikas Šivokas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau alternatyviai balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už 1 – 8, už 2 – 14, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už 2

Andrius Jučas - už 2

Arvydas Švirmickas - už 2

Aurelijus Jaruševičius - už 2

Henrikas Šivokas - už 1

Jurgis Krasnickas - už 1

Jurgita Eidukevičienė - už 2

Kęstutis Ąžuolas - už 2

Kęstutis Ptakauskas - už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė - už 1

Marius Grišmanauskas - už 2

Nijolė Makštutienė - už 1

Povilas Labukas - už 2

Rasa Daugininkaitė - už 2

Saulius Janulevičius - už 1

Sigitas Leonavičius - už 1

Tautvydas Tamulevičius - už 2

Tomas Pačėsas - už 1

Valė Gibienė - už 2

Valius Micevičius - už 1

Vytas Jazepčikas - už 2

Vytautas Grigaravičius - už 2

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas, pritarta alternatyvai.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Pulko g. 1, Alytuje, panauda.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas, Lina  Nalivaikienė pakomentavo sprendimo projektą ir projekto alternatyvą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Arvydas Švirmickas, Sigitas Leonavičius, Aurelijus Jaruševičius, Laima Vincė Kirkliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laima Vincė Kirkliauskienė pastebėjo, kad tokia įstaiga turėtų būti miesto centre.

Vytautas Grigaravičius. Šiuo klausimu yra užsiregistravusi kalbėti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jolanta Dimšienė, suteikiu jai žodį.

J. Dimšienė paaiškino, kad įstaiga pageidauja pratęsti patalpų panaudos sutartį 5 metams ir paaiškino, kodėl įstaigai tai yra būtina.

Vytautas Grigaravičius. Prašau alternatyviai balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už 1 – 1, už 2 – 20, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už 2

Andrius Jučas - už 1

Arvydas Švirmickas - už 2

Henrikas Šivokas - už 2

Jurgis Krasnickas - už 2

Jurgita Eidukevičienė - už 2

Kęstutis Ąžuolas - už 2

Kęstutis Ptakauskas - už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė - už 2

Marius Grišmanauskas - už 2

Nijolė Makštutienė - už 2

Povilas Labukas - už 2

Rasa Daugininkaitė - už 2

Saulius Janulevičius - už 2

Sigitas Leonavičius - už 2

Tautvydas Tamulevičius - už 2

Tomas Pačėsas - už 2

Valė Gibienė - už 2

Valius Micevičius - už 2

Vytas Jazepčikas - už 2

Vytautas Grigaravičius - už 2

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas, pritarta alternatyvai.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Pulko g. 1, Alytuje, panaudos“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas panaudos pagrindais VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijai.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas, Lina  Nalivaikienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazija“ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų nuoma viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas, Lina  Nalivaikienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos viešojo konkurso būdu“ (pridedama).

14. SVARSTYTA. Valstybės turto nurašymas ir likvidavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas, Lina  Nalivaikienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas, Lina  Nalivaikienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas, Lina  Nalivaikienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2017–2022 metų švietimo strategijos plano patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo pareigas, Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Aurelijus Jaruševičius atkreipė dėmesį, kad pateiktame tvirtinti plane nekalbama apie švietimo tinklo pertvarką, trūksta konkretesnių gairių, nurodančių, kaip vyks siūlomi pokyčiai.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 1, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - susilaikė

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2022 metų švietimo strategijos plano patvirtinimo“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2011-12-28 sprendimo Nr. T-306  „Dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo pareigas, Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2011-12-28 sprendimo Nr. T-306  „Dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Skelbiu 20 minučių pertrauką.

Pertrauka.

19. SVARSTYTA. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo pareigas, Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 17, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 17.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo T-32 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo formalųjį švietimą papildančio ugdymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo pareigas, Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už– 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo T-32 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo formalųjį švietimą papildančio ugdymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

21. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-32 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo pareigas, Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-32 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo pareigas, Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr.  T-304 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo pareigas, Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr.  T-304 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas, Neringa Rinkevičiūtė.

Tarybos nariai Jurgita Eidukevičienė, Rasa Daugininkaitė ir Vytas Jazepčikas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl tarybos narių Jurgitos Eidukevičienės, Rasos Daugininkaitės ir Vyto Jazepčiko nusišalinimo.

Balsuota. Už – 3, prieš – 15, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 18.

Algirdas Gataveckas - prieš

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Kęstutis Ąžuolas - už

Kęstutis Ptakauskas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė  - prieš

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - prieš

Vytautas Grigaravičius – prieš

Vytautas Grigaravičius. Nusišalinimui nepritarta. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 18, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - susilaikė

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

25. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas, Neringa Rinkevičiūtė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 15, prieš – 2, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 20.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - susilaikė

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - prieš

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Pritarimas projektams.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas, Neringa Rinkevičiūtė .

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo projektams“ (pridedama).

27. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-154 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-38 patvirtintų rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tobulinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėjas tarybos narys Jurgis Krasnickas.

Tarybos narys Andrius Jučas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 20.

Algirdas Gataveckas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - susilaikė

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-154 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-38 patvirtintų rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tobulinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“ (pridedama).

28. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų patvirtinimas.

Pranešėja Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė pakomentavo sprendimo projektą ir alternatyvą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje pasiūlė sąvoką „stipendija“ pakeisti labiau atitinkančia nuostatų esmę.

Teisės skyriaus vedėjas Marius Jasaitis paaiškino, kad stipendijos sąvoka atitinka nuostatų esmę.

Arvydas Švirmickas paaiškino, kad sąvoka „stipendija“ pabrėžia skatinimą kurti ir tobulėti.

Tautvydas Tamulevičius atkreipė dėmesį, kad Jaunimo reikalų taryba yra parengusi premijų skyrimo gabiems jauniems žmonėms skyrimo tvarką, ji bus teikiama svarstyti tarybai artimiausiu metu.

Povilas Labukas pasiūlė ateityje apsvarstyti galimybę jaunus žmones skatinti ne tik stipendijomis, bet ir premijomis.

Vytautas Grigaravičius. Prašau alternatyviai balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už 1 – 3, už 2 – 16, iš viso balsavo – 19.

Algirdas Gataveckas - už 2

Andrius Jučas - už 2

Arvydas Švirmickas - už 2

Aurelijus Jaruševičius - už 2

Jurgita Eidukevičienė - už 2

Kęstutis Ąžuolas - už 2

Kęstutis Ptakauskas - už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė - už 1

Marius Grišmanauskas - už 1

Nijolė Makštutienė - už 2

Povilas Labukas - už 2

Rasa Daugininkaitė - už 2

Saulius Janulevičius - už 1

Sigitas Leonavičius - už 2

Tautvydas Tamulevičius - už 2

Valė Gibienė - už 2

Valius Micevičius - už 2

Vytas Jazepčikas - už 2

Vytautas Grigaravičius - už 2

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas, pritarta alternatyvai.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

29. SVARSTYTA. Užimtumo didinimo 2017  m. programos patvirtinimas.

Pranešėjai: Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl užimtumo didinimo 2017  m. programos patvirtinimo“ (pridedama).

30. SVARSTYTA. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017– 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė išsakė pastabą, kad aprašo 6 punkte reikėtų žodį „sudaroma“ pakeisti žodžiu „organizuojama“.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017– 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

31. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T-41 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T-41 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

32. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

33. SVARSTYTA. B. Semeškienės paskyrimas laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo pareigas, Rimvyda Ališauskienė

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl teikiamo sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Visi posėdžio darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Posėdį baigėme. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                          Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

Posėdžio sekretorė

 

Dalia Jezukevičienė

 

Į pradžią