Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-750 2018-06-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2018 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.01<br> IR 25.01.01.02 PRIEMONIŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.01

IR 25.01.01.02 PRIEMONIŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 12 d. Nr.  DV-750

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-311 redakcija), Alytaus miesto savivaldybės administracijos kūno kultūros ir sporto projektų atrankos komisijos 2018-06-07 posėdžio protokolą Nr. KPPt-219,

t v i r t i n u 2018 m. kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 priemonės finansuoti kūno kultūros ir sporto veiklą ir 2015.01.01.02 priemonės skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo veikla lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti,  paskirstą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. birželio 12 d.

įsakymu Nr. DV-750

 

2018 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.01 PRIEMONĖS FINANSUOTI KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLĄ IR 25.01.01.02  PRIEMONĖS SKATINTI MIESTO GYVENTOJUS UŽSIIMTI KŪNO KULTŪROS, SPORTO IR SVEIKATINIMO VEIKLA LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, Eur

II prioritetas – įvairaus lygio sporto renginių organizavimas ir dalyvavimas juose (25.01.01.02 priemonė)

1.

Futbolo klubas  RESE

Baltijos mažojo futbolo taurė 2018 („Baltic minifootbal CUP 2018“)

8 000,00

2.

Pietų Lietuvos  bėgimo klubas  „Dzūkija“

Masinių bėgimų organizavimas Alytaus mieste

7 000,00

3.

Vandensvydžio sporto ir rekreacijos klubas „Dzūkijos vandenis“

Tarptautinio jaunių vandensvydžio turnyro „Alytus 2018“ organizavimas ir dalyvavimas jame. Dalyvavimas tarptautiniame turnyre Vengrijos mieste Senteše (Szentes)

3 000,00

4.

Sporto klubas „Adelveisas“

Sporto renginiai, skirti Miesto dienai

4 200,00

5.

Alytaus vaikų ir jaunimo rankinio klubas

Tarptautinio baidarių polo turnyras „Baltosios rožės“ taurei laimėti

3 000,00

6.

VšĮ sporto klubas „ŽŪŽŪ running“

Alytiškės olimpietės Vaidos Žūsinaitės pasiruošimas Tokijo olimpiadai

2 000,00

 

 

 

 

Iš viso

27 200,00

III prioritetas – Alytaus – sporto miesto – įvaizdžio gerinimas (25.01.01.01 priemonė)

7.

Lietuvos galiūnų federacija

Tarptautinės galiūnų varžybos Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas

8 000

8.

VšĮ „Žaliasis lankas“

Tarptautinis šaudymo iš lanko turnyras

3 000

9.

Asociacija „Rato  centras racing“

Pasiruošimas ir dalyvavimas tarptautinėse „Aurum 1 006 km“ lenktynėse

2 000

10.

Sporto klubas „Interwalk“

44-asis tarptautinis sportinio ėjimo festivalis „Alytus 2018“

5 000

  Iš viso

18 000,00

____________________

 

Į pradžią