Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-602 2018-05-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2018 METŲ ALYTAUS MIESTO SPORTININKŲ PREMIJAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 METŲ ALYTAUS MIESTO SPORTININKŲ PREMIJAVIMO

 

2018 m. gegužės 14 d. Nr.  DV-602

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimu Nr. T-145 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T-400 redakcija), atsižvelgdamas į Sportininkų premijoms skirti pateiktų dokumentų įvertinimo ekspertų grupės, sudarytos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-25 įsakymu Nr. DV-955 „Dėl Sportininkų premijoms skirti pateikiamų dokumentų įvertinimo ekspertų grupės sudarymo“, 2018-05-10 posėdžio protokolą Nr. KPPt-180

                      1. P r e m i j u o j u iš 25 Kūno kultūros ir sporto programos 01.01.02 priemonės skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo veikla Alytaus vyrų vandensvydžio komandą  „Dzūkijos vandenis“, olimpinės sporto šakos Lietuvos vandensvydžio čempionate iškovojusią antrąją vietą, ir skiriu 69 BD dydžio (9 142,50 Eur (devynių tūkstančių šimto keturiasdešimt dviejų eurų 50 ct)) premiją.

                      2. N u r o d a u Buhalterinės apskaitos skyriui skirtą premiją pervesti į prašyme nurodytą sąskaitą.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią