Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-559 2016-06-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO, KITŲ PINIGINIŲ IŠTEKLIŲ PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO, KITŲ PINIGINIŲ IŠTEKLIŲ PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 14 d. Nr.  DV-559

Alytus

 

 

 

                      Neteko galios 2017 04 27 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-530 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-14 įsakymo Nr. DV-559 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, kitų piniginių išteklių planavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Į pradžią