Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-443 2020-05-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ 2020 M. ASIGNAVIMŲ PLANO KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ 2020 M. ASIGNAVIMŲ PLANO KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr.  DV-443

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. biudžetu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimu Nr. T-24 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“,

d e r i n u  Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ 2020 metų asignavimų plano (savivaldybės lėšos 15101, funkcijos kodas 09.01.01.01, priemonė 21.01.01.13) ketvirtinio paskirstymo pakeitimą:

1. IV ketvirčio (2.1.1.1.1.1C str.) pedagogų darbo užmokesčio išlaidų plano sumažinimą 8,0 tūkst. Eur;

2. IV ketvirčio (2.1.2.1.1.1 str.) socialinio draudimo išlaidų plano sumažinimą 0,1 tūkst. Eur;

 3. II ketvirčio (2.1.1.1.1.1C str.) pedagogų darbo užmokesčio išlaidų plano padidinimą 8,0 tūkst. Eur;

4. II ketvirčio (2.1.2.1.1.1 str.) socialinio draudimo išlaidų plano padidinimą 0,1 tūkst. Eur.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią