Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 45722
Rasta dokumentų: 44 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 38-ASIS POSĖDIS
2. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 37-ASIS POSĖDIS
3. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 38-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
4. DĖL 2017 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.02.03 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTAMS FINASUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
5. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 37-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
6. DĖL 2017 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.02.03 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
7. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 36-ASIS POSĖDIS
8. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 35-ASIS POSĖDIS
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-07-19 ĮSAKYMO NR. DV-880 „DĖL 2017 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
10. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 36-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
11. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 34-ASIS POSĖDIS
12. DĖL ĮGALIOJIMO ORGANIZUOTI VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRAS
13. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 35-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ 2017 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI SPALIO – GRUODŽIO MĖN. VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ DYDŽIO NUSTATYMO IR 2017 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, FINANSUOJAMOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
15. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 34-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS 2
16. DĖL ĮGALIOJIMO ORGANIZUOTI VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRAS
17. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 32-ASIS POSĖDIS
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-04-03 ĮSAKYMO NR. DV-428 „DĖL 2017 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.01.08 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ FINANSUOTI IR KOORDINUOTI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PROJEKTUS, PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ 25 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 01.01.03 PRIEMONĖS FINANSUOTI NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTUS LĖŠŲ TVIRTINIMO
20. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ABITURIENTAMS, GAVUSIEMS VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VIENĄ IR DAUGIAU 100 BALŲ ĮVERTINIMUS
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-04-04 ĮSAKYMO NR. DV-432 „DĖL 2017 M. EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS 27.01.02.01 PRIEMONĖS SKATINTI VERSLĄ LĖŠŲ, SKIRTŲ FINANSUOTI VERSLUMO SKATINIMO PROJEKTUS, PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
22. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 32-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
23. DĖL 2017 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PPROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMOMS FINANSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTOS TVIRTINIMO
25. DĖL 2017 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINASUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
26. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
27. DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ TVIRTINIMO
28. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
29. DĖL 2017 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS KOORDINUOTI FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIAS UGDYMO PROGRAMAS (21.01.02.03) PASKIRSTOS TVIRTINIMO
30. DĖL 2017 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS MOKYTI MAŽIAU PASIRENKAMŲ UŽSIENIO KALBŲ (21.01.01.06) PASKIRSTOS TVIRTINIMO
31. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 29-ASIS POSĖDIS
32. DĖL 2017 M. KULTŪROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
33. DĖL BANDOMOJO PROJEKTO PAGAL KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ („FAB LAB“) KONCEPCIJĄ ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE MOKYKLOS PARINKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
34. DĖL 2017 M. EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS 27.01.02.01 PRIEMONĖS SKATINTI VERSLĄ LĖŠŲ, SKIRTŲ FINANSUOTI VERSLUMO SKATINIMO PROJEKTUS, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
35. DĖL 2017 M. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
36. DĖL 2017 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.01.08 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ FINANSUOTI IR KOORDINUOTI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PROJEKTUS, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
37. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 29-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ TVIRTINIMO
39. DĖL 2017 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ FINANSUOTI VIEŠUOSIUS DARBUS (UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA) PASKIRSTOS TVIRTINIMO
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ 2017 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI VASARIO – GEGUŽĖS MĖN. VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ DYDŽIO NUSTATYMO IR 2017 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, FINANSUOJAMOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS ŠVIETIMO KOKYBĖS GERINIMO SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ TVIRTINIMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO, KITŲ PINIGINIŲ IŠTEKLIŲ PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO