Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-280 2017-08-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR. T-176 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR. T-176 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. T-280

Alytus

 

 

Neteko galios 2019 06 27 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-215 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-176 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Į pradžią