Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. JK-3 2020-05-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JUNGTINIS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
JUNGTINIO KOMITETŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

JUNGTINIO KOMITETŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr. JK-3

 

 

Posėdis įvyko 2020-05-21 (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pradžia – 14.00 val.

Posėdžio pabaiga – 15.30 val.

Posėdžio pirmininkė – Valė Gibienė, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Neringa Maldonienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvavo:

Aplinkos ir plėtros komiteto nariai: Sigitas Leonavičius, Česlovas Daugėla, Vytautas Jastremskas, Dmitrij Kačiurin, Jurgis Krasnickas, Danutė Remeikienė.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto nariai: Gintautas Andriuškevičius, Edmundas Čečėta, Laura Radzevičiūtė, Vilija Ramanauskienė, Skaistė Ulčickaitė.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto nariai: Povilas Labukas, Vilma Krušnienė, Valerijus Vencius.

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai: Nijolė Makštutienė, Valdemaras Chomičius, Gediminas Daukšys, Laima Vincė Kirkliauskienė, Jurgita Šukevičienė.

Posėdyje nedalyvavo:

Aplinkos ir plėtros komiteto nariai: Andrius Jučas, Valius Micevičius.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto narys Vytas Jazepčikas.

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys Valdas Račkauskas.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto nariai: Šarūnas Klėgeris, Tomas Pačėsas.

Taip pat dalyvavo: Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, „Drevinuko“ mokyklos-darželio ir „Sakalėlio“ pradinės mokyklos tėvų bendruomenės atstovai K. G., E. B., žiniasklaidos atstovai.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-04-16 sprendimo Nr. T-76 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-04-16 sprendimo Nr. T-77 „Dėl sutikimo reorganizuoti Alytaus „Sakalėlio“ pradinę mokyklą prijungiant ją prie Alytaus Vidzgirio progimnazijos“ pripažinimo netekusiu galios.

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo ir Alytaus Vidzgirio progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

6. Dėl procedūrinių veiksmų.

 

1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja L. Radzevičiūtė pažymėjo, kad gegužės 21 d. visiems tarybos nariams el. paštu išsiuntė tarybos narių grupės parengtus 5 sprendimo projektus, kurių turinys panašus – pripažinti netekusiais galios visus savivaldybės tarybos priimtus sprendimus, susijusius su „Drevinuko“ mokyklos-darželio ir „Sakalėlio“ pradinės mokyklos reorganizavimu. Šiais sprendimo projektais siekiama ištaisyti padarytą klaidą ir užbaigti bendruomenes varginantį teisminį ginčą tarp savivaldybės administracijos ir tėvų bendruomenės. Pranešėja nurodė, kad sprendimo projektai ir aiškinamieji raštai buvo tinkamai parengti ir turi būti svarstomi 2020-05-28 savivaldybės tarybos posėdyje.

Komitetų nariai diskutavo.

N. Makštutienė akcentavo, kad visuomet vykdant švietimo tinklo pertvarką kildavo ginčų ir prieštaravimų, tačiau savivaldybės tarybos sprendimai buvo vykdomi. Taigi ši situacija, kai savivaldybės taryba atsiima savo priimtus sprendimus, tikrai neeilinė ir verčia abejoti tarybos narių kompetencija. N. Makštutienė siūlė sulaukti teisminio proceso tarp savivaldybės administracijos ir minėtų mokyklų bendruomenės pabaigos, tuomet ir paaiškės, ar priimti sprendimai buvo teisėti.

L. V. Kirkliauskienė pažymėjo, kad švietimo tinklo pertvarka vyksta ne pirmus metus ir tai liečia visas švietimo įstaigas, nes mokinių skaičius mažėja ir visuomet bus asmenų, kurių interesai liks nepatenkinti, tačiau kokioje padėtyje atsidurs savivaldybės taryba, jei teismas pripažins, kad priimti sprendimai buvo teisėti, todėl tikrai netikslinga procesui įpusėjus naikinti savo sprendimus.

S. Leonavičius pažymėjo, kad tarybos nariai jau pusę metų diskutuoja švietimo tinklo pertvarkos klausimais ir turi aiškią savo nuomonę, todėl netikslinga toliau diskutuoti, geriau savo valią išreikšti balsavimu.

D. Jezukevičienė atkreipė tarybos narių dėmesį, kad sprendimo projektai yra rengiami, derinami, registruojami ir viešinami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. D. Jezukevičienė pažymėjo, kad visi L. Radzevičiūtės pateikti sprendimo projektai yra neužregistruoti ir neišviešinti, nes įkėlus sprendimo projektus į VLIS „Avilys“ jie buvo vizuoti neigiamai, taigi derinimo procedūra VLIS „Avilys“ šiuo metu yra nutrūkusi, todėl tarybos nariai kviečiami balsuoti už sprendimų projektus, kurių dar nėra.

L. Radzevičiūtė siūlė laikytis būtent tokios balsavimo tvarkos, o jeigu sprendimo projektams bus pritarta, tuomet bus balsuojama dėl procedūrinių veiksmų.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

Aplinkos ir plėtros komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (J. Krasnickas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 3, PRIEŠ – 1 (E. Čečėta), SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Kultūros, švietimo ir sporto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 2, PRIEŠ – 2 (L. V. Kirkliauskienė, J. Šukevičienė), SUSILAIKĖ – 1 (N. Makštutienė).

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-04-16 sprendimo Nr. T-76 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

Aplinkos ir plėtros komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 1 (J. Krasnickas), SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 1 (E. Čečėta), SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Kultūros, švietimo ir sporto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 2, PRIEŠ – 2 (L. V. Kirkliauskienė, J. Šukevičienė), SUSILAIKĖ – 1 (N. Makštutienė).

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-04-16 sprendimo Nr. T-77 „Dėl sutikimo reorganizuoti Alytaus „Sakalėlio“ pradinę mokyklą prijungiant ją prie Alytaus Vidzgirio progimnazijos“ pripažinimo netekusiu galios.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

Aplinkos ir plėtros komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 1 (J. Krasnickas), SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 1 (E. Čečėta), SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 3, PRIEŠ – 1 (P. Labukas), SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Kultūros, švietimo ir sporto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 2, PRIEŠ – 2 (L. V. Kirkliauskienė, J. Šukevičienė), SUSILAIKĖ – 1 (N. Makštutienė).

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

4. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo ir Alytaus Vidzgirio progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

Aplinkos ir plėtros komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 1 (J. Krasnickas), SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 1 (E. Čečėta), SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 3, PRIEŠ – 1 (P. Labukas), SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Kultūros, švietimo ir sporto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 2, PRIEŠ – 2 (L. V. Kirkliauskienė, J. Šukevičienė), SUSILAIKĖ – 1 (N. Makštutienė).

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

Aplinkos ir plėtros komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 1 (J. Krasnickas), SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 1 (E. Čečėta), SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (P. Labukas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Kultūros, švietimo ir sporto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 2, PRIEŠ – 2 (L. V. Kirkliauskienė, J. Šukevičienė), SUSILAIKĖ – 1 (N. Makštutienė).

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

6. SVARSTYTA. Dėl procedūrinių veiksmų.

L. Radzevičiūtė pažymėjo, kad pritarus sprendimo projektams, būtina apsispręsti dėl tolesnių procedūrinių veiksmų ir pirmiausia siūlė balsuoti už tokią formuluotę: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, įpareigoti Tarybos ir mero sekretoriatą 1-5 darbotvarkės punktuose svarstytus sprendimo projektus įkelti į VLIS „Avilys“, tęsti derinimo procedūrą (nukreipti kalbos tvarkytojai ir Tesės skyriui) nepaisant neigiamo Švietimo sk. vedėjo vizavimo, užregistruoti ir iki gegužės 22 d. 12 val. paviešinti išorinėje savivaldybės teisės aktų paieškos sistemoje.

Komiteto nariai diskutavo, teikė siūlymus dėl formuluotės tikslinimo.

D. Jezukevičienė pabrėžė, kad vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo tvarkos aprašu, sprendimai keliami į VLIS „Avilys“, derinami, registruojami ir viešinami nustatyta tvarka, todėl ji negalės įvykdyti tarybos narių įpareigojimo nurodytu laiku, nes įkėlus sprendimo projektus į VLIS „Avilys“ ir kuriam nors derintojui vizavus neigiamai, sprendimo projektai, net ir rengti tarybos narių, vėl bus grąžinti juos įkėlusiam asmeniui. D. Jezukevičienė pažymėjo, kad sprendimo projektai tiesiogiai susiję su Švietimo ir sporto skyriaus veikla, todėl sprendimų projektus privalo vizuoti šio skyriaus vedėjas. Be to, minėti sprendimo projektai yra norminiai teisės aktai, kurių derinimui yra skirtos 3 darbo dienos. D. Jezukevičienė taip pat atkreipė tarybos narių dėmesį, kad komitetai negali įpareigoti, nes jų sprendimai yra tik rekomendacinio pobūdžio.

L. Radzevičiūtė pažymėjo, kad tokiu atveju ji organizuos derinimo procedūrą ne per VLIS „Avilys“, o tiesiogiai, t. y. teikdama derintojams sprendimo projektus su derinimo lapais.

G. Daukšys akcentavo, kad labai keista ir netoleruotina, kai tarybos narių parengtus sprendimo projektus neigiamai vizuoja administracijos darbuotojai ir jie negali patekti į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

J. Krasnicko nuomone, procedūros privalo vykti teisės aktų nustatyta tvarka.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui pakoreguotą siūlymą: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (toliau - Reglamentas) rekomenduoti, prašyti savivaldybės administracijos ir/arba Tarybos ir mero sekretoriato šio posėdžio darbotvarkės 1-5 punktuose svarstytus sprendimo projektus įforminti Reglamento nustatyta tvarka ir pateikti savivaldybės merui bei iki gegužės 22 d. 12 val. paviešinti išorinėje savivaldybės teisės aktų paieškos sistemoje.

Aplinkos ir plėtros komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 1 (J. Krasnickas), SUSILAIKĖ –  0.

NUSPRĘSTA. Pritarti siūlymui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 3, PRIEŠ – 1 (E. Čečėta), SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti siūlymui.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1(P. Labukas).

NUSPRĘSTA. Pritarti siūlymui.

Kultūros, švietimo ir sporto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 2, PRIEŠ – 2 (L. V. Kirkliauskienė, J. Šukevičienė), SUSILAIKĖ – 1 (N. Makštutienė).

NUSPRĘSTA. Nepritarti siūlymui.

L. Radzevičiūtė taip pat siūlė balsuoti už tokią formuluotę: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 str. 5 ir 6 dalimis, siūlyti/įpareigoti savivaldybės merą N. Cesiulį įtraukti šio posėdžio darbotvarkės 1-5 punktuose svarstytus sprendimo projektus į 2020-05-28 savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui L. Radzevičiūtės siūlymą.

Aplinkos ir plėtros komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 1(J. Krasnickas), SUSILAIKĖ –0.

NUSPRĘSTA. Pritarti siūlymui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 3, PRIEŠ – 1 (E. Čečėta), SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti siūlymui.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (P. Labukas).

NUSPRĘSTA. Pritarti siūlymui.

Kultūros, švietimo ir sporto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 2, PRIEŠ – 2 (L. V. Kirkliauskienė, J. Šukevičienė), SUSILAIKĖ – 1 (N. Makštutienė).

NUSPRĘSTA. Nepritarti siūlymui.

L. Radzevičiūtė informavo, kad jos žiniomis, yra parengtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo tvirtinamas Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos reorganizavimo iki 2020-08-31 veiksmų planas ir prašė J. Šukevičienės, savivaldybės mero pavaduotojos, raštu informuoti tarybos narius, ar šis įsakymas jau pasirašytas ir nurodyti jo datą bei numerį.

Tarybos nariai pritarė L. Radzevičiūtės prašymui.

J. Šukevičienė nurodė, kad pateiks tokią informaciją tarybos nariams raštu.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Valė Gibienė

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Neringa Maldonienė

Dokumento priedai:
JK-3 - JUNGTINIO KOMITETŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Į pradžią