Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 24977 Rodyti po:
1. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
3. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
4. DĖL BUTŲ PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO
5. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
7. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIU
8. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
9. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
10. DĖL ŽEMĖS SKLYPO EŽERĖLIO G. 17, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
11. DĖL ŽEMĖS SKLYPO EŽERĖLIO G. 17, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
12. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIU
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2017-06-21 POTVARKIO NR. M-32 „DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2017-06-21 POTVARKIO NR. M-32 „DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2020-05-27 POTVARKIO NR. M-17 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMOMS FINANSUOTI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO ANALIZĖS DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2020-05-27 POTVARKIO NR. M-16 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL MATERIALINIŲ IR FINANSINIŲ RESURSŲ SKYRIMO FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS ĮGYVENDINANČIOMS ĮSTAIGOMS“ PROJEKTO NORMATYVŲ ANALIZĖS DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-07-18 ĮSAKYMO NR. DV-472 „DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI SAVIVALDYBĖS TURTO, PARDUODAMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
18. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
19. DĖL KVIETIMO TEIKTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO MERO PATARĖJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO MERO PATARĖJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO MERO PATARĖJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO
23. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
24. VALSTYBĖS PARAMOS UŽ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
25. DĖL VIENKARTINĖS IŠMOKOS ĮSIKURTI
26. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO AUKURO G. 3 (KADASTRINIS NR. 1101/0005:227), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
27. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ZAIDŲ G. 72, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
28. DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
29. DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
30. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
31. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
32. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
33. VALSTYBĖS PARAMOS UŽ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
34. SAUGAUS EISMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
35. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, JO PERDAVIMO, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
36. DĖL 2020 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
37. DĖL 2020 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ PAKEITIMO
38. DĖL EISMO RIBOJIMO
39. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO
40. DĖL DAUGIAUSIAI GYVENTOJŲ BALSŲ SURINKUSIŲ 2020 METŲ BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
41. DĖL 2020 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 1.1.5 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
42. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO
43. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
44. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
45. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
46. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
47. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
48. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
49. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
50. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (8 PRIEDAS)

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis