Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-493 2016-05-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-05-06 ĮSAKYMO NR. DV-405 „DĖL 2016 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 04.01.01.01 PRIEMONĖS REPREZENTUOTI MIESTĄ PER SPORTĄ LĖŠŲ DALINĖS PASKIRSTOS“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-05-06 ĮSAKYMO NR. DV-405 „DĖL 2016 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 04.01.01.01 PRIEMONĖS REPREZENTUOTI MIESTĄ PER SPORTĄ LĖŠŲ DALINĖS PASKIRSTOS“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 24 d. Nr.  DV-493

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Dzūkijos futbolo klubo Dainava 2016-03-07 raštą  Nr. SD-2016/4 „Dėl įmonės pavadinimo keitimo“:

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-06 įsakymo Nr. DV-405 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto lėšų kūno kultūros ir sporto programos 04.01.01.01 priemonės reprezentuoti miestą per sportą lėšų dalinės paskirstos“  priedo 4 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

2016 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 04.01.01.01 PRIEMONĖS REPREZENTACIJA PER SPORTĄ LĖŠŲ PASKIRSTA

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas (-a)

Projekto pavadinimas

Projekto vadovas (-ė), tel. nr., el. paštas

Rekvizitai (kodas; sąsk. nr.)

Skiriamos lėšos (Eur)

4

Dzūkijos futbolo klubas Dainava

Alytaus miesto reprezentacinės futbolo komandos sezonas 2016 m. Lietuvos pirmenybėse

Gintautas Andruškevičius, direktorius, 8 699 14 479, auskafm@gmail.com, S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, 62137 Alytus

Kodas  303166902, sąsk. nr. LT04 7300 0101 3871 8229, AB Šiaulių bankas

14 190,00

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią