Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-121 2019-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2019 m. kovo  29 d. Nr. KPPt-121

Alytus

 

 

Posėdis įvyko 2019 m. kovo 22 d. 14.30-16.00 val.

Posėdžio sekretorė – Dalia Kavolynienė

Posėdžio pirmininkas – Milda Sakavičiūtė

Dalyvavo JRT nariai: Valė Gibienė, Nijolė Makštutienė, Agnė Grigaliūnaitė, Rokas Berškys, Lukas Stravinskas, Žydrūnė Česonytė, Gintarė Rimkutė – Merčaitienė

Svečiai: Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys

Darbotvarkė:

1.      Dėl 2019 metų Jaunimo reikalų tarybos (toliau JRT) veiklos plano tvirtinimo

2.      l pilietiškumo pamokų Alytaus miesto gimnazijose

3.      Dėl įvažiavimo į Dainų slėnį

4.      Dėl JRT nuostatų pristatymo

5.      Dėl „Karjero“ pristatymo

6.      Dėl jaunimo organizacijų stiprinimo, mokymų jaunimui organizavimo

7.      l apklausų jaunimo politikos tema

 

                      1. SVARSTYTA. Dėl 2019 metų JRT veiklos plano tvirtinimo. N. Cesiulio siūlymu į Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 metų veiklos plano III ketvirtį įtrauktas punktas dėl jaunimo organizacijų stiprinimo – mokymų organizavimo „Jaunimo organizacijų stiprinimas ir jaunų žmonių įtraukimas“.

    NUTARTA. Pritarta papildomam punkto įtraukimui ir Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos plano tvirtinimui.

    2. SVARSTYTA. Dėl pilietiškumo pamokų Alytaus miesto gimnazijose. M. Sakavičiūtė informavo, kad Jaunųjų konservatorių lygos (toliau – JKL) atstovai jau lankosi gimnazijose. Ž. Česonytė informavo, kad renka medžiagą iš Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungai priklausančių organizacijų (toliau – AVJOSAS) ir nuo 2019 m. balandžio mėn. gimnazijose pristatys Jaunimo reikalų tarybos, AVJOSAS veiklas, jaunimo politikos situaciją Alytaus mieste.

    NUTARTA.  2019 m. balandžio gegužės mėn. Alytaus gimnazijose AVJOSAS, JRT, JKL pristatys organizacijų veiklas, jaunimo politiką. Tuo tikslu sudalyvaus keliose pilietiškumo pamokose.

3. SVARSTYTA. Dėl įvažiavimo į Dainų slėnį. D. Kavolynienė JRT narius supažindino su gautu Alytaus miesto savivaldybės Saugaus eismo komisijos 2019-03-12 atsakymu SD-2128 (26.7) „Dėl įvažiavimo į Dainų slėnį“ į 2019-02-13 d. prašymą.

M. Sakavičiūtė pasiūlė, kad būsimas meras N. Cesiulis pasikalbėtų su jaunimu dėl tinkamo elgesio Dainų slėnyje. N. Cesiulis sutiko, jeigu kartu su juo į Dainų slėnį kartu vyktų ir JRT pirmininkė M. Sakavičiūtė. Bendru sutarimu nuspręsta į sekantį posėdį pakviesti Saugaus eismo komisijos atstovą.

    NUTARTA.  Į sekantį posėdį pakviesti Saugaus eismo komisijos atstovą ir spręsti klausimą dėl Dainų slėnio.

4. SVARSTYTA. Dėl JRT nuostatų pristatymo. D. Kavolynienė supažindino su 2019-02-28 tarybos sprendimu T-64 patvirtintais Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatais. D. Kavolynienei pasidomėjus dėl būsimos JRT sudėties, bendru sutarimu nutarta, kad kitoje JRT kadencijoje turėtų dirbti 14 JRT narių, iš kurių 7 AVJOSAS deleguoti jaunimo atstovai, 5 Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai ir 2 administracijos darbuotojai.

                      NUTARTA. Patvirtinus naują Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudėtį teikti tarybos sprendimo projektą dėl JRT sudėties. JRT taryboje turėtų dirbti 14 narių, iš kurių 7 jaunimo atstovai, 5 Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai ir 2 administracijos darbuotojai.

                      5. SVARSTYTA. Dėl „Karjero“ pristatymo. D. Kavolynienė informavo, kad regioninis karjeros centras „Karjeras“ Alytaus mieste atidaromas 2019-04-12 d. 14.00 val. JRT narius pakvietė dalyvauti atidaryme.

                      NUTARTA. Pagal galimybę JRT nariai planuoja dalyvauti „Karjero“ atidaryme.

                      6. SVARSTYTA. Dėl jaunimo organizacijų stiprinimo, mokymų jaunimui organizavimo. N. Cesiulis siūlo stiprinti jaunimo organizacijas. L. Stravinsko teigimu jaunimo organizacijų veikla nėra pastovus dalykas, būna pakilimas, būna nuosmukis. M. Sakavičiūtės teigimu, kad jaunimo organizacijos būtų pakilime dalinai atsakingas yra AVJOSAS pirmininkas, padėti išlaikyti jaunimo organizacijų veiklos kokybę yra AVJOSAS funkcija. Ž. Česonytė teigia, kad šiuo metu ne visos AVJOSAS priklausančioos organizacijos yra aktyvios. L. Stravinskas mano, kad svarbu ne organizacijų skaičius, o žmonės dirbantys organizacijose, svarbu, kad jie būtų aktyvūs, motyvuoti. V. Gibienė mano, kad lyderių išankstinis ruošimas organizacijoje yra labai geras dalykas. D. Kavolynienė siūlo organizuoti lyderystės mokymus (jaunimo organizacijų stiprinimo tema)  jaunimo organizacijų nariams. Bendru sutarimu nuspręsta lyderystės mokymus daryti 2019 m. III ketvirtį (rugsėjo mėn.).                  

                      NUTARTA. Mokymai tema „Jaunimo organizacijų stiprinimas ir jaunų žmonių įtraukimas“ jaunimo organizacijų nariams bus organizuojami 2019 m. rugsėjo mėn.

                      7. SVARSTYTA. Dėl apklausų jaunimo politikos tema. R. Berškys siūlo apklausą daryti kas ketvirtį, tačiau kiti JRT nariai mano, kad tikslingiau apklausą daryti 1 kartą metuose. N. Makštutienė siūlo sugalvoti aiškų apklausos tikslą. V. Gibienė siūlo į apklausą įtraukti atvirus klausimus, kad jaunimas galėtų teikti bent 5 pasiūlymus jaunimo politikos srityje.

                      NUTARTA. Apklausa jaunimo politikos tema bus daroma 2019 m. III – IV ketvirtį

 

 

 

                       

                     

         

Posėdžio pirmininkė                   (parašas)                                                      Milda Sakavičiūtė

Posėdžio sekretorė                      (parašas)                                                      Dalia Kavolynienė

Dokumento priedai:
KPPt-121 - PRIEDAS-ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Į pradžią