Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1352 2018-11-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2018 METŲ ALYTAUS MIESTO SPORTININKŲ PREMIJAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 METŲ ALYTAUS MIESTO SPORTININKŲ PREMIJAVIMO

 

2018 m. lapkričio 5 d. Nr.  DV-1352

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimu Nr. T-145 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-25 įsakymu Nr. DV-955 „Dėl Sportininkų premijoms skirti pateikiamų dokumentų įvertinimo ekspertų grupės sudarymo“ sudarytos  Sportininkų premijoms skirti pateiktų dokumentų įvertinimo ekspertų grupės 2018-10-31 posėdžio protokolą Nr. KPPt-385

                      1. P r e m i j u o j u iš 25 Kūno kultūros ir sporto programos 01.01.02 priemonės skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo veikla:

                      1.1. olimpinių sporto šakų rungčių sportininkus už laimėtas 1-ąsias vietas Lietuvos čempionate ir skiriu 4 BD – po 530,00 Eur (penkis šimtus trisdešimt eurų) – premijas šiems sportininkams:

                      Mantui Atmanavičiui, baidarių slalomo sportas;

                      Giedriui Biconui, kulkinis šaudymas;

                      Jūratei Česynaitei, kulkinis šaudymas;

                      Martynai Džapbarovaitei, kulkinis šaudymas;

                      1.2. olimpinių sporto šakų rungčių sportininkus už laimėtas 2-ąsias vietas Lietuvos čempionate ir skiriu 3 BD  – po 397,50 Eur (tris šimtus devyniasdešimt septynis eurus 50 ct)  –premijas šiems sportininkams:

                      Anicetui Čeponiui, sunkioji atletika;

                      Paulinai Ramanauskaitei, šaudymas iš lanko;

                      1.3. olimpinių sporto šakų rungčių sportininkus už laimėtas 3-ąsias vietas Lietuvos čempionate ir skiriu 2 BD – po 265,00 Eur (du šimtus šešiasdešimt penkis eurus) – premijas šiems sportininkams:

                      Artūrui Jarmalavičiui, kulkinis šaudymas;

                      Ingai Timinskienei, šaudymas iš lanko;

                      1.4. Donatą Dundzį, dalyvavusį Lietuvos neįgaliųjų rinktinės sudėtyje Europos neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionate ir laimėjusį 3-ają vietą rutulio stūmimo rungtyje, ir skiriu jam Lietuvos čempionato atitinkamos prizinės vietos premijos dydžio 2 BD padauginus iš koeficiento 7 –  1 855 Eur (vieno tūkstančio aštuonių šimtų penkiasdešimt penkių eurų) – premiją.

                      2. N u r o d a u Alytaus miesto administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui skirtas premijas pervesti į sportininkų prašymuose nurodytas sąskaitas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią