Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-42 2018-04-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 42-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 42-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr.  TPR-42

Alytus

 

Posėdis įvyko 2018 m. balandžio 19 d. 9.00-14.15 val.

Posėdžio pirmininkas  Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 25.

Nedalyvavo: M. Grišmanauskas, T. Pačėsas, V. Jarušas (iki 9.15 val.), A. Švirmickas (nuo 11.45 val.), V. Jazepčikas (nuo 12.00 iki 13.45 val.), S. Janulevičius (nuo 11.30 val.).

 

Vytautas Grigaravičius. Labas rytas, pradėsime 8-osios tarybos 42-ąjį posėdį. Prašyčiau tarybos narius užsiregistruoti. Iš viso taryboje yra 27 nariai, užsiregistravo 24 tarybos nariai.

Dėl pateisinamos priežasties posėdyje nedalyvauja tarybos nariai Marius Grišmanauskas ir Tomas Pačėsas, o Virginijus Jarušas informavo, kad į posėdį šiek tiek pavėluos.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 28 klausimai, taip pat yra parengtas tarybos sprendimo projektas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 42-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“, kuriuo siūloma papildyti posėdžio darbotvarkę klausimu „Dėl įpareigojimo savivaldybės kontrolieriui atlikti veiklos plane nenumatytą auditą“.

  Sprendimo projektą pristatys Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 42-ojo posėdžio darbotvarkės papildymas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 42-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Kokių dar yra pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Tarybos narys Aurelijus Jaruševičius pasiūlė posėdžio darbotvarkės 28 klausimą svarstyti 14 numeriu, prieš švietimo srities klausimus.

Nijolė Makštutienė pažymėjo, kad informacinį klausimą išklausius anksčiau, jis jokios įtakos priimant sprendimus neturės, todėl jo perkelti nebūtina.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl tarybos nario Aurelijaus Jaruševičiaus siūlymo posėdžio darbotvarkės 28 klausimą svarstyti 14 numeriu.

Balsuota. Už – 17, prieš – 4, susilaikė– 3, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - susilaikė

Kęstutis Ąžuolas - už

Kęstutis Ptakauskas - susilaikė

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - susilaikė

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – prieš

Vytautas Grigaravičius. Siūlymui pritarta. Kokių dar yra pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės? Pasiūlymų nėra, todėl prašau balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo su papildymais ir pakeitimais.

Balsuota.  Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 42-ojo posėdžio darbotvarkę:

                                      1.     Dėl VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo ir įstaigos veiklos ataskaitai.

                                      2.     Dėl pritarimo Alytaus vaikų globos namų vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai ir 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

                                      3.     Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų vadovo 2017 m. veiklos ataskaitai ir 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

                                      4.     Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigojimo.

                                      5.     Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-51 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į seniūnaitijas pagal gyvenamąsias teritorijas“ pripažinimo netekusiu galios.

                                      6.     Dėl atstovo delegavimo į VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą.

                                      7.     Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-177 „Dėl atstovo delegavimo į VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą“ pripažinimo netekusiu galios.

                                      8.     Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

                                      9.     Dėl 2013-04-08 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-383 pratęsimo.

                                  10.     Dėl pritarimo negyvenamųjų patalpų Daugų g. 5A, Alytuje, paskirties pakeitimui.

                                  11.     Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą, unikalus Nr. 4400-4829-5329, Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

                                  12.     Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T-59 „Dėl bendraturčio sutikimo“ pakeitimo.

                                  13.     Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Respublikinių trumposios prozos skaitymų J. Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

                                  14.     Alytaus miesto ugdymo įstaigų tinklo analizė pagal mokinių gyvenamąją vietą.

                                  15.     Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ pakeitimo.

                                  16.     Dėl Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų pertvarkymo, pavadinimų pakeitimo ir Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo.

                                  17.     Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 papunkčių pripažinimo netekusiais galios.

                                  18.     Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio, kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokinių priėmimo laiko nustatymo.

                                  19.     Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

                                  20.     Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T-21 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės šešių procentų mokinio krepšeliui skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

                                  21.     Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų vadovų 2017 m. veiklos ataskaitoms ir 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

                                  22.     Dėl pritarimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos vadovo ir įstaigos 2017 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

                                  23.     Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro vadovo ir įstaigos 2017 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

                                  24.     Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-10-26 sprendimo Nr. T-26 „Dėl Alytaus jaunimo centro, kurio vienintelė steigėja ir savininkė yra Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovų atestacijos komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.

                                  25.     Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. T-63 „Dėl Lėšų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti švietimo įstaigose, šių įstaigų paslaugų prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovės įgyvendinimo priemonei (projektui) skirtų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.

                                  26.     Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimo Nr. T-278 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

                                  27.     Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus.

                                  28.     Dėl konkursų Alytaus lopšelių-darželių „Linelis“, „Nykštukas“, Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorių pareigoms eiti paskelbimo.

                                  29.     Dėl įpareigojimo savivaldybės kontrolieriui atlikti veiklos plane nenumatytą auditą.

 

1. SVARSTYTA. VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pritarimas vadovo ir įstaigos veiklos ataskaitai.

Pranešėja VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ direktorė Jolanta Sovienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo ir įstaigos veiklos ataskaitai“ (pridedama).

2. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus vaikų globos namų vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai ir 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Pranešėjas Alytaus vaikų globos namų direktorius Romutis Žebuolis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus vaikų globos namų vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai ir 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“ (pridedama).

3. SVARSTYTA. Pritarimas biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų vadovo 2017 m. veiklos ataskaitai ir 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėja Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė Danguolė  Jazepčikienė.

Tarybos narys Vytas Jazepčikas nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų vadovo 2017 m. veiklos ataskaitai ir 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

4. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigojimas.

Pranešėjas Tarybos narys Jurgis Krasnickas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius, Andrius Jučas, Virginijus Jarušas, Sigitas Leonavičius, Valė Gibienė, Tautvydas Tamulevičius (klausimas Vyriausybės atstovei Alytaus apskrityje), Nerijus Cesiulis (klausimas administracijos direktoriui), Virginijus Jarušas (2 klausimai administracijos direktoriui), Valius Micevičius (klausimas administracijos direktoriui), Gintarė Rimkutė-Merčaitienė (2 klausimai administracijos direktoriui), Jurgis Krasnickas (klausimas administracijos direktoriui), Saulius Janulevičius (klausimas administracijos direktoriui),

Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė, atsakydama į tarybos nario Tautvydo Tamulevičiaus klausimą, paaiškino, kad sprendimo projekto 1 punktas koreguotinas, nes neatitinka savivaldybės tarybos patvirtinto lėšų skyrimo aprašo, o 2 punktu siūlant skirti lėšas reikėtų nurodyti lėšų šaltinį.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Administracijos direktorius Vytautas Jastremskas paaiškino, kad nėra priėmęs sprendimo skirti lėšas sporto klubams, nes klubai nepateikė visų reikiamų dokumentų.

Vytautas Grigaravičius. Kviečiu užsirašiusį kalbėti Antaną Sakavicką, viešosios įstaigos „Dzūkijos sportas“ komandos vadovą.

Antanas Sakavickas paaiškino, kodėl krepšinio klubui „Dzūkija“ reikalingas finansavimas, kaip klubas reprezentuoja miestą.

Kalbėjo: Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad sporto klubų finansavimas buvo numatytas savivaldybės veiklos strateginiame plane, todėl dabartinė situacija atrodo nenuosekli, taip pat paragino nesivadovauti de minimis nuostata, nes ja nesivadovauja nei viena savivaldybė.

Virginijus Jarušas pastebėjo, kad vadovaujantis savivaldybės teisės aktais, kuriais nustatytas tinkamas konkurencinės aplinkos reguliavimas, galima nesivadovauti de minimis nuostata.

Tautvydas Tamulevičius pažymėjo, kad biudžete nustatyta bendra suma sporto klubų finansavimui, o konkrečios sumos turi būti skiriamos atskirais sprendimais.

Saulius Janulevičius apgailestavo dėl susidariusios situacijos ir pažymėjo, kad tokia finansavimo tvarka žlugdo sporto klubus.

Aurelijus Jaruševičius teigė, kad tvarka, kuria vadovaujantis skiriamas finansavimas sporto klubams, yra ydinga, todėl reikėtų ją keisti, kad administracijos direktorius nebūtų verčiamas pažeidinėti įstatymų.

Algirdas Gataveckas pažymėjo, kad sporto klubų svarbos miestui niekas nekvestionuoja, o kad jie galėtų tinkamai veikti ir atstovauti miestą, turėtų stengtis visi, ne tik administracijos direktorius.

Valė Gibienė pastebėjo, kad taryba negali priimti sprendimų, nustatančių, kad nesilaikys aukštesnės galios teisės aktų.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė pasiūlė atidėti klausimo svarstymą, nes taryba negali versti administracijos direktoriaus pažeisti įstatymus.

Sigitas Leonavičius apgailestavo dėl susidariusios situacijos, kad savivaldybės tarybos kadencijos pradžioje buvo žadėta sukurti tinkamą ir teisingą sporto klubų finansavimo sistemą, bet per trejus metus tai nepadaryta.

Andrius Jučas teigė, kad reikalinga koreguoti vidines tvarkas taip, kad jomis vadovaujantis nebūtų priimami neteisėti sprendimai.

Tautvydas Tamulevičius pažymėjo, kad administracijos direktoriaus pasirinkimas nepriimti sprendimo dėl lėšų skyrimo nėra tvarkos nesilaikymas, kaip tik tokiu elgesiu administracijos direktorius laikosi tarybos nustatytų reikalavimų.

Valė Gibienė pastebėjo, kad miestą reprezentuoja ne tik keturi sprendimo projekte minimi sporto klubai, bet ir daugiau klubų, todėl toks sprendimas yra nekorektiškas.

Virginijus Jarušas teigė, kad sporto klubų finansavimo tvarka turi trūkumų, tačiau ja naudotis galima ir nepaisant de minimis reikalavimo.

Saulius Janulevičius priminė, kad buvo sudaryta darbo grupė, kuri rengė tvarkos aprašo pakeitimus, tačiau jų siūlytiems sprendimams nepritarė savivaldybės taryba.

Jurgis Krasnickas, pasinaudodamas pranešėjo baigiamojo žodžio teise, pažymėjo, kad savivaldybės tarybos sprendimas įpareigoti direktorių atsakomybę nuo administracijos direktoriaus perkelia savivaldybės tarybai, o ar sprendimas teisėtas, ar ne, gali spręsti tik teismas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau baluoti dėl tarybos narės Gintarės Rimkutės-Merčaitienės siūlymo atidėti klausimo svarstymą.

Balsuota. Už – 17, prieš – 7, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - prieš

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Siūlymui pritarta.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

5. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-51 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į seniūnaitijas pagal gyvenamąsias teritorijas“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas, Jūratė Grinienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Kęstutis Ąžuolas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-51 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į seniūnaitijas pagal gyvenamąsias teritorijas“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas į VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 1, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl atstovo delegavimo į VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-177 „Dėl atstovo delegavimo į VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-177 „Dėl atstovo delegavimo į VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas, Neringa Rinkevičiūtė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis (2 klausimai), Arvydas Švirmickas, Virginijus Jarušas, Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė paklausė kaip buvo pakoreguotas sprendimo projektas pagal pateiktas pastabas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

9. SVARSTYTA. 2013-04-08 savivaldybės  turto panaudos sutarties Nr. SR-383 pratęsimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Tarybos nariai Jurgita Eidukevičienė ir Vytas Jazepčikas nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl 2013-04-08 savivaldybės  turto panaudos sutarties Nr. SR-383 pratęsimo“ (pridedama).

10. SVARSTYTA. Pritarimas negyvenamųjų patalpų Daugų g. 5A, Alytuje, paskirties pakeitimui.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jarušas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo negyvenamųjų patalpų Daugų g. 5A, Alytuje, paskirties pakeitimui“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Sutikimas perimti nekilnojamąjį turtą, unikalus Nr.4400-4829-5329, Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23,prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą, unikalus Nr.4400-4829-5329, Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T-59 „Dėl bendraturčio sutikimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 1, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - susilaikė

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T-59 „Dėl bendraturčio sutikimo“ pakeitimo“ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Respublikinių trumposios prozos skaitymų J. Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja administracijos direktoriaus pavaduotoja Silvija Peštenienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Respublikinių trumposios prozos skaitymų J. Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

14. SVARSTYTA. Alytaus miesto ugdymo įstaigų tinklo analizė pagal mokinių gyvenamąją vietą.

Pranešėjas Tarybos narys Aurelijus Jaruševičius.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

Vytautas Grigaravičius. Skelbiu 20 minučių pertrauką.

Pertrauka.

15. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ pakeitimas.

Vytautas Grigaravičius. Informuoju, kad šiuo klausimu yra užsirašę kalbėti Renata Kantaravičienė, asociacijos „I Alytus“ pirmininkė, Dalius Sinkevičius, Piliakalnio progimnazijos tėvų atstovas ir Inesa Kazakevičiūtė-Večkienė, Vidzgirio pagrindinės mokyklos aktyvių tėvų klubo atstovė.

Pranešėjas Tarybos narys Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis, Virginijus Jarušas (2 klausimai), Sigitas Leonavičius (2 klausimai).

Vytautas Grigaravičius. Suteikiu žodį užsirašiusiems pasisakyti.

Renata Kantaravičienė asociacijos „I Alytus“ vardu pasisakė už tai, kad Piliakalnio progimnazija netaptų Dzūkijos pagrindinės mokyklos skyriumi, išdėstė, kuo bendruomenei svarbi ši mokykla.

Dalius Sinkevičius Piliakalnio progimnazijos mokinių tėvų vardu pasisakė už Piliakalnio progimnazijos išsaugojimą ir išdėstė savo argumentus.

Inesa Kazakevičiūtė-Večkienė pažymėjo, kad mokyklų tinklo pertvarkos planas ir jo pakeitimai turėtų būti priimami labiau atsižvelgiant į bendruomenės nuomonę.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Nijolė Makštutienė pastebėjo, kad Piliakalnio progimnazija visada buvo mokykla, kuriai skiriamas didžiausias finansavimas.

Valė Gibienė paragino balsuoti už sprendimo projektą ir atsižvelgti į bendruomenės nuomonę.

Andrius Jučas pažymėjo, kad vienintelė mokykla toje Nemuno pusėje turi būti išsaugota, tačiau prie mokyklos išsaugojimo turi prisidėti ir Pirmojo Alytaus bendruomenės nariai.

Tautvydas Tamulevičius pritarė A. Jučui teigdamas, kad bendruomenė turi atsakingai elgtis ir patys stengtis, kad būtų išsaugota Piliakalnio progimnazija.

Algirdas Gataveckas pastebėjo, kad Piliakalnio progimnazija turi trūkumų, tačiau bendruomenei ji yra svarbi ir geografine prasme, ir bendruomeniškumo stiprinimui.

Laima Vincė Kirkliauskienė pažymėjo, kad visos savivaldybės vadovų kadencijos stengėsi išlaikyti mokyklą Pirmajame Alytuje.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė pasidžiaugė, kad Pirmojo Alytaus bendruomenė yra aktyvi, tačiau pažymėjo, kad mokyklai trūksta užtikrintumo dėl ateities, todėl tėvai nesirenka šios mokyklos savo vaikams.

Virginijus Jarušas teigė, kad mokyklų sistema turi būti valdoma struktūriškai, reguliuojant mokinių srautus, kitaip tokia didelė sistema gali tapti nevaldoma.

Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad tik aktyvių bendruomenių dėka gali būti priimami miestui reikalingi sprendimai.

Danutė Remeikienė padėkojo miesto bendruomenės atstovams, nes jų aktyvumo dėka yra atkreipiamas dėmesys į jiems svarbius dalykus, kurie iš šalies dažnai tampa nepastebimi.

Sigitas Leonavičius pastebėjo, kad aktyvios diskusijos dėl Piliakalnio progimnazijos išėjo į naudą, nes sustiprino Pirmojo Alytaus bendruomenę ir pačią mokyklą.

Aurelijus Jaruševičius, pasinaudodamas pranešėjo baigiamojo žodžio teise, pažymėjo, kad į bendruomenės nuomonę reikia atsižvelgti, kokia ji bebūtų.

Povilas Labukas teigė, kad Piliakalnio progimnazija galėtų išlaikyti savo statusą, siekdama tapti visos dienos mokykla, nes tokios vizijos laikosi ir valstybės institucijos.

Vytautas Grigaravičius. Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų pertvarkymas, pavadinimų pakeitimas ir Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė pristatė sprendimo projektą ir pažymėjo, kad sprendimo projektas pakoreguotas atsižvelgus į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos pastabas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laima Vincė Kirkliauskienė pažymėjo, kad mokyklų vadovai sprendimus dėl mokyklos ateities priima tik pasitarę su mokyklos bendruomene.

Nijolė Makštutienė pritarė L.V. Kirkliauskienei teigdama, kad mokyklų vadovai tariasi su mokinių tėvų atstovais ir mokyklos bendruomene, prieš priimdami mokyklai svarbius sprendimus.

Virginijus Jarušas teigė, kad laisvas tėvų pasirinkimas gali būti garantuojamas tik visiškai nereguliuojant mokinių skaičiaus ir nesikišant į mokyklų finansavimą.

Danutė Remeikienė pažymėjo, kad dabartinis klasių komplektų reguliavimas vyksta konsensuso būdu.

Vytautas Grigaravičius. Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 2, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų pertvarkymo, pavadinimų pakeitimo ir Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio Progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 papunkčių pripažinimas netekusiais galios.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio Progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 papunkčių pripažinimo netekusiais galios“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio, kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokinių priėmimo laiko nustatymas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė pristatė sprendimo projektą ir Aplinkos ir plėtros komiteto pasiūlytą alternatyvą.

Tarybos narė Nijolė Makštutienė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Kęstutis Ąžuolas.

Vytautas Grigaravičius. Šiuo klausimu yra užsirašę kalbėti: Alfonsas Lietuvininkas, Šaltinių pagrindinės mokyklos direktorius, Andrius Lydnugaris, Šaltinių pagrindinės mokyklos mokinių tėvų atstovas, Feliksas Džiautas, „Volungės“ pagrindinės mokyklos direktorius, Dalius Sinkevičius, Piliakalnio pagrindinės mokyklos mokinių tėvų atstovas ir Inesa Kazakevičiūtė-Večkienė, Vidzgirio pagrindinės mokyklos aktyvių tėvų klubo atstovė. Suteikiu žodį norintiems pasisakyti.

Alfonsas Lietuvininkas išsakė Šaltinių pagrindinės mokyklos poziciją dėl klasių komplektų reguliavimo ir prašė pritarti sprendimo projekto alternatyvai.

Andrius Lydnugaris Šaltinių pagrindinės mokyklos mokinių tėvų vardu prašė leisti Šaltinių pagrindinei mokyklai komplektuoti keturias pirmąsias klases.

Feliksas Džiautas pasisakė už laisvę mokinių tėvams rinktis mokyklą savo vaikams, todėl prašė nenustatyti mažesnio negu prašoma klasių komplektų skaičiaus „Volungės“ pagrindinėje mokykloje.

Inesa Kazakevičiūtė-Večkienė išreiškė Vidzgirio pagrindinės mokyklos mokinių tėvų poziciją dėl klasių komplektų reguliavimo ir pateikė klausimą pranešėjai.

Dalius Sinkevičius Piliakalnio progimnazijos mokinių tėvų vardu išreiškė nuomonę dėl ribojamos tėvų galimybės parinkti mokyklą savo vaikams.

Vytautas Grigaravičius. Kas iš tarybos narių nori kalbėti?

Kalbėjo: Sigitas Leonavičius pasisakė už klasių komplektų nereguliavimą ir leidimą tėvams patiems spręsti, kokią mokyklą lankys jų vaikai.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė teigė, kad iš tėvų pasisakymų susidarė įspūdis, kad švietimo sistema mieste yra sunkiai kontroliuojama, yra daug neatsakytų klausimų.

Aurelijus Jaruševičius pažymėjo, kad ir sprendimo projektas ir alternatyva reguliuoja klasių komplektų skaičių.

Valė Gibienė pritarė klasių komplektų nereguliavimui ir pasisakė už laisvą pasirinkimą tėvams parinkti mokyklą savo vaikams.

Virginijus Jarušas pažymėjo, kad klasių komplektų reguliavimas yra būdas suvaldyti švietimo sistemą.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė pakomentavo Aplinkos ir plėtros komiteto pasiūlytos alternatyvos motyvus.

Laima Vincė Kirkliauskienė pastebėjo, kad tik reguliuojant klasių komplektus galima užtikrinti kai kurių mokyklų išlikimą ir užtikrinti tėvams galimybę pasirinkti arčiausiai namų esančia mokyklą.

Sigitas Leonavičius teigė, kad Europos Sąjungos tikslas yra laisvas žmonių ir kapitalo judėjimas, todėl tėvų laisvės niekas negali riboti.

Andrius Jučas pažymėjo, kad ne politikai turi spręsti, kokią mokyklą lankys vaikai, o patys tėvai.

Nerijus Cesiulis teigė, kad teritorinis mokyklų suskirstymas neturi prasmės, nes daug šeimų faktiškai gyvena kitur, negu yra registravę savo gyvenamąją vietą.

Jurgis Krasnickas  pažymėjo, kad savivaldybės taryba neturi nei moralinio nei teisinio pagrindo drausti tėvams pasirinkti mokyklą savo vaikams.

Sigitas Leonavičius pastebėjo, kad mokinių skaičius klasėse neturėtų būti nustatytas konkrečiu skaičiumi, turėtų būti nustatytas intervalas.

Jurgis Krasnickas teigė, kad sprendimo projektą reikėtų pataisyti arba atidėti, nes „Volungės“ pagrindinė mokykla pagal gautus tėvų prašymus turėtų formuoti ne 4, o 5 penktų klasių komplektus.

Povilas Labukas atkreipė dėmesį, kad patvirtinus klasių komplektus, jų skaičių bus galima didinti tik jeigu bus gauti prašymai iš tėvų, gyvenančių mokyklai priskirtoje teritorijoje.

Tautvydas Tamulevičius pažymėjo, kad ir atidėjus klausimo svarstymą nebus įmanoma projekto pakeisti, nes į gautus mokyklų vadovų prašymus jau yra atsižvelgta.

Valė Gibienė paprašė „Volungės“ pagrindinės mokyklos direktorių pakomentuoti, ar mokyklai reikalingi penki penktų klasių komplektai.

„Volungės“ pagrindinės mokyklos direktorius Feliksas Džiautas paaiškino, kad mokykla prašo leisti komplektuoti keturis komplektus penktų klasių, o jeigu atsiras poreikis, mokykla prašys pakeisti sprendimą.

Jurgis Krasnickas atsiėmė savo siūlymą atidėti klausimo svarstymą.

Vytautas Grigaravičius. Prašau alternatyviai baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už 1 – 4, už 2 – 17, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas Už 2

Andrius Jučas Už 2

Aurelijus Jaruševičius Už 1

Danutė Remeikienė Už 2

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė Už 2

Henrikas Šivokas Už 2

Jurgis Krasnickas Už 2

Jurgita Eidukevičienė Už 2

Kęstutis Ąžuolas Už 2

Kęstutis Ptakauskas Už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė - Registravosi, bet nebalsavo

Nerijus Cesiulis Už 2

Nerijus Jauneika Už 2

Povilas Labukas Už 1

Rasa Daugininkaitė Už 2

Saulius Janulevičius Už 1

Sigitas Leonavičius Už 2

Tautvydas Tamulevičius Už 2

Valė Gibienė Už 2

Valius Micevičius Už 2

Virginijus Jarušas Už 1

Vytautas Grigaravičius Už 2

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas, pritarta alternatyvai.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio, kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokinių priėmimo laiko nustatymo“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Skelbiu 25 minučių pertrauką.

Pertrauka.

19. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2011-12-28 sprendimo Nr. T-306  „Dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė pristatė sprendimo projektą ir alternatyvą, taip pat pakomentavo pakeitimus, atliktus atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos pastabas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius, Laima Vincė Kirkliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Tautvydas Tamulevičius akcentavo, kad visi jau pateikti prašymai priimti vaikus į mokyklas galios ir jų iš naujo pateikti nereikia.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė pažymėjo, kad tėvai prašymus perrašyti turi tik tuo atveju, jeigu pakeitė anksčiau buvusią savo nuomonę dėl mokyklos pasirinkimo.

Aurelijus Jaruševičius pasiūlė įrašyti tvarkos aprašo 12 punkte sakinį, kad anksčiau pateikti prašymai galioja ir jų iš naujo pateikti nereikia.

Nijolė Makštutienė pastebėjo, kad aprašas parengtas orientuojant jį į centralizuotą mokinių priėmimą, kuris jau greitai pradės veikti, o į Vidzgirio pagrindinė mokyklos mokinių tėvų pateiktus siūlymus bus galima atsižvelgti pakeitus mokyklų tinklo pertvarkos planą.

Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje pasiūlė sprendimo projekto aiškinamajame rašte įrašyti nuostatą, kad anksčiau pateikti prašymai galioja.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė pasiūlė įrašyti tvarkos apraše nuostatą, kad tėvai gali pateikti naujus prašymus jeigu nori pakeisti ankstesniame prašyme nurodytą mokyklą.

Vytautas Grigaravičius. Šiuo klausimu yra užsirašę kalbėti Dalius Sinkevičius, Piliakalnio pagrindinės mokyklos mokinių tėvų atstovas ir Inesa Kazakevičiūtė-Večkienė, Vidzgirio pagrindinės mokyklos aktyvių tėvų klubo atstovė. Suteikiu jiems žodį.

Inesa Kazakevičiūtė-Večkienė išsakė Vidzgirio pagrindinės mokyklos mokinių tėvų nuomonę dėl priėmimo į mokyklas tvarkos aiškumo ir pakomentavo, kokie pasiūlymai buvo pateikti svarstomos tvarkos tobulinimui.

Dalius Sinkevičius pakomentavo Piliakalnio progimnazijos mokinių tėvų pateiktus siūlymus tvarkos aprašo koregavimui.

Vytautas Grigaravičius. Prašau alternatyviai baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už 1 – 0, už 2 – 19, iš viso balsavo – 19.

Algirdas Gataveckas - Už 2

Andrius Jučas - Už 2

Danutė Remeikienė - Už 2

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - Už 2

Henrikas Šivokas - Už 2

Jurgis Krasnickas - Už 2

Jurgita Eidukevičienė - Už 2

Kęstutis Ąžuolas - Už 2

Kęstutis Ptakauskas - Už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė - Už 2

Nerijus Cesiulis - Už 2

Nerijus Jauneika - Už 2

Povilas Labukas - Už 2

Rasa Daugininkaitė - Už 2

Sigitas Leonavičius - Už 2

Tautvydas Tamulevičius - Už 2

Valė Gibienė - Už 2

Valius Micevičius - Už 2

Vytautas Grigaravičius - Už 2

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas, pritarta alternatyvai.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2011-12-28 sprendimo Nr. T-306  „Dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T-21 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės šešių procentų mokinio krepšeliui skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė paprašė pakoreguoti sprendimo projekto preambulę, įrašant nurodyto teisės akto pavadinimą.

Vytautas Grigaravičius. Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T-21 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės šešių procentų mokinio krepšeliui skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

21. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų vadovų 2017 m. veiklos ataskaitoms ir 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Tarybos nariai Nijolė Makštutienė, Kęstutis Ąžuolas ir Laima Vincė Kirkliauskienė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 17, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 19.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų vadovų 2017 m. veiklos ataskaitoms ir 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos vadovo ir įstaigos 2017 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos vadovo ir įstaigos 2017 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus jaunimo centro vadovo ir įstaigos 2017 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro vadovo ir įstaigos 2017 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-10-26 sprendimo Nr. T-26 „Dėl Alytaus jaunimo centro, kurio vienintelė steigėja ir savininkė yra Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovų atestacijos komisijos sudarymo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-10-26 sprendimo Nr. T-26 „Dėl Alytaus jaunimo centro, kurio vienintelė steigėja ir savininkė yra Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovų atestacijos komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

25. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. T-63 „Dėl Lėšų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti švietimo įstaigose, šių įstaigų paslaugų prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovės įgyvendinimo priemonei (projektui) skirtų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punkto pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. T-63 „Dėl Lėšų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti švietimo įstaigose, šių įstaigų paslaugų prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovės įgyvendinimo priemonei (projektui) skirtų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimo Nr. T-278 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė pristatė sprendimo projektą ir alternatyvą.

Vytautas Grigaravičius. Šiuo klausimu yra užsirašiusios kalbėti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Jolanta Dimšienė ir asociacijos „Mirabilia“ Odeta Lelienė. Suteikiu joms žodį.

Jolanta Dimšienė paaiškino, kodėl, jos nuomone, Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui yra svarbi psichologo kvalifikacija.

Odeta Lelienė pasidalijo savo asmenine patirtimi, kaip svarbu yra Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui išmanyti psichologiją ir turėti reikiamą kvalifikaciją.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau alternatyviai baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už 1 – 1, už 2 – 21, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - Už 2

Andrius Jučas - Už 2

Aurelijus Jaruševičius - Už 2

Danutė Remeikienė - Už 2

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - Už 2

Henrikas Šivokas - Už 2

Jurgis Krasnickas - Už 2

Jurgita Eidukevičienė - Už 2

Kęstutis Ąžuolas - Už 2

Kęstutis Ptakauskas - Už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė - Už 2

Nerijus Cesiulis - Už 2

Nerijus Jauneika - Už 2

Nijolė Makštutienė - Registravosi, bet nebalsavo

Povilas Labukas - Už 2

Rasa Daugininkaitė - Už 2

Sigitas Leonavičius - Už 2

Tautvydas Tamulevičius - Už 2

Valė Gibienė - Už 2

Valius Micevičius - Už 2

Virginijus Jarušas - Už 1

Vytas Jazepčikas - Už 2

Vytautas Grigaravičius - Už 2

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimo Nr. T-278 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

27. SVARSTYTA. Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Tarybos narė Laima Vincė Kirkliauskienė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus“ (pridedama).

28. SVARSTYTA. Konkursų Alytaus lopšelių-darželių „Linelis“, „Nykštukas“, Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorių pareigoms eiti paskelbimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau baluoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl konkursų Alytaus lopšelių-darželių „Linelis“, „Nykštukas“, Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorių pareigoms eiti paskelbimo“ (pridedama).

29. SVARSTYTA. Įpareigojimas savivaldybės kontrolieriui atlikti veiklos plane nenumatytą auditą.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Tarybos nariai Tautvydas Tamulevičius, Nerijus Jauneika, Valė Gibienė ir Gintarė Rimkutė-Merčaitienė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas paaiškino, kad Kontrolės komitetas norėjo tik sužinoti, ar buvo pasiekti komandiruočių tikslai.

Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad Kontrolės komitetas prašė informacijos apie komandiruočių tikslus, o pateikta buvo informacija apie finansines sąnaudas.

Jurgis Krasnickas paaiškino, kad siūlomo audito atlikti nereikia, nes Kontrolės komitetas prašo tik atsakyti ar buvo pasiekti komandiruočių tikslai.

Virginijus Jarušas pažymėjo, kad Tarybos ir mero sekretoriatas galėtų tarybos narių išorinę veiklą labiau viešinti, kad nereikėtų papildomai gilintis į komandiruočių tikslus.

Aurelijus Jaruševičius pažymėjo, kad atlikus auditą nepaaiškės duomenys, kurių prašė Kontrolės komitetas.

Vytautas Grigaravičius. Siūlau bendru sutarimu klausimą išbraukti iš posėdžio darbotvarkės. Ar yra tam prieštaraujančių? Prieštaraujančių nėra, klausimas išbrauktas iš darbotvarkės.

NUSPRĘSTA. Išbraukti klausimą iš darbotvarkės.

Vytautas Grigaravičius. Visi posėdžio darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Posėdį baigėme. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                          Vytautas Grigaravičius

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                   Dalia Jezukevičienė

______________

 

 

Į pradžią