Nėra Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-551 2007-09-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Pastaba: Negalioja taisyklių 23 punktas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI BENDROVĖSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI BENDROVĖSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2007 m. rugsėjo 7 d. Nr. DV-551

Alytus

 

 

Neteko galios 2017 08 23 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-1012 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-09-07 įsakymo Nr. DV-551 „Dėl atstovavimo savivaldybei bendrovėse taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Į pradžią