Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-345 2017-10-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2017 m. spalio 26 d. Nr. T-345

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimo su vaikais tobulinimo kursų vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią