Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 25529 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮPAREIGOJIMO
2. 3 PRIEDAS. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS RAŠTAS
3. 4 PRIEDAS. KAUNO APYGARDOS TEISMO SPRENDIMAS
4. 1 PRIEDAS. TAIKOS SUTARTIS
5. 2 PRIEDAS. PRAŠYMAS DĖL TAIKOS SUTARTIES PATVIRTINIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 19-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
7. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŪDRIJOS G. 33A, ŪDRIJOS G. 35 IR PUNSKO G. 2A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
8. DĖL EISMO RIBOJIMO
9. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
10. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
11. DĖL EISMO RIBOJIMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-08 ĮSAKYMO NR. DV-12 „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR ORGANIZATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
13. DĖL STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS VYKDYTOJO SKYRIMO
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, JO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
15. DĖL ŽEMĖS SKLYPO KALNŲ G. 26, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
16. DĖL ŽEMĖS SKLYPO AUDROS G. 15, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
17. DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO
18. DĖL BENDRABUČIO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-07-15 ĮSAKYMO NR. DV-582 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
30. DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS SUTEIKIMO
31. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
32. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PERKELTI SAVIVALDYBĖS BŪSTĄ Į SOCIALINIO BŪSTO FONDĄ
34. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ KAŠTONŲ G. 3, ALYTUJE, NUOMOS NE KONKURSO BŪDU
35. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
36. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-06-25 SPRENDIMO NR. T-220 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2020–2021 M. M. SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 2020–2021 M. M. PROGRAMAS, GRUPIŲ JOSE SKAIČIŲ IR MODELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-390 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ DYDŽIO VIENAM NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOJE DALYVAUJANČIAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR. T-64 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-08-27 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR. T-69 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS LAUKO STADIONO REMONTO PROJEKTUI PAGAL SPORTO RĖMIMO FONDO SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI, FINANSAVIMO KONKURSĄ“ PAKEITIMO
43. DĖL PRITARIMO PROJEKTAVIMUI IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS UŽSAKOVO FUNKCIJAS
44. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
45. DĖL 2020 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ PAKEITIMO
46. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 19-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2018-05-02 POTVARKIO NR. M-16 „DĖL UŽ INFORMACIJOS PORTALE WWW.TARYBA.ALYTUS.LT TURINĮ, PATEIKIMĄ IR AKTUALUMĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
48. DĖL ŠARŪNO KLĖGERIO ATLEIDIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO PAREIGŲ PRIEŠ TERMINĄ DĖL NEPASITIKĖJIMO
49. PRIEDAS. PAREIŠKIMAS DĖL NEPASITIKĖJIMO
50. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis