Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TS-8 2018-04-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018 m. balandžio 3­­­­­­­­­­­­­­­­­­ d. Nr. TS-8

 

 

                      Posėdis įvyko 2018-04-03.

                      Posėdžio pradžia – 15.00 val.

                      Posėdžio pabaiga – 16.45 val.

Pirmininkė – Valė Gibienė, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja (iki 16.35 val.).

Sekretorė – Giedrė Lazarevičė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Rasa Daugininkaitė, Vytas Jazepčikas.

Nedalyvavo: Jurgita Eidukevičienė.

 

 

                      DARBOTVARKĖ:

 

                       1. TŽ-96 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮPAREIGOJIMO (J. Krasnickas; 5 min.).

                      2. TŽ-93 DĖL VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI (J. Sovienė; 10 min.).

                      3. TŽ-101 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Jaruševičius; 15 min.).

                      4. TŽ-71  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

                      5. TŽ-251  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO(R. Ališauskienė; 5 min.).

                      6. TŽ-2 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

                      7. TŽ-105 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-24 SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

                      8. TŽ-97 DĖL KONKURSŲ ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „LINELIS“, „NYKŠTUKAS“, ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO, ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIŲ PAREIGOMS EITI PASKELBIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

                      9. TŽ-92 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-10-26 SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.).

                      10. TŽ-104 DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS (R. Ališauskienė; 5 min.).

                      11. TŽ-99 DĖL 2013-04-08 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-383 PRATĘSIMO (A. Juonienė; 5 min.).

                      12. TŽ-106 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-09-27 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL RESPUBLIKINIŲ TRUMPOSIOS PROZOS SKAITYMŲ J. KUNČINO ATMINIMUI „IMBIERO VAKARAI“ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Liaukuvienė; 5 min.).

 

 

                      1. SVARSTYTA. TŽ-96 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮPAREIGOJIMO.

                      Pranešėjas Jurgis Krasnickas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys pristatė sprendimo projektą, kuris teikiamas siekiant laiku užtikrinti pakankamą Alytaus miestą reprezentuojančių sporto klubų – VšĮ Alytaus rankinio klubo „Varsa“, VšĮ „Dzūkijos sportas“, VšĮ Dzūkijos futbolo klubo „Dainava“, VšĮ Alytaus tinklinio klubo „Jotvingiai“ – finansavimą. Nepriėmus šio sprendimo sporto klubams gresia bankrotas.

                      Komitete vyko diskusija dėl paskirtų lėšų klubams, numatytos sumos dydžio.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      2. SVARSTYTA. TŽ-93 DĖL VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI.

                      Pranešėja Jolanta Sovienė, VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ direktorė pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pritarti Viešosios įstaigos ,,Alytaus infrastruktūra“ 2017 metų vadovo ir įstaigos veiklos ataskaitai bei patvirtinti Viešosios įstaigos ,,Alytaus infrastruktūra“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      3. SVARSTYTA. TŽ-101 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėjas Aurelijus Jaruševičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, pristatė sprendimo projektą, kurio esmė – atšaukti Piliakalnio progimnazijos reorganizaciją ir įpareigoti administracijos direktorių koreguoti tinklo pertvarkos planą.

                      Komiteto nariai diskutavo dėl tinklo pertvarkos plano, dėl mieste mažėjančių mokinių skaičiaus, diskutavo kodėl tėvai nesirenka vienų mokyklų, labiau renkasi kitas, kurios visada turi poreikį formuoti ir papildomas klases.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 0, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 3.

                      NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

                      4. SVARSTYTA. TŽ-71  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“ 1 punktu,  ir jį išdėstyti nauja redakcija.

                      Komiteto nariai diskutavo dėl centralizuoto priėmimo  į švietimo įstaigas.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      5. SVARSTYTA. TŽ-251  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ 1 punktu patvirtintą priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      6. SVARSTYTA. TŽ-2 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO.

                      Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma nustatyti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį 2018–2019 m. m. bei Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kiekvienos klasės klasių skaičių ir mokinių skaičių jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2018–2019 m. m. Taip pat pristatė ir siūlomą Kultūros, švietimo ir sporto komiteto alternatyvą – Alytaus Piliakalnio progimnazija nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. netampa Alytaus Dzūkijos mokyklos skyriumi, o išlieka savarankiška bendrojo ugdymo mokykla Alytaus Piliakalnio progimnazija, kuri komplektuoja 5–8 klases.

                      Komiteto narys V. Jazepčikas pažymėjo, kad sprendimo derinimo lape pažymės „Išklausyta“  nes nėra kvorumo.

                      7. SVARSTYTA. TŽ-105 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-24 SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatus, patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimo Nr. T-278 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu, ir juos išdėstyti nauja redakcija. 

                      Komiteto pirmininkė pažymėjo, kad sprendimo derinimo lape pažymės „Išklausyta“  nes nėra kvorumo.

                      8. SVARSTYTA. TŽ-97 DĖL KONKURSŲ ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „LINELIS“, „NYKŠTUKAS“, ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO, ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIŲ PAREIGOMS EITI PASKELBIMO.

                      Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo vadovaujantis sprendimo projekte įvardytų teisės aktų nuostatomis, savivaldybės tarybai teikiamas sprendimo dėl konkursų Alytaus lopšelių-darželių „Linelis“, „Nykštukas“, Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorių pareigoms eiti projektas.

                      Komiteto narys V. Jazepčikas pažymėjo, kad sprendimo derinimo lape pažymės „Išklausyta“  nes nėra kvorumo.

                      9. SVARSTYTA. TŽ-92 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-10-26 SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

                      Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. T-26 „Dėl Alytaus jaunimo centro, kurio vienintelė steigėja ir savininkė yra Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovų atestacijos komisijos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      10. SVARSTYTA. TŽ-104 DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma Alytaus miesto savivaldybės tarybai išnagrinėti Reginos Vitkauskienės pateiktą pasiūlymą dėl šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos ir apsispręsti, ar sutikti su pateiktu pasiūlymu.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 2,PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ –1 (V.Gibienė).

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      11. SVARSTYTA. TŽ-99 DĖL 2013-04-08 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-383 PRATĘSIMO.

                      Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pakomentavo sprendimo projektą, kuriuo siūloma panaudos sutartį pratęsti 20 metų. Įstaiga turtą valdo ir naudoja tiesiogiai nuostatuose numatytai veiklai vykdyti – teikti kokybiškas teismo medicinos paslaugas, atliekant teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus pagal teismų, prokuratūros ar ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimus, kitų fizinių ir juridinių asmenų prašymus.

                      Nuo klausimo svarstymo nusišalino V. Jazepčikas.

                      Komiteto pirmininkė pažymėjo, kad sprendimo derinimo lape pažymės „Išklausyta“  nes nėra kvorumo.

                      12. SVARSTYTA. TŽ-106 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-09-27 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL RESPUBLIKINIŲ TRUMPOSIOS PROZOS SKAITYMŲ J. KUNČINO ATMINIMUI „IMBIERO VAKARAI“ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

                       Pranešėja Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kuriuo prašoma  pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T-212 „Dėl Respublikinių trumposios prozos skaitymų J. Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                      Valė Gibienė

 

Posėdžio sekretorė                                                                          Giedrė Lazarevičė

Į pradžią