Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-218 2020-06-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS, KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2020–2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS, KLASIŲ  SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS  KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2020–2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO

 

2020 m. birželio 25 d. Nr.  T-218

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-29 nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 25.7 papunkčiu, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-25 įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 3 punktu, Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo  tvirtinimo“, 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimu Nr. T-160 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

  Nustatyti:

1. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių skaičių, klasių skaičių kiekviename sraute ir mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2020–2021 m. m. pagal 1 ir 2 priedus.

2. Mokiniai į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas priimami visus mokslo metus, esant laisvų vietų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Nerijus Cesiulis 

______________

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

tarybos 2020 m.                        d.

sprendimo Nr. T-

1 priedas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIUS

2020–2021 M. M.

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų pavadinimai

Grupių skaičius

Vaikų skaičius

 

1.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

2

40

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

 

 

2.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

1

20

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

 

 

3.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

2

40

4.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

12

5.

Alytaus Dzūkijos mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

20

6.

Alytaus Vidzgirio progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

12

7.

Alytaus „Volungės“ progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

13

8.

Alytaus Panemunės progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

18

9.

Alytaus Likiškėlių progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

12

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m.                             d.

sprendimo Nr. T-

2 priedas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ SKAIČIUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS 2020–2021 M. M.

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir jų vykdomų bendrojo ugdymo programų pavadinimai

Klasių skaičius kiekviename sraute

Mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute

1.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

1.1.

1 klasių komplektai

2

44

1.2.

2 klasių komplektai

2

51

1.3.

3 klasių komplektai

2

42

1.4.

4 klasių komplektai

2

43

2.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

2.1.

1 specialiųjų klasių komplektai

1

10

2.2.

2 specialiųjų klasių komplektai

1

9

2.3.

2–3 jungtinių specialiųjų klasių komplektai

1

8

2.4.

4 specialiųjų klasių komplektai

1

10

2.5.

1–2 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

10

2.6.

3–4 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

10

 

3.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

3.1.

1 klasių komplektai

3

66

3.2.

2 klasių komplektai

3

68

3.3.

3 klasių komplektai

3

66

3.4.

4 klasių komplektai

3

65

4.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

4.1.

1 klasių komplektai

3

66

4.2.

2 klasių komplektai

3

70

4.3.

3 klasių komplektai

3

64

4.4.

4 klasių komplektai

3

72

5.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

5.1.

1 klasių komplektai

1

22

5.2.

2 klasių komplektai

1

21

5.3.

3 klasių komplektai

1

16

5.4.

4 klasių komplektai

1

12

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

5.5.

5 klasių komplektai

1

25

5.6.

6 klasių komplektai

1

16

5.7.

7 klasių komplektai

1

23

5.8.

8 klasių komplektai

1

24

6.

Alytaus Dzūkijos mokykla

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

6.1.

1 klasių komplektai

2

44

6.2.

2 klasių komplektai

2

33

6.3.

3 klasių komplektai

2

41

6.4.

4 klasių komplektai

2

44

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

6.5.

5 klasių komplektai

4

100

6.6.

6 klasių komplektai

3

86

6.7.

7 klasių komplektai

4

70

6.8.

8 klasių komplektai

4

94

6.9.

5 specialiųjų klasių komplektai

1

9

6.10.

6 specialiųjų klasių komplektai

1

7

6.11.

7 specialiųjų klasių komplektai

1

9

6.12.

8–9 jungtinių specialiųjų klasių komplektai

1

10

6.13.

5–6 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

7

6.14.

7 lavinamųjų klasių komplektai

1

6

6.15.

7–8 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

8

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

6.16.

9 klasių komplektai

0

0

6.17.

10 klasių komplektai

 

 

6.18.

9 specialiųjų klasių komplektai

1

7

6.19.

9 lavinamųjų klasių komplektai

1

6

6.20.

10 specialiųjų klasių komplektai

1

9

7.

Alytaus Dainavos progimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

7.1.

1 klasių komplektai

2

44

7.2.

2 klasių komplektai

2

36

7.3.

3 klasių komplektai

2

34

7.4.

4 klasių komplektai

2

34

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

7.5.

5 klasių komplektai

3

75

7.6.

6 klasių komplektai

2

36

7.7.

7 klasių komplektai

2

37

7.8.

8 klasių komplektai

2

41

8.

Alytaus Šaltinių  progimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

8.1.

1 klasių komplektai

4

88

8.2.

2 klasių komplektai

4

88

8.3.

3 klasių komplektai

4

96

8.4.

4 klasių komplektai

4

94

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

8.5.

5 klasių komplektai

4

104

8.6.

6 klasių komplektai

4

102

8.7.

7 klasių komplektai

4

105

8.8.

8 klasių komplektai

4

97

9.

Alytaus Vidzgirio  progimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

9.1.

1 klasių komplektai

2

44

9.2.

2 klasių komplektai

1

23

9.3.

3 klasių komplektai

1

17

9.4.

4 klasių komplektai

1

22

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

9.5.

5 klasių komplektai

2

50

9.6.

6 klasių komplektai

1

27

9.7.

7 klasių komplektai

2

43

9.8.

8 klasių komplektai

1

20

10.

Alytaus „Volungės“ progimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

10.1.

1 klasių komplektai

2

44

10.2.

2 klasių komplektai

2

48

10.3.

3 klasių komplektai

2

45

10.4.

4 klasių komplektai

2

36

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

8.5.

5 klasių komplektai

4

106

8.6.

6 klasių komplektai

4

108

8.7.

7 klasių komplektai

4

109

8.8.

8 klasių komplektai

4

117

9.

Alytaus Panemunės progimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

9.1.

1 klasių komplektai

3

66

9.2.

2 klasių komplektai

3

59

9.3.

3 klasių komplektai

2

45

9.4.

4 klasių komplektai

3

53

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

9.5.

5 klasių komplektai

3

75

9.6.

6 klasių komplektai

2

46

9.7.

7 klasių komplektai

2

43

9.8.

8 klasių komplektai

2

47

10.

Alytaus Likiškėlių progimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

10.1.

1 klasių komplektai

3

66

10.2.

2 klasių komplektai

3

66

10.3.

3 klasių komplektai

2

44

10.4.

4 klasių komplektai

2

50

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

10.5.

5 klasių komplektai

3

75

10.6.

6 klasių komplektai

2

44

10.7.

7 klasių komplektai

2

44

10.8.

8 klasių komplektai

1

26

11.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

11.1.

I gimnazijos klasių komplektai

6

163

11.2.

II gimnazijos klasių komplektai

6

163

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

11.3.

III gimnazijos klasių komplektai

6

168

11.4.

IV gimnazijos klasių komplektai

5

132

12.

Alytaus Putinų gimnazija

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

12.1.

I gimnazijos klasių komplektai

6

162

12.2.

II gimnazijos klasių komplektai

5

132

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

12.3.

III gimnazijos klasių komplektai

5

135

12.4.

IV gimnazijos klasių komplektai

4

90

13.

Alytaus Jotvingių gimnazija

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

13.1.

I gimnazijos klasių komplektai

6

168

13.2.

II gimnazijos klasių komplektai

6

168

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

13.3.

III gimnazijos klasių komplektai

7

189

13.4.

IV gimnazijos klasių komplektai

6

168

14.

Alytaus šv. Benedikto gimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

14.1.

1 klasių komplektai

2

45

14.2.

2 klasių komplektai

2

46

14.3.

3 klasių komplektai

3

66

14.4.

4 klasių komplektai

2

46

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

14.5.

5 klasių komplektai

3

83

14.6.

6 klasių komplektai

3

74

14.7.

7 klasių komplektai

3

78

14.8.

8 klasių komplektai

4

101

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

14.9.

I gimnazijos klasių komplektai

3

79

14.10.

II gimnazijos klasių komplektai

3

75

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

14.11.

III gimnazijos klasių komplektai

3

64

14.12.

IV gimnazijos klasių komplektai

3

75

________________________

                                          

Į pradžią