Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-434 2020-05-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2020 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 20 d. Nr.  DV-434

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo programa, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-170 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo“, Užimtumo didinimo programos ir darbdavių atrankos komisijos nuostatais, patvirtintais Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-03 įsakymu Nr. DV-819 „Dėl Užimtumo didinimo programos ir Darbdavių atrankos komisijos nuostatų, Užimtumo didinimo 2017 m. programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašo ir Užimtumo didinimo programos vykdymo paraiškos tvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Užimtumo didinimo programos ir darbdavių atrankos komisijos 2020-05-18 posėdžio protokolą Nr. KPPt-179,

t v i r t i n u 2020 m. socialinės apsaugos programos 23.01.02.01 priemonės lėšų, skirtų Užimtumo didinimo programai įgyvendinti, paskirstą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Rolandas Juonys

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. gegužės 20 d.

įsakymu Nr. DV-434

 

 

2020 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, PASKIRSTA

 

 

1

priemonė

2 priemonė

3 priemonė

4

priemonė

SBL*

tūkst. Eur.

VDL* tūkst. eur.

1.

VšĮ Alytaus poliklinika, juridinio asmens kodas 190272218

3

-

-

3

4,68

12,63

2.

UAB „Alytaus butų ūkis“, juridinio asmens kodas 149951417

 

 

5

-

-

-

-

19,22

3.

Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius, juridinio asmens kodas 193488872

 

2

-

-

-

-

6,92

4.

MB „Žemelda“,  juridinio asmens kodas 303192391

 

1

1

-

2

1,56

6,16

5.

VšĮ „Parama šeimai Dzūkijoje“, juridinio asmens kodas 304229138

2

-

-

-

-

9,48

6.

BĮ Alytaus nakvynės namai, juridinio asmens kodas 149938665

1

-

-

1

1,1

3,10

7.

BĮ Alytaus miesto paslaugų centras, juridinio asmens kodas 304565434

1

-

-

-

-

4,70

8.

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras, juridinio asmens kodas ‎300022462

3

-

-

3

4,10

12,36

9.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, juridinio asmens kodas  302591747

 

1

3

1

1

4,11

7,58

10.

UAB „Žemda“, juridinio asmens kodas  144932053

1

-

-

-

-

4,74

11.

MB „Vaikystės namelis“, juridinio asmens kodas 304686279

1

-

-

1

2,02

4,74

12.

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras, juridinio asmens kodas  302709117

1

-

-

-

-

4,03

13.

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, juridinio asmens kodas 250124650

4

-

-

-

-

18,80

14.

BĮ Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas, juridinio asmens kodas 191666397

 

-

-

10

-

27,17

-

15.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (Alytaus skyrius), juridinio asmens kodas  190679146

2

-

-

-

-

9,48

16.

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė,

juridinio asmens kodas  190272175

5

-

-

3

3,81

21,75

17.

VšĮ „Gerumo skraistė“, juridinio asmens kodas 304028377

4

-

-

1

1,36

14,51

 

Iš viso

49,91

160,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBL* – Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

VDL* –   Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija.

_____________________

                                          

 

Į pradžią