Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-40 2019-02-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS IŠPLĖSTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS

 IŠPLĖSTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2018 m. vasario 8 d. Nr. KPPt-40

Alytus

 

 

Posėdis įvyko 2019 m. vasario 1 d. 14.30-16.00 val.

Posėdžio sekretorė – Dalia Kavolynienė

Posėdžio pirmininkas – Milda Sakavičiūtė

Dalyvavo JRT nariai: Valė Gibienė, Nijolė Makštutienė, Rimvyda Ališauskienė, Agnė Grigaliūnaitė, Rokas Berškys, Lukas Stravinskas

Kviestiniai svečiai iš Alytaus kolegijos: A. Ž., K. B., K. B.

Darbotvarkė:

1.      Dėl 2018 metų veiklos ataskaitos pristatymo

2.      Dėl Alytaus miesto savivaldybės JRT naujai parengtų nuostatų pristatymo

3.      Dėl JRT pasiūlymų teikimo kultūros renginiams (kovo 11 d. ir kt.)

4.      Dėl Alytaus kolegijos studentų atstovybės problemų pristatymo

5.      Dėl įvažiavimo į Dainų slėnį

 

                      1. SVARSTYTA. Dėl 2018 metų veiklos ataskaitos. JRT pirmininkė M. Sakavičiūtė tarybos nariams pristatė 2018 metų JRT veiklos ataskaitą.

    NUTARTA. JRT veiklos ataskaita už 2018 metus išklausyta.

                      2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės JRT naujai parengtų nuostatų pristatymo. D. Kavolynienė pristatė naujai parengtą tarybos sprendimo projektą dėl JRT nuostatų patvirtinimo. Nuostatai turėtų būti patvirtinti 2019 m. vasario mėn. taryboje.

    NUTARTA.  Tarybos sprendimo projektui dėl JRT nuostatų keitimo pritarta.

                      3. SVARSTYTA. Dėl JRT pasiūlymų teikimo kultūros renginiams (kovo 11 d. ir kt.). D. Kavolynienė JRT narius kviečia teikti pasiūlymus valstybinėms (kovo 11 d. ir kt.) ir kitoms šventėms. M. Sakavičiūtė domėjosi ar kovo 11 d. kaip kiekvienais metais bus nešamos gėlių puokštės. D. Kavolynienė informavo, kad nebuvo kviesta į posėdį dėl šio renginio, todėl atsakyti į klausimą negalinti.

    NUTARTA. Esant pasiūlymų renginiams juos teikti Kultūros skyriui.

                      4. SVARSTYTA. Dėl Alytaus kolegijos studentų atstovybės problemų pristatymo. Alytaus kolegijos atstovų nuomone studentams, turintiems studento pažymėjimą, Alytaus verslo subjektai (kavinės ir kt.) galėtų taikyti nuolaidą. Alytaus kolegijos atstovas K. B. išsakė kolegijos studentų prašymą dėl viešojo transporto darbo laiko prailginimo savaitgaliais. Studentams labai svarbi viešojo transporto važiavimo kryptis nuo Alytaus autobusų stoties iki pirmojo Alytaus savaitgaliais po 20 val., kadangi studentai savaitgalį po 20 val. atvykę į Alytų iš įvairių rajonų neturi galimybės viešuoju transportu nuvykti iki pirmojo Alytaus, kuriame yra studentų bendrabutis. Kolegijos atstovų nuomone jiems trūksta erdvės su kompiuteriais, kurioje jie vakarais po paskaitų galėtų mokytis, leisti laiką dirbdami kompiuteriu. Komisijos narių manymu tą erdvę jiems turėtų suteikti pati kolegija. Erdve su kompiuteriais studentai galėtų naudotis iki 21 val. Kolegijos atstovai norėtų mokymų finansinio raštingumo tema. Studentai būtų suinteresuoti darbo pasiūlymais 0,5 etato, kad galėtų lankyti paskaitas ir dirbti.

                      NUTARTA.

1.      D. Kavolynienė pagal galimybes kvies verslininkus prisidėti prie nuolaidų taikymo studentams.

2.      Dėl viešojo transporto darbo valandų prailginimo savaitgaliais po 20 val. pasiūlymas bus pateiktas Miesto ūkio skyriui.

3.      Dėl erdvės su kompiuteriais darbo laiko prailginimo pasiūlymas bus pateiktas Alytaus kolegijai.

4.      Finansinio raštingumo kursai  pagal galimybę bus suorganizuoti biudžetinių metų laikotarpyje, į juos bus pakviesti kolegijos studentai.

 

                      5. SVARSTYTA. Dėl įvažiavimo į Dainų slėnį. L. Stravinskas informavo, kad į jį kreipėsi jaunimas su prašymu penktadieniais-šeštadieniais-sekmadieniais prailginti įvažiavimo į Dainų slėnį valandas iki 1-2 val. nakties. Komisija sutinka su šiuo siūlymu, tuo labiau, kad ši teritorija stebima vaizdo kameromis.

                      NUTARTA. Dėl šio klausimo sprendimo raštu kreiptis į saugaus eismo komisiją.

                     

 

                       

                     

         

Posėdžio pirmininkė                                                                                        Milda Sakavičiūtė

Posėdžio sekretorė                                                                                           Dalia Kavolynienė

 

Į pradžią