Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-941 2015-11-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-03-26 ĮSAKYMO NR. DV-238 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ DIDELIO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO KLUBO FUTBOLO MOKYKLOS "AUSKA" VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-03-26 ĮSAKYMO NR. DV-238 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ DIDELIO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO KLUBO FUTBOLO MOKYKLOS „AUSKA“

 VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 20 d.  Nr.  DV-941 

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimu Nr. T- 302 „Dėl 2015 metų biudžeto pakeitimo“ ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-20 įsakymu Nr. DV-127 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisykles ir 2015-11-12 įsakymu Nr. DV-917 patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos projektų dalinio finansavimo vertinimo grupės 2015-11-17 protokolo Nr. KPPt-225-(31.10) sprendimą:

                      1. P a k e i č i u  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. DV-238 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubo futbolo mokyklos „Auska“ veiklos dalinį finansavimą iš 04.01.01.01 priemonės reprezentuoti miestą per sportą – skirtas lėšas padidinu 10000,00 Eur ir įrašus išdėstau taip:

Juridinio asmens pavadinimas

Rekvizitai

Projekto pavadinimas

Veiklai  finansuoti skirta suma (Eur)

Futbolo mokykla „Auska“ (direktorius Gintautas Andruškevičius)

Kodas 303166902;  AB „Swedbank“;

LT16 7300 0101 3708 5115;

el. paštas auskafm@gmail.com;

mob. tel. 8 699 14 479;

S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, 62137 Alytus

Futbolo mokyklos „Auska“ varžybinė veikla

53400,00

                      2. P a v e d u Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos skyriui parengti futbolo mokyklos „Auska“ ir savivaldybės administracijos susitarimo dėl biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimo projektą.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas          

______________

 

Į pradžią