Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-586 2016-06-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2016 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 04.01.01.01 PRIEMONĖS REPREZENTUOTI MIESTĄ PER SPORTĄ LĖŠŲ PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2016 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS  04.01.01.01 PRIEMONĖS REPREZENTUOTI MIESTĄ PER SPORTĄ LĖŠŲ PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 20 d. Nr.  DV-586

Alytus

 

 

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-02-11 sprendimu Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“, 2014-03-27 sprendimu Nr. T-90 Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinio finansavimo nuostatų tvirtinimo“ patvirtintais Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinio finansavimo nuostatais, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-20 įsakymu Nr. DV-127 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisykles (Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-12 įsakymo Nr. DV-125 redakcija), 2016-05-06 įsakymą Nr. DV-405 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto lėšų kūno kultūros ir sporto programos 04.01.01.01 priemonės reprezentuoti miestą per sportą lėšų dalinės paskirstos“, 2015-11-12 įsakymu Nr. DV-917 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos projektų dalinio finansavimo vertinimo grupės sudarymo“ (Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-31 įsakymo Nr. DV-511 redakcija) sudarytos Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos projektų dalinio finansavimo vertinimo grupės 2016-06-15 protokolą Nr. KPPt-178-(31.10),

t v i r t i n u 2016 m. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų kūno kultūros ir sporto programos 04.01.01.01 priemonės reprezentuoti miestą per sportą lėšų paskirstą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. birželio 20 d.

įsakymu Nr. DV-586

 

                                                                                          

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO LĖŠŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 04.01.01.01 PRIEMONĖS REPREZENTUOTI MIESTĄ PER SPORTĄ LĖŠŲ PASKIRSTA

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas (-a)

Projekto pavadinimas

Projekto vadovas (-ė), tel. Nr., el. paštas

Rekvizitai (kodas; sąsk. Nr.)

2016 m. skiriamos lėšos (Eur)

1

Vandensvydžio sporto ir rekreacijos klubas „Dzūkijos vandenis“

Vandensvydžio sporto ir rekreacijos klubo „Dzūkijos vandenis“ varžybinės veiklos ir sporto plėtotės programa

Artūras Vainikonis, 8 698 38 818, 8 686 02 052, dzukijosvandenis@gmail.com, Gamyklos g. 6-2, 62164 Alytus

Kodas 300096039, sąsk. Nr. LT90 7044 0600 0480 5022, AB SEB bankas

1 675,00

2

Alytaus apskrities moterų futbolo klubas

Moterų futbolo plėtra

Prezidentas Robertas Klimavičius, 8 616 92 291, treneriss@yahoo.com., Kaštonų g. 52-11, 63347 Alytus

Kodas 300562871, sąsk.  Nr. LT02 7044 0600 0552 2757, AB SEB bankas

2 010,00

3

Alytaus rankinio klubas „Varsa“

Rankinio sporto populiarinimas Alytaus bendruomenėje

Jonas Jonuška, 8 686 84 309, gimbutas@yahoo.com, A. Matučio g. 14, 62142 Alytus

Kodas 193213762, sąsk. Nr. LT89 7044 0600 0475 7316, AB SEB bankas

46 240,00

4

Dzūkijos futbolo klubas Dainava

Alytaus miesto reprezentacinės futbolo komandos sezonas 2016 m. Lietuvos pirmenybėse

Gintautas Andruškevičius, direktorius, 8 699 14 479, auskafm@gmail.com,  S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, 62137 Alytus

Kodas  303166902, sąsk. Nr. LT04 7300 0101 3871 8229, AB Šiaulių bankas

28 810,00

5

Sporto klubas „Alytaus jotvingiai“

Alytaus tinklinio atgimimas per sporto klubo „Alytaus jotvingiai“ ir miesto tinklinio bendruomenės veiklą

Gintautas Draugelis, 8 687 20 594, alytausjotvingiai@gmail.com, S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, 62137 Alytus

Kodas 303406906, sąsk. Nr. LT53 7044 0600 0799 7085, SEB bankas

15 050,00

6

Vyrų krepšinio sporto šakos vystymas Alytaus mieste

VšĮ „Dzūkijos sportas“

Laima Pačėsienė, direktorė, Povilas Tamulynas, komandos vadovas, 8 604 91 229, (8 315) 74 085, bcdzukija@gmail.com; Kranto g. 33, 62147 Alytus

Kodas 302685004, sąsk. Nr. LT76 7300 0101 3314 4186, AB „Swedbank“

69 200,00

7

Alytaus šokių studija „Alemana“

Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Alytus OPEN 2016“

Kęstutis Bernatavičius, 8 685 24 999, dsalemana@gmail.com; Kernavės g. 8-1, 63301 Alytus

Kodas 293343340, sąsk. Nr. LT89 7300 0100 0221 4613, AB „Swedbank“

10 720,00

8

Sporto klubas „Interwalk“

42-asis tarptautinis sportinio ėjimo festivalis  „Alytus 2016“

Kastytis Pavilonis, 8 646 07 000, ltu.walking@gmail.com, Vilniaus g. 5-16, 62112 Alytus

Kodas 300063886, sąsk. Nr. LT07 7300 0100 9435 1733, AB „Swedbank“

7 360,00

Iš viso priemonei

181 065,00

________________

 

 

Į pradžią