Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-224 2020-05-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NUOMININKŲ ATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO

                                                                                                                                                Projektas

2020-05-22 Nr. TŽ-224

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NUOMININKŲ ATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 39 punktu, atsižvelgdama į susiklosčiusią nepalankią situaciją šalyje dėl pandemijos COVID-19 bei siekdama verslo subjektams padėti įveikti šiuo laikotarpiu kylančius finansinius sunkumus dėl jų veiklos ribojimo, Nuomininkų prašymų atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo svarstymo komisijos posėdžio 2020-05-18 protokolą Nr. KPPt-180, VšĮ „Judėkime laisvai“ 2020-05-04 prašymą „Dėl atleidimo nuo patalpų nuomos mokesčio“, UAB „Osama“ 2020-04-28 prašymą, VšĮ Alytaus apskrities vyrų krizių centro 2020-05-07 prašymą „Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio“, UAB „ALT reklama“ 2020-05-04 prašymą, uždarosios akcinės bendrovės „ETUNA“ 2020-05-05 prašymą, asociacijos „Margirio“ sporto ir rekreacijos klubo 2020-04-24 raštą,  UAB „Genutės sodyba“ 2020-04-01 prašymą, asociacijos A3 studijos 2020-05-07 prašymą „Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio mokėjimo“, Alytaus užkandinės, MB, 2020-04-02 prašymą, UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ 2020-03-25 prašymą Nr. 2020-2 „Dėl koronaviruso karantino ir savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarčių Nr. SR-615(38.5) ir Nr. SR-926(38.5) vykdymo“, UAB „Alvintra“ 2020-04-24 prašymą, uždarosios akcinės bendrovės „Šventė Jums“ 2020-03-30 prašymą Nr. 200330-1 „Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių“, S. Bekampio individualios įmonės 2020-03-13 prašymą, (duomenys neskelbtini)2020-04-14 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo nuo 2020-03-16 iki karantino pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2020-08-31:

1. VšĮ „Judėkime laisvai“ už savivaldybės materialiojo turto nuomos 2019-04-24 sutartimi Nr. SR-960(38.5) nuomojamas negyvenamąsias patalpas Vilties g. 28A, Alytuje;

2. UAB „Osama“ už savivaldybės materialiojo turto nuomos 2015-07-17 sutartimi Nr. SR-985(38.5) nuomojamas negyvenamąsias patalpas Rotušės a. 4, Alytuje;

3. VšĮ Alytaus apskrities vyrų krizių centrą už savivaldybės materialiojo turto nuomos 2019-11-04 sutartimi Nr. SR-1783(38.5) nuomojamas negyvenamąsias patalpas Birutės g. 5, Alytuje;

4. UAB „ALT reklama“ už savivaldybės materialiojo turto nuomos 2018-08-07 sutartimi Nr. SR-1278(38.5) nuomojamas negyvenamąsias patalpas Naujoji g. 52, Alytuje;

5. uždarąją akcinę bendrovę „ETUNA“ už savivaldybės materialiojo turto nuomos 2015-11-03 sutartimi Nr. SR-1797(38.5) nuomojamas negyvenamąsias patalpas Naujojoje g. 52, Alytuje;

6. asociaciją „Margirio“ sporto ir rekreacijos klubą už savivaldybės materialiojo turto nuomos 2019-08-19 sutartimi Nr. SR-1433(38.5) nuomojamas negyvenamąsias patalpas Naujojoje g. 52, Alytuje;

7. UAB „Genutės sodyba“ už savivaldybės materialiojo turto nuomos 2010-06-07 sutartimi Nr. S-103-(1.61.) nuomojamas negyvenamąsias patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje;

8. asociaciją A3 studiją už savivaldybės materialiojo turto nuomos 2018-11-02 sutartimi Nr. N-01/2018 nuomojamas negyvenamąsias patalpas Rotušės a. 2, Alytuje;

9. Alytaus užkandinę, MB, už savivaldybės materialiojo turto nuomos 2019-10-07 sutartimi Nr. SR-1627(38.5) nuomojamas negyvenamąsias patalpas Birutės g. 5, Alytuje;

10. UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ už savivaldybės materialiojo turto nuomos 2015-04-15 sutartimi Nr. SR-615(38.5) ir 2015-07-01 sutartimi Nr. SR-926(38.5) nuomojamas negyvenamąsias patalpas Lelijų g. 44, Alytuje;

11. AB „Alvintra“ už savivaldybės materialiojo turto nuomos 2012-09-11 sutartimi Nr. 120911/01 ir 2016-11-03 sutartimi Nr. SR-1667(38.5) nuomojamas negyvenamąsias patalpas Naujojoje g. 52, Alytuje;

12. uždarąją akcinę bendrovę „Šventė Jums“ už savivaldybės materialiojo turto nuomos 2007-03-08 sutartimi Nr. 13 nuomojamas negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B, Alytuje, ir 2015-12-23 sutartimi Nr. N-05/2015 nuomojamas negyvenamąsias patalpas Rotušės a. 2, Alytuje;

13. S. Bekampio individualią įmonę už savivaldybės materialiojo turto nuomos 2007-03-08 sutartimi Nr. 14 nuomojamas negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B, Alytuje;

14. (duomenys neskelbtini) už savivaldybės materialiojo turto nuomos 2019-07-05 sutartimi Nr. 1281(38.5) nuomojamas negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B, Alytuje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NUOMININKŲ ATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

     

(data)

Alytus

 

 

Tarybos sprendimo projekto tikslas – atleisti nuomininkus nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki 2020-08-31. Tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į nuomininkų prašymus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2 punktu nutarta paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną, o 6 punktu nustatyta, kad karantino režimo pradžia nuo 2020 m. kovo 16 d. 00:00 val.

Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr.  T-14 1 punktu, 39 punkte nustatyta, kad nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

Išnagrinėjusi nuomininkų prašymus bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir  Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo nuostatas, Nuomininkų prašymų atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo svarstymo komisija siūlo atleisti nurodytus nuomininkus nuo nuomos mokesčio mokėjimo.

Informacija apie nuomininkus pateikta lentelėje.

 

Nuomininkas

Patalpų adresas

Patalpų plotas

Nuomos kaina, Eur/mėn.

Vykdoma veikla patalpose

Pastabos

VšĮ „Judėkime laisvai“

Vilties g. 28A

318,14

95,44

Sporto klubas

Nevykdė veiklos dėl karantino metu galiojančių draudimų

UAB „Osama“

Rotušės a. 4

1

5,10

Kavos aparatas

Negali patekti į patalpas karantino metu

VšĮ Alytaus apskrities vyrų krizių centras

Birutės g. 5

13,63

32,71

Konsultacijų veikla

Negali patekti į patalpas karantino metu

UAB „ALT reklama“

Naujoji g. 52

139,52

223,23

Komercinė, administracinė veikla (parduotuvė)

Nevykdė veiklos dėl karantino metu galiojančių draudimų

Uždaroji akcinė bendrovė „ETUNA“

Naujoji g. 52

47,73

51,96

Administracinė veikla (kelionių agentūra)

Nevykdė veiklos dėl karantino metu galiojančių draudimų

Asociacija „Margirio“ sporto ir rekreacijos klubas

Naujoji g. 52

320,50

358,96

Sporto klubas

Nevykdė veiklos dėl karantino metu galiojančių draudimų

UAB „Genutės sodyba“

Ligoninės g. 12

176,54

153,90

Maitinimo veikla (kavinė)

Nevykdė veiklos dėl karantino metu galiojančių draudimų

Asociacija 3A studija

Rotušės a. 2

75,31

116,73

Kultūros veikla (įrašų studija)

Nevykdė veiklos dėl karantino metu galiojančių draudimų

MB Alytaus užkandinė

Birutės g. 5

116,93

181,24

Maitinimo veikla (baras)

Nevykdė veiklos dėl karantino metu galiojančių draudimų

UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“

Lelijų g. 44

160,38

416,58

Gydymo veikla

Nevykdė veiklos dėl karantino metu galiojančių draudimų

UAB „Alvintra“

Naujoji g. 52

333,01

314,87

Kavinės ir sandėliavimo veikla

Nevykdė veiklos dėl karantino metu galiojančių draudimų

UAB „Šventė Jums“

Rotušės a. 2,

Pramonės g. 1B

763,14

717,20

Maitinimo, laisvalaikio, pramogų veikla

Nevykdė veiklos patalpose dėl karantino metu galiojančių draudimų

S. Bekampio individuali įmonė

Pramonės g. 1B

1 635,51

478,71

Laisvalaikio, pramogų veikla

Nevykdė veiklos dėl karantino metu galiojančių draudimų

(duomenys neskelbtini)

Pramonės g. 1B

31,98

31,34

Kultūrinė ir ugdymo veikla (muzikos grupės repeticijos)

Nevykdė veiklos patalpose dėl karantino metu galiojančių draudimų

 

 

 

3177,97

 

 

 

Patarėja                                                                                                           Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

Į pradžią