Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-220 2015-03-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ DIDELIO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO KLUBŲ VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ DIDELIO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO KLUBŲ VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 19 d. Nr. DV-220      

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimu Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“ ir 2014-03-27 sprendimu Nr. T-90 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinio finansavimo nuostatų tvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-20 įsakymu Nr. DV-127 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisykles ir 2015-03-06 įsakymu Nr. DV-179  patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos projektų dalinio finansavimo vertinimo grupės 2015-03-18 protokolą Nr. KPPt-49-(31.10), Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdžio 2015-03-17 protokolo Nr. TŠ-8 išrašą:

                      1. T v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinio finansavimo lėšų paskirstą:

 

Eil. Nr.

Juridinio asmens pavadinimas

Rekvizitai

Projekto pavadinimas

Veiklai  finansuoti skirta suma (Eur)

1.

Alytaus šokių studija „Alemana“ (pirmininkas Kęstutis Bernatavičius)

Kodas 293343340;

AB „Swedbank“;

Nr. LT89 7300 0100 0221 4613;

el. paštas dsalemana@gmail.com; mob. tel. 8 685 24 999;

Kernavės g. 8-1, 63301Alytus

Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Alytus Open 2015

15607,80

2.

VšĮ „Dzūkijos sportas“ (direktorė  Laima Pačėsienė)

Kodas 302685004;

 AB „Swedbank“;

Nr. LT76 7300 0101 3314 4186;

8 604 91 229, (8 315) 74 085,

 el. paštas bcdzukija@gmail.comwww.bcdzukija.lt,

 Kranto g. 33, 62147 Alytus

Vyrų krepšinio sporto šakos vystymas Alytaus mieste

155800,00

3.

Lietuvos galiūnų federacija (direktorė Jurgita Savickienė)

Kodas 190745781;

AB „Danske Bank“;

Nr. LT61 7400 0231 5842 3810;

el. paštas jurgita@savickas.lt;

mob. tel. 8 670 19 880;

Žemaitės g. 6, 03117 Vilnius

Tarptautinės galiūnų varžybos – Lietuva prieš Europą

12495,00

4.

Alytaus rankinio klubas „Varsa“ (pirmininkas Jonas Jonuška)

Kodas 193213762;

Nr. LT89 7044 0600 0475 7316; AB SEB bankas;

 el. paštas gimbutas@yahoo.com; mob. tel. 8 686 84 309;

A. Matučio g. 14, 62142 Alytus

Rankinio sporto populiarinimas Alytaus bendruomenėje

102405,00

5.

Druskininkų sporto centras (direktorius Vilmantas Matkevičius)

Kodas 301845630;

Nr. LT09 7300 0100 4141 0261;

AB „Swedbank“;

el. paštas sportocentras@druskininkai.lt;

tel. (8 313) 58 051;

Vytauto g. 27-2/M. K. Čiurlionio g. 97-2, 66162 Druskininkai

Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybos

5792,20

2015 m. lapkričio 20 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-942 redakcija

 

2. P a v e d u Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos skyriui parengti 1 punktе įvardytų biudžeto lėšų naudojimo sutarčių su sporto klubais projektus.

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

Į pradžią