Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-427 2020-05-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-04-07 ĮSAKYMO NR. DV-461 „DĖL ĮGALIOJIMO ATLIKTI ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI TEISĘ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, TIKRINIMO VEIKSMUS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-04-07 ĮSAKYMO NR. DV-461 „DĖL ĮGALIOJIMO ATLIKTI ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI TEISĘ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, TIKRINIMO VEIKSMUS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr.  DV-427

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. DV-461 „Dėl įgaliojimo atlikti asmenų, pretenduojančių gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, tikrinimo veiksmus“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią