Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-316 2017-09-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VEIKLOS TRUKMĖS IR PEDAGOGŲ, DIRBANČIŲ GRUPĖSE, SKAIČIAUS NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VEIKLOS TRUKMĖS IR PEDAGOGŲ, DIRBANČIŲ GRUPĖSE, SKAIČIAUS NUSTATYMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr.  T-316

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8
punktu ir Švietimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 metų liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674 redakcija) patvirtinto Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo 7.1 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti:

1. Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos 2017–2018 m. m. trukmę ir pedagogų, dirbančių grupėse, skaičių lentelę (1 priedas);

2. Pradinės ir pagrindinių bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos 2017–2018 m. m. trukmę ir pedagogų, dirbančių grupėse, skaičių (2 priedas).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

            


 

             Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                   2017 m. rugsėjo 28 d.

             sprendimo Nr. T-316

             1 priedas

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR

MOKYKLŲ-DARŽELIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ

VEIKLOS 2017–2018 M. M. TRUKMĖ IR PEDAGOGŲ, DIRBANČIŲ GRUPĖSE, SKAIČIIUS

 

Eil. Nr.

Švietimo įstaigos pavadinimas

Priešmokyklinio ugdymo grupių

skaičius

Priešmokyklinio ugdymo grupių

veiklos trukmė (val.) per parą

Pedagogų, dirbančių grupėse,

skaičius

1.

Lopšelis-darželis „Pušynėlis“

1

10.30

2

2.

Lopšelis-darželis „Pasaka“

2

10.30

3

3.

Lopšelis-darželis „Saulutė“

2

10.30

3

4.

Lopšelis-darželis „Nykštukas“

2

10.30

3

5.

Lopšelis-darželis „Obelėlė“

2

10.30

3

6.

Lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

2

10.30

4

7.

Lopšelis-darželis „Vyturėlis“

1

10.30

2

8.

Lopšelis-darželis „Linelis“

2

10.30

4

9.

Lopšelis-darželis „Du gaideliai“

2

10.30

3

10.

Lopšelis-darželis „Putinėlis“

1

10.30

2

11.

Lopšelis-darželis „Volungėlė“

2

10.30

4

12.

Lopšelis-darželis „Boružėlė“

2

10.30

3

13.

Lopšelis-darželis „Girinukas“

2

10.30

4

14.

„Drevinuko“ mokykla-darželis

2

10.30

4

15.

„Vilties“ mokykla-darželis

2

10.30

4

 


            Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                  2017 m. rugsėjo 28 d.

                                                                                                  sprendimo Nr. T-316

                                                                                                  2 priedas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRADINĖS IR PAGRINDINIŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ

VEIKLOS 2017–2018 M. M. TRUKMĖ IR PEDAGOGŲ, DIRBANČIŲ GRUPĖSE, SKAIČIUS

 

Eil. Nr.

Švietimo įstaigos pavadinimas

Priešmokyklinio ugdymo grupių

skaičius

Priešmokyklinio ugdymo grupių

veiklos trukmė (val.) per savaitę

Pedagogų, dirbančių grupėse,

skaičius

1.

Senamiesčio pradinė mokykla

1

33.0

2

2.

Dzūkijos pagrindinė mokykla

1

33.0

1

3.

Vidzgirio pagrindinė mokykla

1

30.0

1

4.

„Volungės“ pagrindinė mokykla

1

30.0

1

5.

Panemunės pagrindinė mokykla

1

33.0

1

6.

Piliakalnio progimnazija

1

30.0

1

7.

Likiškėlių pagrindinė mokykla

1

33.0

1

 

________________

 

Į pradžią