Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 25100 Rodyti po:
1. DĖL PRITARIMO ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „DU GAIDELIAI“ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS DALINAI FINANSUOJAMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO
2. PRIEDAS. PRAŠYMAS.
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMO KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
4. PRIEDAS. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMO KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATAI
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-222 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMO NR. T-130 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
8. DĖL PRITARIMO GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI
9. PRIEDAS. DETALIOS DARBŲ APIMTYS.
10. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS IR JŲ IŠNUOMOJIMO
11. PRIEDAS. SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2019 METŲ ATASKAITA
12. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO LANKŲ G. 14, ALYTUJE, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO“ PAKEITIMO
14. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PATIKĖJIMO TEISE
15. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-85 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO
17. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO
18. DĖL UAB „VEKTRONA“ ATLEIDIMO NUO 2019 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
19. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
20. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
21. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
22. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
23. DĖL SENOSIOS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
24. DĖL SENOSIOS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO (PRIEDAS)
25. DĖL M. K. ČIURLIONIO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
26. DĖL M. K. ČIURLIONIO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO (PRIEDAS)
27. DĖL ALYVŲ, APYNIŲ, BIJŪNŲ, RATO, TULPIŲ IR ŽALGIRIO GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
28. DĖL ALYVŲ, APYNIŲ, BIJŪNŲ, RATO, TULPIŲ IR ŽALGIRIO GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO (PRIEDAS)
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENŲ BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) BŪTINOJO IZOLIAVIMO GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
30. DĖL VAIKŲ DIENOS CENTRO PATALPŲ JIEZNO G.1, ALYTUJE, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO
31. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PUŠYNO G. 7, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
32. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PUŠYNO G. 7, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
33. DĖL ĄŽUOLŲ, MAIRONIO, MARGIO I IR II DALIES, PAŽANGOS, ŠARŪNO, ŠVIESOS IR VYŠNIŲ GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
34. DĖL ĄŽUOLŲ, MAIRONIO, MARGIO I IR II DALIES, PAŽANGOS, ŠARŪNO, ŠVIESOS IR VYŠNIŲ GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO (PRIEDAS)
35. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PRIEDŲ PARENGIMO DARBO GRUPĖS II SUBGRUPĖ POSĖDŽIO PROTOKOLAS
36. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIU
37. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PULKO G. 56, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
38. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PULKO G. 56, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
39. DĖL EISMO RIBOJIMO
40. DĖL EISMO RIBOJIMO
41. DĖL EISMO RIBOJIMO
42. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIU
43. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS 2020 M. ASIGNAVIMŲ PLANO KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO
45. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
46. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-03-19 ĮSAKYMO NR. DV-227 ,,DĖL IZOLIAVIMO IR GYDYMO PATALPŲ PASKYRIMO“ PAKEITIMO
48. DĖL ATSAKINGŲ UŽ GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTO VALDYMĄ ASMENŲ PASKYRIMO IR JŲ PAVADAVIMO
49. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-12 ĮSAKYMO NR. DV-511 „DĖL VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ PROGRAMŲ VERTINIMO IR FINANSAVIMO 2020 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis