Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TP-20 2018-08-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. TP-20

 

 

Posėdis įvyko 2018-08-06.                                 

Posėdžio pradžia – 13.30 val.

Posėdžio pabaiga – 14.30 val.

Pirmininkė – Gintarė Rimkutė–Merčaitienė, Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkė.                       Sekretorė – Giedrė Lazarevičė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Marius Grišmanauskas, Jurgis Krasnickas, Arvydas Švirmickas.

Nedalyvavo: Sigitas Leonavičius, Danutė Remeikienė, Valius Micevičius, Henrikas Šivokas.

 

 

                     DARBOTVARKĖ:

                       

                      1. TŽ-257 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (R. Ališauskienė; 10 min.).

                      2. TŽ-258 DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

                      3. TŽ-264 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

                      4. TŽ-265 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2018–2019 M. M. NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 10 min.).            

                      5. TŽ-266 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

                      6. TŽ-267 DĖL MERO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUSITARIMO MEMORANDUMĄ SU JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKŲ FONDO (UNICEF) LIETUVOS NACIONALINIU KOMITETU  (R. Ališauskienė; 10 min.).

                      7. TŽ-274 DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (R. Ališauskienė; 10 min.).

                      8. TŽ-275 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

                      9. TŽ-273 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (S. Dumbliauskienė; 10 min.).

 

                      10. TŽ-263 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO (A. Juonienė; 10 min.).

                      11. TŽ-270 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.).

                      12. TŽ-268 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.).

                      13. TŽ-269 DĖL UAB „ALIEJITA“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (A. Juonienė; 10 min.).

                      14. TŽ-271 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS (A. Juonienė; 10 min.).

                      15. TŽ-261 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ (V. Liaukuvienė; 10 min.).

                                           

                       

                      1. SVARSTYTA. TŽ-257 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE.

                      Pranešėja Rasa Kuckailienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūlo perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro patikėjimo teise valdomą turtą – mokyklinį M2 klasės autobusą „Volkswagen Crafter“.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      2. SVARSTYTA. TŽ-258DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO.

                      Pranešėja Rasa Kuckailienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma skelbti konkursą Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms eiti.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      3. SVARSTYTA. TŽ-264 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėja Rasa Kuckailienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą pagal atnaujintus priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą bendruosius kriterijus.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      4. SVARSTYTA.  TŽ-265 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2018–2019 M. M. NUSTATYMO.

                      Pranešėja Rasa Kuckailienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio siūlo nustatyti Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičių pagal vykdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2018–2019 m. m.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      5. SVARSTYTA. TŽ-266 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO.  Pranešėja Rasa Kuckailienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio siūlo pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimą Nr. T-77 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“, pagal pateiktas vyriausybės atstovo pastabas.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      6. SVARSTYTA. TŽ-267 DĖL MERO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUSITARIMO MEMORANDUMĄ SU JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKŲ FONDO (UNICEF) LIETUVOS NACIONALINIU KOMITETUI.

                      Pranešėja Rasa Kuckailienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūlo pavesti Alytaus miesto savivaldybės merui Vytautui Grigaravičiui pasirašyti susitarimo memorandumą su Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionaliniu komitetu dėl Alytaus miesto savivaldybės dalyvavimo UNICEF Vaikams draugiškų miestų projekte. Susitarimo memorandumo tikslas – Alytaus miesto, draugiško vaikams, veiklos inicijavimas,  kuriame vaikų balsai, poreikiai, prioritetai ir teisės yra neatsiejama viešosios politikos programų ir sprendimų dalis. Bus sudarytos sąlygos vaiko gerovei stiprinti ir vaiko teisų apsaugos įgyvendinimui plėtoti. Papildomų biudžeto lėšų teisės aktui įgyvendinti nereikės.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      7. SVARSTYTA. TŽ-274DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI.

                      Pranešėja Rasa Kuckailienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti, kad Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius pasirašytų bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      8. SVARSTYTA. TŽ-275 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO.

 Pranešėja Rasa Kuckailienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą ir pakomentavo, kad siūloma pakeisti mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo taisyklių tvirtinimo“, 2.2 punktą.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

9. SVARSTYTA. TŽ-273 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kuriuo  siūlo patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-160 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      10. SVARSTYTA. TŽ-263 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO.

                      Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą ─ vieną kambarį bendrabutyje, Alytuje, kurio bendras plotas 19,72 kv. m, gyvenamasis plotas 12,18 kv. m, su bendro naudojimo patalpomis 7,54 kv. m, visas parduodamas plotas 19,72 kv. m), už 1 734,7 Eur nuomininkei ir jos sutuoktiniui.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      11. SVARSTYTA. TŽ-270 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patikslinti Socialinio būsto (butų) ir Savivaldybės būsto (butų) sąrašus.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      12. SVARSTYTA. TŽ-268 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas -  įteisinti naujai nupirktų socialinių būstų ir perskaičiuotų  Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžius, kurie perskaičiuoti patikslinus savivaldybės socialinio būsto ir savivaldybės būsto sąrašus.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      13. SVARSTYTA. TŽ-269 DĖL UAB „ALIEJITA“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO.

                      Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas - atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita UAB „Aliejita“ nuo 2018 metų nekilnojamojo turto nuomos mokesčio už pastatą, esantį Pramonės g. 1D, Alytuje (2018 m. nekilnojamojo turto mokesčio suma 7 580 Eur).

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      14. SVARSTYTA. TŽ-271 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS.

                      Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas yra patenkinti Alytaus miesto savivaldybės socialinių būstų nuomininkų prašymus pakeisti socialinio būsto nuomos sąlygas ir leisti nuomotis būstą toliau, kaip savivaldybės būstą, rinkos kainomis.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      15. SVARSTYTA. TŽ-261 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ

                      Pranešėja Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma deleguoti VšĮ „Argostudio“ direktorių Tomą Sutkaitį, Alytaus miesto kultūros bendruomenės atstovą, į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

 

                     

                      Posėdžio pirmininkė                                                 Gintarė Rimkutė - Merčaitienė

 

                      Posėdžio sekretorė                                                   Giedrė Lazarevičė

______________

 

Į pradžią