Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-23 2019-05-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SENIŪNAITIJŲ TERITORIJŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL SENIŪNAITIJŲ TERITORIJŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 27 d.  Nr.  M-23

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 20 straipsnio 4 dalimi, 33 straipsnio 1 dalimi, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-05-25 įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 7 ir 8 punktais, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 21 d. teikimą Nr. VD-1583 (6.39) „Dėl seniūnaitijų teritorijų tvirtinimo projekto“ ir įvertinęs išplėstinės Alytaus miesto seniūnaičių sueigos sprendimą (2019 m. gegužės 17 d. protokolas Nr. KPPn-45):

1. T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje seniūnaitijų teritorijas: I teritorija sudaryta iš Alyčio, Piliakalnio, Kurorto, Dvaro, Senamiesčio, Ulonų seniūnaitijų, II teritorija sudaryta iš Dainavos, Kalvos, Likiškių, Panemunės, Putinų seniūnaitijų, III teritorija sudaryta iš Jurgiškių, Vidzgirio, Volungės seniūnaitijų.

2. Į p a r e i g o j u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių paskelbti šį potvarkį vietos žiniasklaidos priemonėse ir Alytaus miesto savivaldybės interneto portalo www.alytus.lt skiltyje „Alytaus seniūnaitijos“.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Nerijus Cesiulis                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią