Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 24497 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2. PRIEDAS. LYGINAMOJI LENTELĖ
3. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS JAUNIMO CENTRUI
4. 1 PRIEDAS. ILGALAIKIO TURTO APSKAITOS KORTELĖ
5. 2 PRIEDAS. PANAUDOS SUTARTIS
6. 3 PRIEDAS. NT IŠRAŠAS
7. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO MAŽOSIOS SPORTO SALĖS IR PERSIRENGIMO PATALPŲ REMONTO IR PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PROJEKTUI „SPORTUOTI GALI VISI"
8. AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAS. NUOMOS SUTARTIS.
9. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ DAUGŲ G.7, ALYTUJE, SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 2020-02-04 SUTARTIES NR. SR-72(38.5) NUTRAUKIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ LIKVIDAVIMO IR LIKVIDATORIAUS PASKYRIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
13. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 2019-08-19 SUTARTIES NR. SR-1433(38.5) PRATĘSIMUI
14. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 2015-07-17 SUTARTIES NR. SR-985(38.5) ATNAUJINIMUI
15. DĖL UAB „SAUKESTA“ 2019 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO
16. AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAS
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-11-12 ĮSAKYMO NR. DV-916 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-12-06 ĮSAKYMO NR. DV-1510 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ, KURIŲ BENDRASAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, ATLIKTŲ REMONTO DARBŲ PATIKRINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
19. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
20. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
21. DĖL ALYTAUS MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ PARENGIMO DARBO GRUPIŲ SUDARYMO
22. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
23. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
24. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
25. DĖL ĮGALIOJIMO
26. DĖL EISMO RIBOJIMO
27. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIU
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOSIOS SPECIALISTĖS KRISTINOS KAMIČAITYTĖS ĮGALIOJIMO
29. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
30. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
31. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
32. DĖL KONKURSO ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI
33. SAUGAUS EISMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
34. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
35. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
36. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 14-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR.T-40 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR.T-77 „DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĘ MOKYKLĄ PRIJUNGIANT JĄ PRIE ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-30 SPRENDIMO NR.T-128 „DĖL ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO IR ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR.T-76 „DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR PAVADINIMO PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-30 SPRENDIMO NR.T-129 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR PAVADINIMO PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-01 SPRENDIMO NR. T-290 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR DARŽELIŲ-MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ MAITINIMO“ PAKEITIMO
44. DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO
45. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
46. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ŽEMĖS SKLYPĄ ULONŲ G. 67A, ALYTUJE
47. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 „DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO“, PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO IR PRITARIMO KEITIMUI
48. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 „DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO“ PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
49. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 „DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO“ PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
50. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 „DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO“ PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis