Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-396 2018-12-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS, KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr.  T-396

Alytus

 

Pakeistas pavadinimas

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Alytaus miesto savivaldybės

tarybos sprendimo Nr. T-301 redakcija

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 25.7 papunkčiu, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo
į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 3 punktu ir Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. T-306
„Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“, 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti:

1. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių skaičių, klasių skaičių kiekviename sraute ir mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2019–2020 m. m. pagal 1 ir 2 priedus.

2019 m. rugsėjo 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-301 redakcija

 

2. Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas laiką nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki balandžio 30 d., esant laisvų vietų toliau priimti visus mokslo metus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Grigaravičius  

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 20 d.

sprendimo Nr. T-396

1 priedas

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-301 redakcija

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIUS

2019–2020 M. M.

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų pavadinimai

Grupių skaičius

Vaikų skaičius

 

1.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

2

39

2.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

1

19

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

 

 

3.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

20

4.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

10

5.

Alytaus Dzūkijos  mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

11

6.

Alytaus Vidzgirio progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

14

7.

Alytaus „Volungės“ progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

12

8.

Alytaus Panemunės progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

19

9.

Alytaus Likiškėlių progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

16

________________________

 

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 20 d.

sprendimo Nr. T-396

2 priedas

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-301 redakcija

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ SKAIČIUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS 2019–2020 M. M.

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir jų vykdomų bendrojo ugdymo programų pavadinimai

Klasių skaičius kiekviename sraute

Mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute

1.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

1.1.

1 klasių komplektai

2

48

1.2.

2 klasių komplektai

2

41

1.3.

3 klasių komplektai

2

46

1.4.

4 klasių komplektai

2

46

2.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

2.1.

1-2  jungtinių specialiųjų klasių komplektai

1

7

2.2.

2 specialiųjų klasių komplektai

1

10

2.3.

3 specialiųjų klasių komplektai

1

10

2.4.

4 specialiųjų klasių komplektai

1

7

2.5.

1–2 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

8

2.6.

3–4 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

10

 

3.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

3.1.

1 klasių komplektai

3

66

3.2.

2 klasių komplektai

3

65

3.3.

3 klasių komplektai

3

65

3.4.

4 klasių komplektai

3

76

4.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

4.1.

1 klasių komplektai

3

67

4.2.

2 klasių komplektai

3

62

4.3.

3 klasių komplektai

3

71

4.4.

4 klasių komplektai

3

73

5.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

5.1.

1 klasių komplektai

1

22

5.2.

2 klasių komplektai

1

16

5.3.

3 klasių komplektai

1

12

5.4.

4 klasių komplektai

1

19

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

5.5.

5 klasių komplektai

1

17

5.6.

6 klasių komplektai

1

21

5.7.

7 klasių komplektai

1

24

5.8.

8 klasių komplektai

1

17

6.

Alytaus Dzūkijos  mokykla

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

6.1.

1 klasių komplektai

2

33

6.2.

2 klasių komplektai

2

42

6.3.

3 klasių komplektai

2

45

6.4.

4 klasių komplektai

2

46

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

6.5.

5 klasių komplektai

4

88

6.6.

6 klasių komplektai

3

71

6.7.

7 klasių komplektai

4

92

6.8.

8 klasių komplektai

4

104

6.9.

5 specialiųjų klasių komplektai

1

7

6.10.

6 specialiųjų klasių komplektai

1

8

6.11.

7 specialiųjų klasių komplektai

1

10

6.12.

8–9 jungtinių specialiųjų klasių komplektai

1

7

6.13.

5–6 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

5

6.14.

7 lavinamųjų klasių komplektai

1

6

6.15.

7–8 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

7

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

6.16.

9 klasių komplektai

0

0

6.17.

10 klasių komplektai

1

16

6.18.

9 specialiųjų klasių komplektai

1

9

6.19.

9 lavinamųjų klasių komplektai

1

5

6.20.

10 specialiųjų klasių komplektai

1

5

7.

Alytaus Dainavos progimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

7.1.

1 klasių komplektai

2

36

7.2.

2 klasių komplektai

2

34

7.3.

3 klasių komplektai

2

32

7.4.

4 klasių komplektai

2

52

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

7.5.

5 klasių komplektai

2

36

7.6.

6 klasių komplektai

2

37

7.7.

7 klasių komplektai

2

41

7.8.

8 klasių komplektai

2

39

8.

Alytaus Šaltinių progimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

8.1.

1 klasių komplektai

4

84

8.2.

2 klasių komplektai

4

92

8.3.

3 klasių komplektai

4

90

8.4.

4 klasių komplektai

4

100

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

8.5.

5 klasių komplektai

4

100

8.6.

6 klasių komplektai

4

101

8.7.

7 klasių komplektai

4

95

8.8.

8 klasių komplektai

3

82

9.

Alytaus Vidzgirio progimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

9.1.

1 klasių komplektai

1

23

9.2.

2 klasių komplektai

1

15

9.3.

3 klasių komplektai

1

20

9.4.

4 klasių komplektai

1

26

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

9.5.

5 klasių komplektai

1

28

9.6.

6 klasių komplektai

2

41

9.7.

7 klasių komplektai

1

18

9.8.

8 klasių komplektai

1

25

10.

Alytaus „Volungės“ progimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

10.1.

1 klasių komplektai

2

46

10.2.

2 klasių komplektai

2

45

10.3.

3 klasių komplektai

2

35

10.4.

4 klasių komplektai

2

47

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

10.5.

5 klasių komplektai

4

108

10.6.

6 klasių komplektai

4

110

10.7.

7 klasių komplektai

4

116

10.8.

8 klasių komplektai

4

84

11.

Alytaus Panemunės progimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

11.1.

1 klasių komplektai

3

59

11.2.

2 klasių komplektai

2

44

11.3.

3 klasių komplektai

3

52

11.4.

4 klasių komplektai

2

53

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

11.5.

5 klasių komplektai

2

44

11.6.

6 klasių komplektai

2

42

11.7.

7 klasių komplektai

2

46

11.8.

8 klasių komplektai

3

57

12.

Alytaus Likiškėlių progimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

12.1.

1 klasių komplektai

3

61

12.2.

2 klasių komplektai

2

40

12.3.

3 klasių komplektai

2

49

12.4.

4 klasių komplektai

2

44

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

12.5.

5 klasių komplektai

2

41

12.6.

6 klasių komplektai

2

43

12.7.

7 klasių komplektai

1

26

12.8.

8 klasių komplektai

2

45

13.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

13.1.

6 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

13.2.

7 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

13.3.

7–8 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

12

13.4.

8 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

13.5.

9 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

9

13.6.

10 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

11

13.7.

1 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

2

20

13.8.

2 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

2

20

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

13.9.

3 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

1

31

13.10.

4 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

1

34

13.11.

3 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

13.12.

4 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

2

20

 

14.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

14.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

6

163

14.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

6

159

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

14.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

5

133

14.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

6

171

15.

Alytaus Putinų gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

15.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

5

130

15.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

6

145

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

15.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

4

94

15.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

6

139

16.

Alytaus Jotvingių gimnazija

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

16.1.

1 gimnazijos klasių komplektai

6

169

16.2.

2 gimnazijos klasių komplektai

7

181

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

16.3.

3 gimnazijos klasių komplektai

6

164

16.4.

4 gimnazijos klasių komplektai

5

121

17.

Alytaus šv. Benedikto gimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

17.1.

1 klasių komplektai

2

45

17.2.

2 klasių komplektai

3

63

17.3.

3 klasių komplektai

2

44

17.4.

4 klasių komplektai

2

52

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

17.5.

5 klasių komplektai

3

73

17.6.

6 klasių komplektai

3

77

17.7.

7 klasių komplektai

4

102

17.8.

8 klasių komplektai

3

78

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

17.9.

1 gimnazijos klasių komplektai

3

72

17.10.

2 gimnazijos klasių komplektai

3

64

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

17.11.

3 gimnazijos klasių komplektai

3

75

17.12.

4 gimnazijos klasių komplektai

2

54

________________________

 

 

 

 

Į pradžią