Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-425 2020-05-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr.  DV-425

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.1, 14.2, 16.1 papunkčiais, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020-05-08 prašymą Nr. KT8-25 „Dėl turto panaudos ir perdavimo“:

1. P e r d u o d u  savivaldybei nuosavybės teise priklausantį pripažintą nereikalingu materialųjį turtą iki 2025-03-01 panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pagal priedą.

2. Į p a r e i g o j u Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

______________

 

 


                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. gegužės 15 d.

įsakymo Nr. DV-425

priedas

 

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU, PERDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI, SĄRAŠAS

 

I. Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.

Gavimo metai

Inv. Nr.

Pavadinimas

Pradinė vertė, Eur

Sukauptas nusidėvėjimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

1.

2004-12-23

016349

Minkštasuolis SOFTIMUS SOFIR2

900,43

900,14

0,29

Iš viso

900,43

900,14

0,29

 

II. Trumpalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Gavimo metai

Kiekis, vnt.

Suma, Eur

1.

Koja, cilindrinė

2014-05-28

2

22,60   

2.

Spintelė su stalčiais

2014-05-28

2

196,36

3.

Kompiuterinis stalas K (20p), 218 kab.

2014-05-28

1

81,67

4.

Klaviatūros lentynėlė 46p, 218 kab.

2014-05-28

1

15,06

5.

Porankiai, 218 kab.

2014-05-28

1

7,82

6.

Klaviatūros lentynėlė

2014-05-28

1

15,06

7.

Priestalis (39), 218 kab.

2014-05-28

1

54,45

8.

Kėdė su ratukais „Prestige GTS“, pilkas gobelenas

2014-05-28

1

46,66

9.

Kėdės „Prestige“ porankiai, 2 vnt.

2014-05-28

1

7,82

10.

Kompiuterinis stalas K (20p)

2014-05-28

1

68,06

11.

Ventiliatorius „Bomman CB 1061“

2014-05-28

1

19,98

12.

Kampinė lentyna

2014-05-28

1

30,99

13.

Kampinė lentyna

2014-05-28

1

62,85

14.

Kanceliarinė spinta su lentynomis

2014-05-28

1

84,86

15.

Spintelė su lentyna (30 p)

2014-05-28

2

115,85

16.

Lentyna (18p)

2014-05-28

1

61,98

17.

Kanceliarinė spinta su lentynomis 8p

2014-05-28

1

102,53

18.

Jungtis 37p

2014-05-28

2

49,24

19.

Mikrobangų krosnelė

2014-05-28

1

83,70

20.

Šviestuvas

2014-05-28

1

18,13

21.

Spinta

2014-05-28

1

103,10

22.

„Cheer Well“ sieninis laikrodis

2014-05-28

1

25,20

Iš viso

 

26

1 273,97

______________________

Į pradžią