Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-56 2018-01-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI 2018 METAIS, PASKIRSTYMO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI 2018 METAIS, PASKIRSTYMO TVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 17 d. Nr.  DV-56

Alytus

 

 

 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-09-04 įsakymu Nr. A1-506 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, atsižvelgdama į Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017-10-18 raštą Nr. (3.2)-SD-1676 „Dėl planuojamų maksimalių valstybės biudžeto lėšų 2018 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams vykdyti“, Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos, sudarytos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-21 įsakymu Nr. DV-1103 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“, 2018-01-04 posėdžio protokolą Nr. KPPt-4,

t v i r t i n u Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti 2018 metais, paskirstymą (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                           Silvija Peštenienė

______________

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. sausio 17 d.

įsakymu Nr.  DV-56

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI 2018 METAIS, PASKIRSTYMAS

 

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Suma pagal Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo komisijos rekomendacijas (Eur)

Valstybės lėšos

Savivaldybės lėšos

1.

Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas „Viltis“ (klubo prezidentas Algirdas Tatulis)

2 500,00

1 000,00

2.

Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“ (klubo prezidentas Rolandas Baranauskas)

3 149,00

1 000,00

Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams administruoti

282,00

Iš viso

5 931,00

2 000,00

___________________

 

Į pradžią